Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Bilgisayarda hafıza ölçü birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Bilgisayarda hafıza ölçü birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? sorunun cevabı "B < KB< MB < GB < TB  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed Dönemi’nde meydana gelen olaylardan değildir? Soluk alıp verdiğimizde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?           oksijen                  karbondioksit          A)    Alınır                         alınır            B)    Alınır                         verilir         C)    Verilir                        verilir         D)    Verilir                        alınır Bir bilgisayardan bir diğerine yayılan ve bilgisayara zarar veren programlara ne denir? 2015 Cumhurbaşkanlığı kültür ve sanat ödüllerinde sinemada kime ödül verilmiştir? I- Isı artışıII- Besin kıtlığıIII- Salgın hastalıklarYukarıda verilenlerden hangileri popülasyonun yaşadığı çevrede sürekli büyümesine engel olan çevre direncini oluşturur?  Ziraatçı sayar (   ) yulaf (   ) pancar (   ) zerzevat (  ) tütün (   )Yukarıdaki cümlede kullanılması gereken  noktalama işaretleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? Özel günlerde sevdiklerinizle birlikte olmak size aşağıdakilerden hangisini kazandırır                                  Bir cismin hareket halindeki sahip olduğu enerjiye kinetik enerji denir.Buna göreI. Ağaçta duran cevizII. Rafta duran kitapIII. Bisikleti sürerek hareket ettiren çocukverilenlerden hangileri kinetik enerjiye örnektir? Erteleme, zor ya da istenmeyen işlerden kaçmak amacıyla sergilenen bir davranıştır ve hemen hemen herkesin yaşadığı bir durumdur. Belirli işleri ‘‘sonra’’ yapmaya karar veriyorsunuz, ‘‘sonra” geldiğinde ise bir başka ‘‘sonra’’ya geçiyorsunuz. Bu böyle sürüp gidiyor. Ancak her erteleme kararının size verdiği anlık rahatlıkların ardından büyük bir sıkıntı kendini gösteriyor. Ne yazık ki en sonunda erteleyebileceğiniz bir “sonra”nız kalmıyor. İşte o zaman bir telaş ve korkuyla işe başlıyorsunuz.Bu parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? I. Kış turizm potansiyelinin yüksek olmasıII.  Yol yapım maliyetlerinin yüksek olmasıIII.   Hidroelektrik enerji potansiyelinin yüksek olmasıYukarıdakilerden hangileri ülkemizde dağlık ve engebeli alanların geniş olmasının faydalarındandır? “Kulu Muhammed (as) bir gece Mescid’i Haram’dan, kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için etrafını mübarek kıldığımız Mescid’i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı ne yücedir.” Ayetinde hangi olay anlatılmıştır? Aşağıdaki sayılardan hangisi en küçüktür?