S:1

Aşağıdakilerden hangisi, Peygamberimizin (s.a.v.) bakımını üstlenen amcasıdır?

Aşağıdakilerden hangisi, Peygamberimizin (s.a.v.) bakımını üstlenen amcasıdır? sorunun cevabı "Ebu Talip" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Varilde 24 kova su vardır. Varilden önce 8 kova, sonra da 7 kova su alınıyor. Varilde kaç kova su kalır? Neşet: - - - -? Samet: Some cheese and sausages, please. Müminlerin iman bakımından en üstünü, ......................... en güzel olandır. (Ebu Davud, es-Sünne, Sünnet, 15.) hadisindeki boş bölüm, hangi ifadeyle tamamlanmalıdır? Bir ürünün ilk defa ortaya konulmasına ne ad verilir? Şehir devletlerine nom adı verilmektedirFiravun adı verilen tanrı-kralları vardırHiyeroglif denilen resim yazısını kullanmışlardır Yukarıda verilen bilgilerin İlk Çağ uygarlıklarından hangisine ait olduğu söylenebilir? Kalanlı bir bölme işleminde bölen sayı 27 dir.Bu bölme işleminde kalan sayının alabileceği en büyük değer ile 987653 doğal sayısının binler bölüğündeki sayının çarpımı kaçtır? I. Arkadan çarpmaII. Kavşaklarda geçiş hakkı kuralına uymaIII.Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçmeYukarıda verilenlerin hangileri, araç sürücülerinin trafik kazalarında asli (esas) kusurlarından sayılır? Aşağıdaki cümlelerde deyimlerden hangisiçok korkmak, çok sıkılmak anlamına gelmektedir? 1. Su 2. Doğalgaz 3. Elektrik 4. ToprakYukarıdaki verilenlerden kaç tanesi doğal kaynaktır? Benim 7 TL, kardeşimin ise 4 TL 70 Kr parası vardır.Kardeşimin parası benim paramdan Kaç Kr daha azdır? Aşağıdakilerden hangisi ayak bileklerinden sürükleme yönteminde yapılmaması gereken uygulamalardandır? Hac ve Umre için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 1800 yılında, içinde tuz çözeltisi bulunan kaplar ve bir ucu çinko diğer ucu bakır olan teller kullanarak bir düzenek kurmuştur. Bu düzenekte elektrik akımı üretir. Düzeneği daha da geliştirdiğinde tarihin ilk pili ortaya çıkar. Aşağıdakilerden hangisinde hareket etme daha kısıtlıdır? Hangisi temizlik kuralı değildir? 80'nin %60 fazlası kaçtır? Aşağıdaki ölçülerden hangisi en küçüktür? İslamın tevhid ilkesi hangi seçenekte doğru olarak ifade edilmiştir?A) İslam ilahi bir dindir.B) İslam toplum dinidir.C) İslam birleştirici bir dindir.D) Allah vardır, birdir ve ondan başka tanrı yoktur. kırıldı" sözcüğü hangi cümlede mecaz anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi işaret zamiridir? Ses yalıtımı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hanisi hatalıdır? Aşağıdakilerden hangisi özel isimdir? Dengede olan bir terazinin bir kefesinde her biri 4 kg olan 3 kabak, diğer kefesindeise bir kavun ile her biri 5 kg olan 2 karpuz vardır. Buna göre, kavun kaç kilogramdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde de da nın yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Atatürk, hangi okuldayken babasını kaybetmiştir? Temsil Heyetinin varlığı, aşağıdaki hangi gelişme ile sona ermiştir? Were talking about a huge company. It has more than 8000 - - - - working in the production section. Ben 7 yaşındayım. Ablam benden 3 yaş daha büyük. Ablam kaç yaşındadır? Türksoy merkezi nerdedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hayal ürünü ifadelere yer verilmiştir? Okullarda deprem tatbikatını hangi sosyal kulüp düzenler? Bir uçakta 47 çocuk, 121 kadın ve kadınlardan 29 fazla erkek yolcu vardır. Uçaktaki toplam yolcu sayısı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi haccın yapılış amaçlarından biri değildir? • Burkancılığın önemli bir eseridir. (Uygurlar Budaya Burkan, Budizme de Burkancılık adını vermişlerdir.)• Eser, tercümeden çok, bir adaptasyondur. Yazar, birçok ilave yaparak eseri genişletmiştir.• Budizmin esaslarını, felsefesini ve Budanın menkıbelerini anlatan bir eserdir. Yukarıda özellikleri verilen Destan Dönemi yazılı eseri aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen karışım ve ayırma yöntemi ikilemlerinden hangisi yanlıştır? Başarılı okul müdürlerinin özelliklerinden değildir? Burak, otobüsle yolculuk yaparken, bir ırmağın kayalıkları yararak aktığını gördü. Her iki tarafında yüksek kayalar oluşmuş derin bir yarık içinde akıyordu ırmak.Burakın gördüğü bu doğal çevrenin adı nedir? Peygamberlerle ilgili aşağıdaki yargıların hangisi yanlıştır? Nüfusu turizm sayesinde gelişen ilimiz............................Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aykut' un yaşı 2 birlik 1 onluk, Feyza'nın yaşı 1 onluk 4 birlik kadardır.Feyza ile Aykut' un yaşları toplamı kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir