S:1

Aşağıdakilerden hangisi maden değildir?

Aşağıdakilerden hangisi maden değildir? sorunun cevabı "Kum" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Kullanma kılavuzuna göre, belli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir? Aşağıdakilerden hangisi, toprağın kirlenmesinin nedenlerindendir? Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.(...) Kadir gecesi Ramazan ayının son on günü içindedir.(...)  Kur’an-ı Kerim Muharrem ayında indirilmeye başlamıştır.(...)  Sahur vaktinin bittiği ve orucun başladığı zamana “ihram” denir.(...)  Oruç tutmak insana sabırlı olmayı öğretir.(...) Hz. Davud’a (a.s.) Tevrat verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bilim insanlarının özelliklerinden değildir? “Savaş ders çalışıyor mu” cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır? - - - - Arya nor Sophie was at home yesterday. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sesteşi (eş seslisi) yoktur?  “Allah’ın (c.c.) bir ve tek olduğunu kabul edip ibadeti yalnızca O’nun için yapmak” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? “Kurtuluş Savaşı Atatürk’ün ……….’a çıkması ile başlamış ………. tarihinde de Cumhuriyet ilan edilmiştir.”Yukarıdaki boşlukları en uygun tamamlayanlar sırasıyla hangileridir?  Aşağıdakilerden hangisi “İlkbahar” mevsiminin özelliklerindendir? Paula : May I borrow your hat?Elsie  : - - - -. It is dirty now. Bir günün 3/8’ini uyuyarak geçiren Turan, bir haftada kaç saat uyumuş olur? 8 - 16- 24 -32- 40  ….  56 örüntüde noktalı yere gelecek sayı kaçtır? Atatürk’ün önderliğinde Milli Mücadelenin başlatıldığı ve yönetildiği şehirler sırasıyla hangileridir? Kum, aşağıdakilerin hangisinin parçalanması sonucu oluşur ? "Yağmur başlayınca çocuklar çadıra girsiler." cümlesinde koyu yazılan sözcük ismin hangi halindedir? Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin temel sorularındandır? “En önemli ve verimli vazifelerimiz eğitim ve öğretim işleridir” diyen Mustafa Kemal’in, bu düşüncesinden hareketle aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimede ünsüz benzeşmesi vardır? Aşağıdakilerden hangisi katıdır? Görüşleri, amaçları, çıkarları bir olan kişiler bütününegrup denir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir grup değildir? Ben sana mecburum bilemezsinAdını mıh gibi aklımda tutuyorumBüyüdükçe büyüyor gözlerinİçimi seninle ısıtıyorum.                             (Atilla İLHAN)                                                                                                                                                      Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?              Türk Büyükleri Günü ne zaman kutlanır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır? “Gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah’ın, ölüleri diriltmeye gücünün yeteceğini görmediler mi? Evet, şüphesiz O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.” (Ahkâf suresi, 33. ayet)Bu ayet aşağıdaki konuların hangisine delil oluşturur? Bilgi, bir yanıyla nesneden, bir yanıyla da özneden kaynaklanır. Nesnelere ait duyumlar, bilginin hammaddesidir. Akıl da bu hammaddeyi işleyerek, kavramlarüreten bir makinedir. Duyumlar olmasa, akıl boş bir makine; akıl olmasa duyumlar şekilsiz bir hammadde olarak kalır.Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 1. Bir bulutun peşine takılıp gittik.2. Kocaman şamdanlarınız sönecek birdenbire.3. Batık bir gemiyim orda, seni bekliyorum.4. Ah, sormayın kimdir bu bayramlara çıkmayan!Numaralanmış dizelerin hangisinde bir isim hem niteleme hem belirtme sıfatı almıştır? İyi bir grup çalışması için ne gereklidir? “Mehmet, deniz ve Selin okula gelmiş mi?” cümlesinde hangi kelimenin yazımı yanlıştır? Fiziksel yakınlıklarına rağmen aralarında karşılıklı bir ilişki bulunmayan yüzeysel ve geçici bir etkileşim içinde bulunan insan birliktelikleridir.Verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir? Milli mücadeleye saygı duyarak Anadolu’dan çekilen ilk devlet hangidir? Öğretmenlerin, öğrencilerin bedensel ve zihinsel sağlığına ya da güvenliğine zarar veren öğrenme koşullarından korunması için gerekli çabayı göstermeleri hangi etik davranıştır? Paris Konferansı’nın toplanmasının temel amacı, aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti’nde egemenliği tek elde toplayarak devletin sürekliliğini sağlama amacıyla hangi alanda düzenleme yapılmıştır? Moskova Hükûmetinin bölgedeki silahları toplama uygulaması ile Azerilerin tamamen silahsız kalması üzerine, Ermenistan tarafından işgal edilen yer aşağıdakilerden hangisidir? Elektroliz olayı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Elektriği, suyu, besinleri ve parayı özenli ve gerektiği kadar kullanmaya ............................. denir. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıda verilen sözcüklerden hangisi gelirse uygun bir cümle olur? Türkiye’nin Kore Savaşı’na asker göndererek ABD öncülüğündeki uluslararası güce destek vermesi, Türkiye’ye aşağıdaki hangi avantajı sağlamıştır? Kurtuluş savaşı yıllarında milli varlığa faydalı cemiyetler başlangıçta dünyaya      haklılıklarını basın yayın yoluyla anlatmak isterken daha sonra bölgesel silahlı      mücadeleye girişmişlerdir      Milli cemiyetlerin bu şekilde bir tutum değişikliğine gitmelerinde aşağıdakilerden hangisi                                                          daha çok etkili  olmuştur?                                                                                               Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir