S:1

Peygamberimizin süt kardeşinin adı nedir?

Peygamberimizin süt kardeşinin adı nedir? sorunun cevabı "Şeyma " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Kutuplardan ekvatora doğru giden bir kişinin kütlesi ve ağırlığı nasıl değişir? Bir alışveriş merkezinin 3.katında bulunan Ali önce basketbol oynamak için 7 kat aşağıdaki oyun bölümüne inmiştir. Daha sonra ise yemek için oyun bölümünden 8 kat yukarı çıkmıştır. Son durumda Ali kaçıncı kattadır? Aşağıdakilerden hangisi Hz.Osman Döneminde yaşanmamıştır? I-Havada karbondioksit oranının artmasıII- Bazı canlı türlerinin insanlar tarafından bilinçsizce avlanmasıIII- Radyoaktif atıkların okyanuslara bırakılmasıVerilenlerden hangileri ekosistemin işleyişini olumsuz etkiler? 4979 + 7085= ? İşleminin sonucu kaçtır? Her günün hâli, dünkü günün hâline benzemez. Haller ömür, zaman ırmak gibi akıp gider. Onu bağlayacak, akışını durduracak hiçbir şey yoktur.Aşağıdakilerden hangisi Mevlananın bu sözü ile ilişkilendirilebilir? İnsan davranışlarının temel kaynağı hangileridir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin kökü addır? Aşağıdakilerden hangisi eroz-yonu hızlandıran durumlardandır? One of the biggest companies of the world has just announced that they have - - - - a self-driving car. Etler iyi pişmediği için çok sert olmuş.‘‘Yumuşak sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki ‘‘ sert sözcüğünün karşıt anlamlısı ola- rak kullanılmıştır? Bir çıkarma işleminde eksilen 913, fark 247'dir. Bu çıkarma işleminde çıkan sayının 5 katı kaçtır? Yargının nesnesiyle olan uygunluğuna bilgi doğrusu denir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilgi doğrusuna örnek olamaz? İki mısradan meydana gelen ve anlam bütünlüğü taşıyan nazım birimine ne ad verilir? I. Bir şeyin hatırlanması için yazılan kısa yazılara - - - - denir.II. Bir yazıya başka bir yazarın yazısından alınmış parçaya - - - - denir.III. Bir nesnenin, olayın veya gerçeğin niteliklerinin, ayırt edici yönlerinin incelenmesine - - - - denir.IV. Bir kitabın ya da yazının ana düşüncesi ve planı bozulmadan kısaltılmasına - - - denir.Numaralanmış cümlelerde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? "Plane" kelimesinin Türkçe karşılığı hangi seçenekte verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (I) Her mevsimin ayrı bir güzelliği vardır, derler. (II) Bununla birlikte yaz,bazı yönleriyle diğer mevsimlere göre daha güzeldir. (III) Çünkü yazın, hem doğa hm de insanlar iyice güzelleşir.(IV) Hele de kış mevsimiyle kıyaslanınca.Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangileri birbiriyle yakın anlamlıdır? Sevdiklerimizin ölümü, ‘dünden değil; ‘yarından ayrıldığımız için acı verir bize. Bu cümle anlamca aşağıdakilerden hangisine en yakındır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir vardır? Hz Peygamberin vefatından sonra halife olan ve bütün yalancı peygamberleri yok ederek İslam'ı hâkim kılan, Hz. Peygamberin kayınpederi de olan yüce sahabinin adı nedir? Ant olsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih ameller işleyen- ler ile birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler başka. Onlar ziyanda değillerdir.Bu metin aşağıdaki surelerden hangisinin mealidir? Sûra üflenince Allahın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir.Sonra ona bir daha üflenince bir de ne görürsün, onlar ayağa kalkmış bakıyorlar! (Zümer suresi, 68. ayet) Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiş- tir? 23 Nisan 1920de Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması ile aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmemiştir? Yazarın Açlık isimli kitabı, okuyanı ürpertecek nitelikteydi.(2) Bu kitapta, para sıkıntısı çeken bir gencin hayatı anlatılıyor.(3) Yazar, yaşadıklarını tüm samimiyetiyle dile getirmiş.(4) Kayıp gençliğini nasıl bulduğunu her satırda kalbi titreyerek anlatmış.Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisi nesneldir? Bisikletle hareket eden bir çocuk aşağıdakilerden hangisini yapamaz? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) koyunuz.(.......) Peygamberimiz (s.a.v.) dünyaya gelince dedesi Abdulmuttalib Mekkelileri toplayarak bir ziyafet verdi ve torununa Muhammed adını verdiğini duyurdu.(.......) Hz. Peygamberimiz (s.a.v.), Kureyş kabilesinin Haşimoğulları koluna mensuptur.(.......) İnsanların çoğu Hz. İbrahim (a.s.) peygamberin getirdiği Haniflik dinini unutarak kendi elleriyle yaptıkları putlara tapmaya başlamışlardı.(.......) Cahiliye döneminde okuma-yazma bilen sayısı çok fazlaydı.(.......) Peygamberimiz İslamı açıktan yaymaya başladığında ona ilk inanan eşi Hz. Hatice olmuştur. Anadolu köy seyirlik oyunlarını ve geleneksel, popüler halk tiyatrosunu; çağdaş sanatsal etkinlikleri besleyecek önemli bir kaynak olarak değerlendirmiştir. Koçyiğit Köroğlu, Bir Pazar Günü ve Köşebaşı ünlü oyunlarıdır.Bu parçada bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Eski Türklerde ölen kişinin eşyaları ile beraber gömüldüğü mezarlara ne isim verilmektedir? Kuvvetle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi wordde Office düğmesi altındaki seçeneklerden biri değildir? Myanmar gibi ülkelerde Müslümanlara yönelik şiddet sergileyen Budistler aşağıdaki inançlarından daha çok hangisine aykırı davranmaktadırlar? Yıllardır ki bir kılıcım, kapalı kında,Kimsesizlik dört yanımda bir duvar gibi,Bu dizelerin teması aşağıdakilerden hangisidir? Kalbi besin ve oksijen bakımından besleyen damar aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir? İkinci sınıfta mı okuyorsun cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır? Lisa is studying English - - - - listening to music at the same time. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kendi başına anlamı yoktur? Aşağıdaki cümlelerin nesnel yargı yoktur? Doğu Anadolu Bölgesinde, yüksek dağların zirvelerindeki erimemiş karların üzerine yeni karlar yağmaktadır. Bununla birlikte bölgede eğim çok fazla, ormanlık alan ise çok az bulunmaktadır.Bu durum, bu bölgede yaşayanların doğal afetlerden hangisine karşı hazırlıklı olmasını zorunlu hale getirir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir