S:1

Osmanlı Devletinde, Divan-ı Hûmayunun üyesi olan kazasker,medreselerin kontrolü, kadıların tayini ve yargı işlerini yürütüyordu. Kazasker in günümüzde, Bakanlar Kurulu ‘ ndaki karşılığıaşağıdakilerden hangisidir?

Osmanlı Devletinde, Divan-ı Hûmayunun üyesi olan kazasker,medreselerin kontrolü, kadıların tayini ve yargı işlerini yürütüyordu. Kazasker in günümüzde, Bakanlar Kurulu ‘ ndaki karşılığıaşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Adalet ve Eğitim Bakanı " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Mıknatıs aşağıdakilerden hangisini çekmez ? “benzin - su - kömür - elektrik - doğal gaz - motor yağı“ verilen kaynaklardan kaç tanesi  evlerde kullanılır? Yerkabuğunu oluşturan yapılara ne ad verilir? “ön” sözcüğünün karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? 3 saat 25 dakika izlenen bir filmin 45 dakikası reklamla geçmiştir. Bu filmin gerçek süresi ne kadardır?  Akşam olunca yemek için toplandılar. Cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?   Aşağıda verilen doğal sayılardan hangisi 3,4 ve 5'e tam bölünür? Bir kayak merkezindeki 9080 kişinin 4122’si erkektir. Kayak merkezinde kaç kadın vardır? Bitki örtüsünün az, eğimin fazla olduğu yamaçlarda aşırı kar yağışı aşağıdaki doğal afetlerden hangisine neden olabilir? Öğretmenimiz 5 düzine kalemin 18 tanesini arkadaşlarımıza dağıttı. Öğretmenimizin kaç kalemi kalmıştır? “Çok zor şartlarda çalışıyoruz.” Cümlesinde altı çizilen sözcüklerin yerine hangi sözcük çiftini yazarsak cümlenin anlamı değişmez? I. Asırlık çınarların gölgelediği caddeler, eski konsolosluk binalarıyla doludur.II. Cetine, Karadağ’da tarihî dokusuyla dikkat çeken bir kenttir.III. Çünkü Cetine, 15.yy’dan 1946’ya kadar başkentlik yapmıştır.IV. Yugoslavya dönemiyle birlikte bu unvanını Podgorica’ya kaptırmıştı.V. Sakin kentin geniş caddelerinde yer alan eski binalar geçmişin izlerini hâlâ taşımaktadır.Bu cümlelerden oluşturulucak bir paragrafta, cümlelerin sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yüce Rabb’imiz Bakara sûresinin 45. ayetinde “…….. ve namaz ile Allah’tan yardım isteyin...” buyurmaktadır. Boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? …………………. kişisel bilgilerimizin kötü niyetli kişilerin eline geçmesidirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Soğanın soframıza ulaşım süreci aşağıdakilerden  seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir ? Mustafa Kemal eğitim hayatı boyunca birçok aydının eserlerini okumuş ve yakından takip etmiştir. Okuldaki arkadaşları ve öğretmenleri konuşma ve yazma yeteneğini geliştirmişlerdir.Verilen bilgilere bakılarak Mustafa Kemal İle ilgili;1- Fikir hayatı gelişmiştir2- Askeri tecrübeler kazanmıştır3- İleri görüşlülüğü ortaya çıkmıştır yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Fizik bilimine göre hareket ile ilgili aşağıdaki yargı-lardan hangisi yanlıştır? Cemil : ____________ is it?·        Ahmet :It's 9 o'clock.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelir? Peygamberimiz bir gün kendisiyle görüşmeye gelen ve heyecanlanan birisine “ Kardeşim, korkma. Ben de senin gibi anası kuru et yiyen bir insanım “ demiştir. Bu olay Peygamberimizin hangi özelliğini ön plana çıkartmaktadır?  Vücudumuzdaki yaralanmaların daha çabuk iyileşmesi için hangi seçenekteki besin türü tüketilmelidir? İskitlerle İranlıların mücadelesi aşağıdakilerden hangisinde anlatılmıştır ? 2,7 x 0,9  işleminin sonucu kaçtır? Dünle beraberGitti cancağızımNe kadar söz varsa Düne aitŞimdi yeni şeylerSöylemek lazımAşağıdakilerden hangisi Mevlâna'nın bu dizelerde vurguladığı düşünceyi yansıtmamaktadır? Milli Savunma Bakanlığında üst yönetici kimdir? Aşağıdakilerin hangisi Türkiye’nin coğrafi konumunun sonuçlarından değildir?  8 Tl nin 150 kuruşuna kalem, 275 kuruşuna silgi, 75 kuruşuna da açacak aldım. Geriye kaç kuruşum kaldı? “ İki şeyin değerini elden gitmeden bilmek zordur: Biri sağlık, öteki de gençlik.”                             1                                                    2                   3                         4Yukarıdaki cümlede bulunan altı çizili kelimelerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır? Bireylerin tarih boyunca ortaya koydukları maddi ve manevi değerler bütününe ne ad verilir? Our life style has - - - - since the development of technology. 2  -  5  -  10   -  17  -  26  -  ?   -   50Yukarıdaki sayı dizisi belli bir kurala göre dizilmişlerdir.  Bu kurala göre ? yerine hangi sayı gelmelidir?  Özdeş  8 musluklar boş bir havuzu 6 saatte dolduruyor. Aynı özellikte ki 2 musluk aynı boyuttaki bir havuzu kaç saate doldurur? Aşağıdakilerden hangisi deprem öncesi alınabilecek önlemler arasında yer almaz? Sağlıklı ergenlik çağına gelmiş her Müslümanın bu ayda oruç tutması …….. kılınmıştır.Buna göre yukarıdaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? John :What do you think about Tom’s birthday party?Mike :Oh,I liked it. It was - - - - . John :What about the foods? I didn’t like them.Mike :I think so, they were - - - - . a = 3 ve b = 5 için 2a + 3b + 5 cebirsel ifadesinin değeri kaçtır? Suzy: Pardon me! How can I go to the police station?Felix: Walk along this street. It is 100 meters away from here, opposite the cinema.Suzy: Thank you.Felix:- - - - . Devlet yetkilerinin anayasada düzenlendiği monarşik yönetim biçimine ne ad verilir?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir