Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Murat: Can you ride a bike?
Mustafa:

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Murat: Can you ride a bike?Mustafa: sorunun cevabı "No I can’t." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Ayfer bayramda 375 TL para biriktirdi. Ayfer’in parası yaklaşık olarak kaç yüzlüktür? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aslında ünlem olmadığı hâlde ünlem olarak kullanılmış bir sözcük vardır? Aşağıdaki deyimlerden hangisi “Çaresiz kalmak, bir şey yapamaz duruma gelmek, başarısızlığa uğramak ” anlamındadır? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde çocuk haklarıyla ilgili yanlış bilgi verilmiştir? Bir gazın kapalı bir kapta yapmış olduğu basınç 380 mmHg olarak ölçülmüştür.Buna göre bu gazın basıncı kaç atm’dir? Sayı doğrusunda -4 ile -6 arasındaki tam sayının 2 fazlası kaçtır? Havighurst, bireylerin yaşamlarının her döneminde kazanmaları gereken davranış biçimleri olan “gelişim ödevleri” nin, ilgili olduğu dönemde başarılmasının sağlıklı gelişim için önemli olduğunu savunur. Aşağıdakilerden hangisi Havighurst’ın bu iddiasını temellendiren bir açıklamadır? Aşağıdakilerden hangisi bir savunma savaşıdır? III. Selim döneminde Viyana, Paris, Londra gibi Avrupa‘nın önemli başkentlerinde daimi elçilikler açılmıştır.Bu durumun temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? - Güneş, ısı ve ışık kaynağıdır.- Gece-gündüz sürekli ardı ardına gelir. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen cümlelerden çıkarılabilecek en doğru sonuçtur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili bölüm cümlenin farklı bir ögesidir? Demir tozu ile kumu hangi yöntemle ayırabiliriz?