S:1

Where is Turkey?

Where is Turkey? sorunun cevabı "It is in Europe and Asia" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
The teacher: Dont speak The teacher told us - - - - . Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine göre bireysel rehberlikte temel alınan aşağıdaki hususlardan hangisi yanlıştır? 1975 kilogram buğday 30 kilogramlık çuvallara doldurulacaktır. Bu iş için en azkaç tane çuval gereklidir? Aşağıdakilerden hangisi akrabalarımızla ilişkilerimizde dikkat etmemiz gereken kurallardan biri değildir? Yerküreyi çepeçevre saran gaz tabakasına atmosfer denir.Aşağıdakilerden hangisi atmosferin canlı yaşamına sağladığı faydalar arasında değildir? Aşağıda verilenlerden hangisi problem çözme adımları arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi günlük hayatımızda kullandığımız dua ifadelerinden biri değildir? "Her yıl okulun bahçesi­ne genç fidanlar dikeriz."Yukarıdaki cümlede adın özelliğini belirten sözcükler hangileridir? 97-18= ? soru işaretinin yerine gelecek sonuç için hangisi doğrudur? Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinde mal ve can kaybı diğerlerine daha fazladır? Atmosferde meydana gelen hava olaylarının oluşumunu, gelişimini ve değişimini nedenleri ile inceleyen ve bu hava olaylarının canlılar ve dünya açısından doğuracağı sonuçları araştıran bilim dalına ne denir? Işık kirliliğinin deniz kaplumbağaları(caretta) üzerine araştırma yapan Banu hangi sonuca ulaşmıştır? Kasedeki 0,12 litre komposto 10 ml yemek kaşığı ile kaç seferde bitirilebilir? Aşağıdakilerden hangisi bisiklete binerken alınması gereken bir önlem değildir? Işıkla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 25 litrelik limonata 250 ml bardaklara boşaltılıyor. Kaç bardak limonata olur? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin anlam ilişkisi diğerlerinden farklıdır? Çok güzel, anlamlı ve etkileyici konuşmak anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz kıyısında yer alan ovalarımızdandır? Bazı küçük tanecikli katılar, bulundukları kaptan diğerine akma özelliği gösterirlerİfadesine hangi madde örnek verilebilir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi İslamdan önceki Arap toplumu ile ilişkilendirilemez? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D , yanlış olanların başına Y harfini koyunuz.(.....) Uzlaşı sürecinde karşımızdaki insanın görüşünü almaya gerek yoktur.(.....) Anlaşmazlıklar yaşadığımızda yalnızca kendi hakkımızı gözetmeliyiz.(.....) Diğer insanlarla yaşadığımız sorunları uzlaşarak çözmeliyiz.(.....) Uzlaşı sürecinde doğru iletişim önemlidir.(.....) Sorunlarımızı uzlaşı ile çözmezsek yeni sorunlar ortaya çıkabilir. Aşağıdaki sayılardan hangisinin değeri daha küçüktür? Klavyeden Kes – Kopyala – Yapıştır işlemini gerçekleştirmek için aşağıdakilerden hangi tuş kombinasyonu seçilmelidir? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünsüz harflerin hepsi sert ünsüz değildir? 30°C sıcaklığındaki suyun içerisine 45 °C sıcaklığa sahip bir demir bilye atılıyor.Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi bir düşünce bildiriyor? Yedi gün kaç saat yapar? This book was - - - - in 1976. Yavru martı, kumlukta yalnız kalınca, durumunu düşündü. Önünde bol yiyecek vardı. Kumluk sıcacık, rahat ve iyiydi. Sadece, karşı kayalıklardan gelen martı çığlıkları tedirgin ediyordu onu. Orayı ve oradakileri seviyordu. Ama uçmaya başlayalı beri, annesi dirlik vermiyordu ikide bir: - Haydi, uç, denize dal, balık avla, diyerek başının etini yiyordu. Yavru martı nerede yalnız kalmıştı? Aşağıdaki sözlü anlatım türlerinden hangisinde oturumlar birkaç gün sürebilir? Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.(....) Üçgenin üç tane köşegeni vardır. (....) Eşkenar üçgenin üç açısı da dar açıdır.(....) Üç kenar uzunluğu farklı üçgene çeşitkenar üçgen denir.(....) Bir üçgende en fazla bir açı 900 olabilir.(....) Bir dik üçgende iki kenar eşit ise, ikizkenar dik üçgen diye adlandırılır. İşletmenin ihtiyaç duyduğu fonların en uygun şartlarda sağlanması ve bu fonların en etkin bir şekilde kullanılmasıyla ilgili faaliyetler aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılmaktadır? 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanuna göre Şehir, kasaba ve köy okulları arsalarıyla köy okullarına gelir sağlayacak arazi ve uygulama bahçeleri için lüzumlu toprakların belirlenmesi ve alınması için kurula komisyonda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Allah'ın eşi ve benzeri olmadığını, doğmadığını ve doğurmadığını ifade edensure aşağıdakilerden hangisidir? I- Zamana göreII- Mekâna göreIII-Konuya göreAtatürkün hayatını araştıran bir tarihçinin, çalışmasını Atatürkün çocukluk yılları, askerlik yılları ve devlet adamlığı yılları şeklinde bölümlere ayırması, tarihçinin araştırmasında yukarıdaki tasnif (sınıflandırma) şekillerinden hangilerini kullandığının göstergesidir? Aşağıdakilerden hangisi aile içi görevlerimizden değildir? Sindirim sistemine yardımcı organ olan pankreas için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşını kaybettiğinde hangi anlaşmayı imzalamak zorunda kalmıştır ? Mustafa Kemalin, Avrupalı devletlerin temsilcileriyle buluşup fikir alışverişi yapma imkânı bulduğu şehir, aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir