S:1

Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.
(....) İnsanın Allaha karşı ahlaki sorumluklarından biri de kulluk görevini yerine getirmektir.
(....) Müslüman; Allahın (c.c.) emir ve yasaklarını kabul eden ve Ona teslim olan kimsedir.
(....) El- Aziz, emniyet ve selamet veren anlamına gelir.
(....) İffet, bir şeyi yerli yerine koymak, hak sahibine hakkını vermek anlamına gelir.
(....) Kuran okumak bir ibadettir.

Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız. (....) İnsanın Allaha karşı ahlaki sorumluklarından biri de kulluk görevini yerine getirmektir.(....) Müslüman; Allahın (c.c.) emir ve yasaklarını kabul eden ve Ona teslim olan kimsedir.(....) El- Aziz, emniyet ve selamet veren anlamına gelir.(....) İffet, bir şeyi yerli yerine koymak, hak sahibine hakkını vermek anlamına gelir. (....) Kuran okumak bir ibadettir. sorunun cevabı "DDYYD" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi kültürel öğelerimizden birisi değildir? Hangisi nüfusu etkileyen etmenlerden değildir? I. BüyükelçilerII.Bakanlar Kurulu üyeleriIII.ValilerIV.Askerî Yüksek İdare Mahkemesi üyeleriV. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeleri1982 Anayasasına göre, yukarıdakilerden hangileri görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan sıfatıyla yargılayacağı kişiler arasında yer alır? Her sabah uyanınca Ben bilirim işimi. Yüzümü sabunlarım Fırçalarım dişimi.Bu dörtlüğün konusu aşağıdakilerden hangisidir? Sabah namazı kaç rekattır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi soyut addır? (I) Çocukluğumun ramazanlarını özlememe hiç kimse engel olamaz! (II) Kim ne derse desin, eski ramazanlar şimdikilerden çok daha güzel ve lezzetliydi! (III) O ramazanlar da her duygu, her an dolu dolu yaşanırdı. (IV) Ramazanı kış mevsiminde tanıdım, oruç tutmaya başladığım yıllarda muhteşem kışlar yaşanırdı.(V) Bir yağdı mı bir daha kalkmayan, yol kenarlarına dağlar gibi yığılmış karlar, saçaklardan sarkan sivri uzun buzlar ve tahta kızakları- mız...Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerden hangisiyle başlar? Aşağıdakilerden hangisi gebelik zehirlenmesinin nedenlerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi selamlaşmayla ilgili olarak yanlış bir davranıştır? Aşağıdakilerden hangisi Anadolu uygarlıklarından değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "armağan" sözcüğünün eş anlamlısı yer almaktadır? Tasavvuf edebiyatının en ünlü şairlerindendir. Şiirlerinden medrese öğrenimi gördüğü, tasavvuf düşüncesini çok iyi kavradığı ve bu düşünceyi halkın anlayabileceği düzeyde yorumladığı bilinmektedir. "Aşkın aldı benden beni / Bana seni gerek seni" mısralarının da sahibi olan şair, aşağıdakilerden hangisidir? Okulda arkadaşlarımızdan biri yaralandığında önce ne yapmalıyız? Peygamberimizin Taif yolculuğu sırasında yanında olan sahabi kimdir? Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa D, yanlışsa Y yazınız.( ) Trafik Kanununa göre taşıtlarda ilk yardım çantası bulundurmak zorunludur.( ) Tıbbı eldiven yaralıya mikrop bulaşmasını ayrıca, yardım eden kişiyi korusun diye kullanılır.( ) Trafikte en önemli unsur mala (araca) zarar gelmemesidir.( ) Trafik kurallarına uymak, trafik kazalarına neden olur.( ) Trafikte sabırlı, saygılı ve hoşgörülü davranmak trafik kurallarına uymak kadar önemlidir. 92784 sayısındaki 2 ve 7nin basamak değerleri ile sayı değerleri toplamı kaçtır? Tüketim mallarının özelliklerine yönelik, aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? • İnsan ahlaki eylemde bulunurken tamamen kendi iradesiyle özgür bir biçimde mi davranır?• İnsan eylem ve kararlarında iç ve dış faktörlerin etkisi altında mıdır? Ahlak felsefesinde bu sorular aşağıdakilerden hangisini belirlemeye yöneliktir? Yedi yaşında çiçek salgınında gözlerini yitiren sanatçı kimi zaman yerel sözcüklerle süslediği sade bir Türkçe ile şiirler söyledi. Şiirlerinde tema olarak aşk, tasavvuf, hasret, tabiat ve hikmeti tercih etti. Ağırlıklı olarak güzellik, vatan ve insan sevgisi üzerinde durdu. Dostlar Beni Hatırlasın en bilinen eseridir.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi doğal unsur değildir? Aşağıdakilerden hangisi sigaraya başlama nedenlerinden biri değildir? Öğrenci servislerinde diğer taşıtlardan farklı olarak aşağıdakilerden hangisi bulunur? Osmanlı Devleti sırayla hangi savaşla Edirneyi kaybetmiş ve tekrar geri almıştır? Namaz kılacak kişinin abdest alması veya gerekli durumlarda boy abdesti almasıdır.Bu açıklama namazın şartlarından hangisine aittir? Ey köyleri hududa bağlayan yaslı yollar 1Dönmeyen yolculara ağlayan yaslı yollar 2Ey garip çizgilerle dolu han duvarları 3Ey hanların gönlümü sızlatan duvarları 4Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangisininkökü isim değildir? 8 metre 45 santimetre kaç santimetredir? ....+ 10 = 84 işlemininde verilmeyen toplanan hangisidir? Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte aşağıdakilerden hangisinin kullanıldığına örnek olur? Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir ? Bir çiftlikteki tavukların ayak sayıları toplamı 46dır. Çiftlikte kaç tane tavuk vardır? Şerife Bacı deyince aklımıza hangi ilimiz gelmelidir? I-Harekete zıt yönde etki ederse cismi yavaşlatır veya durdurur.II-Harekete aynı yönde etki ederse cismi hızlandırır.III-Bazı cisimleri döndürür.IV-Cisimlerin şekillerini değiştirir.Yukarıdaki özellikler neye aittir? Kimse ............. Cümlesi hangi fiil ile tamamlanamaz? "Yüksek hızla gittiği için havanın yaptığı basıncın etkisiyle yükselip ilerleyebilen motorlu hava taşıtına.............denir."Yukarıda tanımı verilen teknolojik ürünün adı nedir? Nesrin ile Zehranın ağırlıkları toplamı 66 kgdır. Nesrin 32 kg olduğuna göre Zehra kaç kilogramdır? Kurtuluş savaşı ne zaman başlamıştır? Aşağıdaki sayılardan hangisinin yazımı doğrudur? 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre Dilekçe, konusuyla ilgili olmayan bir idari makama verilmesi durumunda, bu makam aşağıdakilerden hangisini yerine getirir? Üç basamağı olan sağlığın korunması kavramı birincil, ikincil ve üçüncül koruma hizmetlerini içerir.Buna göre, verilenlerden hangisi birincil koruma hizmetleri kapsamında değerlendirilir? Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu çeşitlerinden biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir