S:1

I. Bilgisayar sistemlerine yetkisiz erişim
II. İnternette yasadışı yayınlar yapmak
III. Sosyal medya (facebook, twitter..vb) hesabı oluşturmak
IV. İnternet yoluyla hakaret ve şantaj yapmak
V. E-posta hesabı oluşturmak
Yukarıda verilenlerden hangileri bilişim suçlarına örnektir?

I. Bilgisayar sistemlerine yetkisiz erişimII. İnternette yasadışı yayınlar yapmakIII. Sosyal medya (facebook, twitter..vb) hesabı oluşturmakIV. İnternet yoluyla hakaret ve şantaj yapmakV. E-posta hesabı oluşturmakYukarıda verilenlerden hangileri bilişim suçlarına örnektir? sorunun cevabı " I, II, IV     " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ek fiil kullanılmamıştır? - - - - you - - - - your friends last weekend? Doksan bin kırk üç sayısından hangi sayıyı çıkarırsak üç bin yetmiş altı sayısını buluruz? Son ... yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır. cümlesinde, boşluğu uygun şekilde doldurunuz. Aşağıdakilerden hangisi kültür ögesi değildir ? Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Türkiyenin yeryüzü özelliklerinden hangisi ekonomisini olumsuz etkiler? Aşağıdakilerden hangisi özel addır? My brother and I - - - - basketball nextweekend. Cam bir bardak kırıldığında hangi özellikleri kaybolmuştur? I. Doğum oranı yüksektir.II. Eğitim seviyesi yüksektir.III.Nüfusun büyük kısmı tarım sektöründe çalışır.IV.Nüfusun çoğunluğu kentlerde yaşar.V. Nüfusun çoğunluğu hizmet sektöründe çalışır.Yukarıda verilenlerden hangileri gelişmiş ülkelerin özellikleri arasındadır? Selin, sabahları spor yapar. 1 2 3Hangi numaralı sözcük özel isimdir? Meleklere inanan bir insandan aşağıdakilerden hangisi beklenemez? Bir kare ile eşkenar üçgenin kenar uzunlukları eşittir. Eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu 24 cm ise kare ve üçgenin çevresi toplam ne kadardır? • Oruca başlama vaktinin adıdır.•Tan yerinin ağarmasıyla oruç yasakları başlar.•Sabah namazının vaktinin başladığını bildirir.Bu bilgiler aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir? Kara deliklerin oluşumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Dünyamızın kendi ekseni etrafında dönmesi sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşur? Makale yazarı aşağıdakilerden hangisini daha az kullanır? Mülkiyet hakkının kanunlar tarafından sınırlan dırılmasının amacı, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığının kurulmasındaki amaçlardan biri değildir? I. Dört kenarı vardır.II. Köşegenler birbirini dik kesmez.III. Karşılıklı kenarları paraleldir.Yukarıda özellikleri verilen çokgen hangisidir? I- EmekII- SermayeIII- GirişimciYukarıdakilerden hangileri üretimin faktörlerindendir? "O" kelimesi hangi cümlede zamir olarak kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi devletin vatandaşına sunması gereken hizmetlerden değildir? Her işin başında söylenen en kısa dua hangisidir? Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır Yukarıdaki ifadeyi en iyi açıklayan hangisidir? 1+1+1+1 kaç eder? Kendisiyle 3 katının toplamı 48 olan sayı kaçtır? I. Tıpta ultrason cihazı kullanılarak iç organların görüntülenmesiII. Sonar cihazı kullanılarak engellerin yerlerinin tespitiIII. Bina duvarları yapılırken içine strafor (köpük) gibi ses yalıtım malzemelerinin konulmasıYukarıdaki uygulamaların hangilerinde sesin yansımasından yararlanılmıştır? Bir ormana ilk yıl 3986 ağaç, ikinci yıl , 2509 ağaç dikildi. Üçüncü yıl ise ikinci yıldan 1403 fazla ağaç dikildiğine göre üçüncü yıl kaç ağaç dikilmiştir? Ağaçların yaprakları hangi mevsimde sararıp dökülmeye başlar? Peygamberimiz (s.a.v.), hicret yolunda mağaraya sığındıklarında müşrikleri görünce telaşlanan yol arkadaşı Hz. Ebu Bekire Tasalanma! Allah bizimle beraberdir. diyerek onu sakinleştirmiş, tam bir teslimiyetle Allaha güvenmiştir. Peygamberimizin (s.a.v.) bu tavrını anlatan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde sıfat kullanılmamıştır? İnternet günlüğü olarak tanımlayabileceğimiz ...................... kullanıcıların dilediği konularda yazılar yazabileceği kişisel internet sayfalarıdır. Boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? I. Şeyh Sait İsyanıII. Halifeliğin kaldırılmasıIII. Menemen OlayıYukarıdaki gelişmelerden hangileri çok partili hayata geçişi olumsuz etkilemiştir? Sevgiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Ümit aldığı 1000 gr şekerin yarım kilogramını arkadaşlarına dağıttı. Ümit' in kaç gram şekeri kaldı? 1. Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek;2. Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamaktır.3. İlköğretimin son ders yılının ikinci yarısında öğrencilere, ortaöğretimde devam edilebilecek okul ve programların hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin kendilerine sağlayacağı yaşam standardı konusunda tanıtıcı bilgiler vermek üzere rehberlik servislerince gerekli çalışmalar yapılır.1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanuna göre aşağıdaki hangi eğitim kurumudur? Aşağıdakilerden hangisi insanlığın sanat, edebiyat, bilim ve düşünce mirasını koruma yollarından biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir