S:1

Aşağıdakilerden hangisi kıssaların amaçlarından değildir?

Aşağıdakilerden hangisi kıssaların amaçlarından değildir? sorunun cevabı "İnsanların geçmişe takılıp geri kalmış düzeyde yaşamalarını sağlamak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
‘ bağ sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünsüz benzeşmesi yoktur? Aşağıda verilen kutsal kitap ve peygamber eşleşmelerinden hangisi yanlıştır? I. Canlılık şartı yoktur.II. Enerji harcanmaz.III. Enzimler görev yapabilir.Difüzyon ile ilgili yukarıda verilen özelliklerden hangileri osmoz için de geçerlidir? "İnsan Hakları Bildirgesinin Birleşmiş Milletler tarafından kabul ediliş tarihi aşağı­dakilerden hangisidir? İyi amelleri çok olanların kolayca geçeceği, cennet ve cehennem arasında bulunan saç telinden daha ince olan köprüye ne ad verilir? Bir öğretmen adayının televizyondaki öğretmen atamalarıyla ilgili haberi diğer kişilerden daha dikkatli dinlemesi aşağıdaki algı özelliklerinden hangisiyle açıklanabilir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı bir ek almıştır? Ders vermek amacıyla hayvanlar ya da cansız varlıklar arasında geçen bir olayı genellikle manzum olarak anlatan yazılara (...) denir. cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Motorsuz taşıtları nerelerde kullanmalıyız? Bir sözcüğün köküne mastar eki getirilebiliyorsa bu sözcük için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? While Ahmet was driving to work, he hit a tree by the road. He was .......... because there was no damage to his car. Büyük dolaşım kalbin ............................. başlar. Yukarıda cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Yaşamak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde, oturmak anlamında kullanılmıştır? Hz. Muhammed (sav.), Medineye misafir olarak gelen Hristiyan bir gruba, Mescid-i Nebevinin bir köşesinde, kendi dinlerine göre ibadet etmelerine müsaade etmiştir.Peygamberimizin bu davranışı aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? • Enerji kaynağı olarak glikoz kullanılır.• Glikoz, sitoplazmada enzimlerle parçalanır.• Üretilen ATP miktarı oldukça düşüktür.• Maya hücrelerinde görülür.Yukarıda verilen özellikler hangi olaya aittir? Aşağıda verilenlerden hangisi Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerinden biri değildir? Bir su deposunun 4/6 i su dolu iken içinde 36 litre su bulunuyor. Deponun tümü kaç litre su alır? Aşağıdakilerin hangisi hem hece hem kelimedir? Bir sınıfta 17 öğrenci ikişer ikişer eşleşerek satranç oynayacaklardır. Öğrencilerin tamamının aynı anda oynması şartıyla kaç grup oluşturulabilir? Aşağıdakilerden hangisi ekonomi etkileyen doğal faktörlerden bir değildir? Mikroskobik canlılar için;1. Gözle görülemeyecek kadar küçükler2. Tüm mikroskobik canlılar zararlıdır3. Mikroskobik canlılar yeryüzünün hemen her yerinde yaşarlar .Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? Hangi cümlede adın yerini tutan bir kelime bulunmaktadır? 1. Dünya savaşı başladığı sırada tarafsızlığını koruyan Osmanlı Devleti, savaşın çıkmasını fırsat bilerek -Boğazları tüm devletlere kapadı -Kapitülasyonları tek taraflı olarak kaldırdı -Genel seferberlik durumuna geçmiştir.Buna göre Osmanlı Devleti, bu girişimlerle aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olamaz? * İnsanlar arasında ayrım yapmadan herkesi sabırla dinlerdi * İnsanlara isimleriyle hitap ederdi* Toplulukta konuşurken bir kişinin değil herkesin gözlerine bakardı * Bir çocukla konuşurken onun boy hizasına kadar eğilirdi Yukarıdaki ifadeler Peygamber Efendimizin hangi özelliğini vurgulamaktadır. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yükleminin türüne göre diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘ünlü daralması vardır? Bir yerin nüfusunun fazla olmasının doğal ve beşeri sebepleri vardır. Bunlardan;I. Yeryüzü şekilleriII. Ekonomik faaliyetlerIII. İklimhangileri doğal sebeplerdendir? En bildiğim konularda bile ne diyeceğimi şaşırıyorum. Sandalyeler dizilmiş, dinleyiciler bekliyor. Sen çıkacaksın karşındakileri bir saat, yarım saat oyalayacaksın. Sıkmadan, bıktırmadan. Hep kaçarım böyle durumlardan.Bu sözleri söyleyen kişi aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir? I. Tıpta ultrason cihazı kullanılarak iç organların görüntülenmesiII. Sonar cihazı kullanılarak engellerin yerlerinin tespitiIII. Bina duvarları yapılırken içine strafor (köpük) gibi ses yalıtım malzemelerinin konulmasıYukarıdaki uygulamaların hangilerinde sesin yansımasından yararlanılmıştır? Aşağıdaki dizelerin hangisinde zengin kafiye vardır? Bir gece vakti Allah (c.c.), mucize olarak Peygamberimizi (s.a.v.) Mekkedeki Mescid-i Haramdan Kudüsteki Mescid-i Aksaya götürdü. Oradan da göklere yükseltildi. Bu olaya .....................................denir. 620 yılında gerçekleşen bu olay nedir? Kimyasal sistemlerde fiziksel özellikleri ve enerji-iş dönüşümerini inceleyen kimyanın alt bilim dalı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Hudeybiye Antlaşmasına göre iki taraf kaç yıl savaşmayacaktı? Isı yalıtımı bulunan binalar için;1.Elektrik tüketimi azalır.2.Çevreye daha az atık madde bırakır.3.Yakıt giderleri artar.4.Kışın aşırı soğuma önlenir.5.Yazın aşırı ısınma önlenir.ifadelerinden hangileri doğrudur? Boş sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Aşağıda koyu yazılmış kelimelerden hangisinde ünsüz yumuşaması meydana gelmiştir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazılışı yanlıştır? Koyunhisar savaşı hangi tarihde olmuştur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir