S:1

Kuvvet uygulandığında şekillerin­de değişiklik meydana gelen varlık­lardan hangisi kuvvetin etkisi kalkın­ca eski haline dönmez?

Kuvvet uygulandığında şekillerin­de değişiklik meydana gelen varlık­lardan hangisi kuvvetin etkisi kalkın­ca eski haline dönmez? sorunun cevabı "cam bardak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Bir kişinin maaşına yapılacak zam iki farklı seçenek olarak sunulmuştur. 1. seçenek maaşın %10’u, 2. seçenek ise maaşa 200 lira zam şeklindedir.Bu kişi 1. seçeneği seçtiği zaman daha kârlı olaca-ğına göre maaşı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Good morning....................  Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulan Türk beyliklerinin Türkiye tarihindeki en önemli faydası aşağıdakilerden hangisidir? Empiristler, bilginin kaynağında sadece deney ve gözlemin bulun- duğunu, insan aklında doğuştan hiçbir bilginin olmadığını kabul ederek insan zihnini boş bir lev- haya benzetirler.Burada eleştirilen görüş aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki surelerden hangisinde Mekkelilerin geçim kaynaklarından bahsedilmektedir? Aşağıdakilerden hangisi evdeki görev ve sorumluluklarımızdandır? Nadia  :Happy birthday to you, Emma! - - - -Emma :Thank you! That’s very kind of you. Paraleller arası her yerde  eşit olup 111 km.dir. Türkiye’nin en kuzey noktası 42 derece Kuzey Paralelidir. En güney noktası 36 derecedir. Buna göre Türkiye’nin en güney ile en kuzey noktaları arasındaki kuş uçuşu uzaklık kaç km.dir? Bakanlık merkez teşkilatında şeflikler hangi düzenleme ile kurulur? İslam ordularının İspanya’dan Avrupa içlerine doğru ilerlemesi hangi savaşla durduruldu? Aşağıdakilerden hangisi, Büyük Selçuklu Devleti’nin sınırları içinde çeşitli dinlere mensup insanların bir arada yaşadığının göstergesidir? Trafiği düzenlemekle görevli olan kişi kimdir?  Aşağıdakilerden hangisi sıfat tamlamasıdır? Halkın kendi kendini yönetme hakkını elinde bulundurmasına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Bir elektrik devresinden geçen elektrik akımının şiddetini ölçen alete ne denir? Bilim adamlarının hangi özelliği buluşların ortaya çıkmasında etkili olmuştur? 16 yıl sonra 31 yaşında olacağım.Teyzemin yaşı, benim yaşımın 3 katından 14 eksik olduğuna göre ikimizin yaşları toplamı kaçtır? Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde tutumlu olmanın önemini anlatmaktadır? 43 – 43  işleminin sonucu kaçtır?   Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır? Türkiye’de çok sayıda baraj bulunması akarsularımızın aşağıdaki özelliklerinden hangisinin sonucudur? ANLAŞMAZLIKAşağıdakilerden hangisi bu kavramla ilişkilendirilemez? Lauren - - - - to the local authority about the noises and smells from his neighbor’s farm. Yasalar karşısında yurttaşların arasında hiçbir ayrım bulunmaması durumuna ne denir? Evin içinde garip şeyler dönüyordu. Görünüşte her zamanki gibi idi sesler, çağırışlar, yemek zamanları hatta yüzler. Keşke bütün eşyalar yer değiştirmiş olsaydı da bu her şeyin her zamanki yerindeliğine bile karşı gelen hava olmasaydı. İnsan beklerdi o zaman masaların, bardakların, iskemlelerin yerlerinde yer etmesini. Hayır, her şey yerli yerinde idi. Küçük kardeşim sabahleyin aynı saatte uyanıyor. Çay aynı dakikada kaynıyor, küçüğün tabağına konacak ekmeğin kokusu yatakta burnuna geliyordu. Sobanın başında geçen küçük, kendi hâlinde sabahımız aynı idi.Bu metin aşağıdakilerin hangisinden alınmış olabilir? İnsanların doğal çevreyi bilinçsizce kullanmaları bazı çevre sorunlarına neden olmaktadır.Çevre sorunlarını azaltmak için yapılacak çalışmalar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?  Dengeli ve düzenli beslenen bir kişi ile ilgili hangisi söylenebilir? Akü sülfürik asit içerdiğinden; kontrolü yapılırken, araçtan çıkarılırken ve tutarkendikkat edilmesi, göz ya da cilde temasından kaçınılması gerekir.Buna rağmen sülfürik asit, gözlere ve cilde herhangi bir biçimde temas ederse ilk yapılması gereken nedir? Saatimizdeki 12 sayısı kuzeyi gösterdiğinde 6 sayısı hangi yönü gösterir? Hz. Muhammed’e vahiy meleği tarafından söylenen ilk söz neydi? “Kırkayak, yıldız, trampet" kelimeleri sözlükte sıralandığında hangi kelime en sonda yer alır? Yeryüzünün tamamının veya bir kısmının belirli bir oranda küçültülerek düzlem üzerine aktarılmasına ne ad verilir? Hangi cümlede “eş anlamlı” sözcükler bir arada kullanılmıştır? Akünün iki kutup başına, aynı anda bir madeni parça dokundurulursa  aşağıdakilerden hangisi meydana gelir? Atatürk hangi yıl doğmuştur? Hangi seçenekte varlığın sırasını belirtilmiştir? Bir kimsenin nüfus cüzdanına baktığımızda onunla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisini öğrenemeyiz? Elma yiyen bir kişinin tat alması esnasındaI.  Tat alma sinirlerinin beyindeki tat alma merkezini uyarmasıII.  Almaçların, aldıkları uyartıları tat alma sinirlerine iletmesiIII.   Tükürükte çözünen maddelerin tat tomurcuklarındaki almaçları uyarmasıolayları hangi sırayla gerçekleşir? Aşağıdaki İsyanlardan hangisi doğrudan İstanbul hükümeti tarafından çıkarılmıştır. Peygamberimizin doğduğu çevreyle ilgili hangisi söylenemez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir