Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşımızdaki kahramanlardan biri değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşımızdaki kahramanlardan biri değildir? sorunun cevabı "Battal Gazi  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Bir yerde  nüfusun artmasında  aşağıdakilerden hangisi en  az etkilidir? Med harfinden sonra hemze gelir ve hemze ile med harfi aynı kelimede bulunursa aşağıdaki tecvid kurallarından hangisi meydana gelir? MEB Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmeliğe göre,“Temel, hazırlayıcı ve uygulamalı eğitime tabi tutulmak üzere Bakanlık merkez ve taşra teşkilatındaki görevlere ilk defa Devlet memuru olarak atananları “ifade eden tanım aşağıdakilerden hangisidir? Okul gezisine gitmek için her öğrenciden 12 TL toplandı. Okulda 185 öğrenci olduğuna göre toplam kaç TL toplanmıştır? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Beşgenin bir köşesinden en fazla kaç tane köşegen çizilebilir? Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi’nde alınan kararlardan biri değildir? Bitki ve hayvanlar için aşağıda verilen özelliklerden hangisi ortaktır? Sosyal medyada paylaştığımız bilgiler, fotoğraflar hakkımızdaki her şeyin başkaları tarafından öğrenilmesine neden olmaktadır. Sosyal medyadaki bazı art niyetli kişiler bu bilgileri bize karşı kullanabilmektedir.Bu bilgiye göre paragrafta aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak istemiştir ? Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğine neden olur? 102 689 105 sayısının on binler basamağındaki sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı edebî metinlerden değildir?