S:1

Mekkeli müşriklerle yapılan ilk savaş ........................... savaşıdır.

Mekkeli müşriklerle yapılan ilk savaş ........................... savaşıdır. sorunun cevabı "Bedir" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir, fakat o Allahın elçisidir ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilmektedir. (Ahzâb suresi, 40. ayet) Yukarıdaki ayet İslam düşüncesinde yorumları birleştiren unsurlardan hangisini vurgulamaktadır? 102 +101 +110 işlemi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Sema : How is the weather?Mahmut : It' s _______.Boşluk bırakılan yere hangisi gelmelidir? Yapılan haberin yanlış olduğu mahkeme kararıyla kanıtlanınca yayını yapan haber ajansı nasıl bir adım atmalıdır ? Aşağıdaki bileşik kelimelerden hangisinin yapılışı diğerlerinden farklıdır? Türkiyede Tübitak tarafından geliştirilen işletim sistemi aşağıdakilerden hangisidir? Tarım ürünlerinin dağılışındaki en önemli faktör iklim özellikleridir.Aşağıda tarım ürünlerinin dağılışı hakkında verilen bilgilerden hangisi parçada verilen bilgiye örnek olarak gösterilemez? Bir kişinin Müslüman olmasının ilk şartı aşağıdakilerden hangisidir? İnsan DNAlarında belli aralıklarla tekrarlanan ve protein sentezi ile ilgili olmayan bölümler vardır. İşlevsel özelliklere sahip genlerin arasında bulunan bu bölümlerin sayısı kişiden kişiye değişir ve kişinin DNA parmak izini oluşturur.DNA parmak izi yöntemi ile,I. Kimliği bilinmeyen bebeklerin anne ve babaları tespit edilir.II. Bazı kalıtsal hastalıklar teşhis edilir.III. Gerçek suçlular belirlenir.verilenlerden hangileri gerçekleştirilebilir? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarının ödev ve sorumluluklarından değildir? Fatih Sultan Mehmetin Anadolu Hisarının karşısına yaptırdığı ve İstanbulun kuşatılmasında önemli yer tutan eser aşağıdakilerden hangisidir? Sınıf içerisinde yaptığımız sınıf başkan ve başkan yardımcısı seçme durumumuz aşağıdakilerden hangisine örnektir? –cı eki hangi kelimeye eklenirse bir meslek adı olmaz? Abdest, bedenimizin belirli organlarının dinimizin istediği şekilde yıkanması ve mesh edilmesidir.Aşağıdakilerden hangisini yapmak için abdest almak almamız şart değildir? Yazının icadından önceki dönem tarih öncesi çağlar olarak adlandırılmıştır. Bu dönem araştırılırken yazı olmadığı için daha çok insanların kullandığı araç ve gereçler dikkate alınmıştır.Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi tarih öncesi dönemleri araştırırken yararlanılan en önemli bilim dalıdır? 17 Ağustos Marmara ve 12 Kasım Düzce depremlerinin acılarını sarmak amacıyla Türkiyeye;Yunanistan, İsrail, Almanya gibi birçok ülkeden kurtarma ekipleri gelmiştir. Marmara depreminden kısa süre sonra Yunanistanda olan depreme ise,Türkiyeden kurtarma ekipleri gönderilmiştir.Bu durum, aşağıdaki kavramlardan hangisi için bir örnek olabilir? Elektrik devresinde, elektrik enerjisi sağlayan devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir? Selma 28 kg dır. Sedat ise Selmadan 17 daha ağırdır.İkisinin kütlelerinin toplamı kaçtır? I. MünazaraII. PanelIII. Bilgi ŞöleniIV. SöylevV. SohbetYukarıda verilenlerden hangileri tartışma türlerinden biri değildir? I. Orta enlemlerde ve ılıman kuşakta yer almaktadır. II. Petrol ve doğalgaz kaynakları açısından zengin ülkelere komşudur.III. Güney kıyılarının sıcaklık ortalaması kuzey kıyıları-na göre daha yüksektir.Ülkemize ait yukarıda verilenlerden hangileri ülkemizin özel konumu ile açıklanabilir? 620 yılında Hz. Hatice (r.a.) ve Ebu Talip kısa zaman aralıklarıyla vefat etti. Onların ölümü, Hz. Peygamberi (s.a.v.) çok üzdü. Bu seneye İslam Tarihinde ne denilmektedir? 1909 yılında Meşrutiyet yönetimini yıkmak amacıyla çıkarılan ayaklanma hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Din İşleri Yüksek Kurulunun görevlerinden biri değildir? 36 - 42 kuzey enlemleri arasında yer alan Türkiyenin en kuzeyi ile en güneyi arasındaki uzaklık farkı ne kadardır? Tam sayılarla ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Hangi seçenekte tanımlanan kişi için okula hazırlıklı gittiği söylenemez ? Aşağıda verilen bitkilerden hangisi çiçekli bitkilere örnek olarak verilebilir? 1.Yaya geçitlerini kullanmalıyız. 2.Kırmızı ışıkta geçmeliyiz. 3.Trafik lambalarının olduğu yerden geçmeliyiz. 4. İki arabanın arasından yola çıkmalıyız. 5. Karşıya geçerken üst geçitleri kullanmalıyız.Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi Haram aylardır? "Ankara İstanbul ve İzmite gittim"Yukarıdaki cümlede aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırası ile kullanılmalıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? IV. Murat döneminde İran ile yapılan Kasr-ı Şirin Antlaşmasının en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi nitelikli bir insanın özelliklerinden biri değildir? Saf maddedirFormülle gösterilirİki veya daha fazla element içerirYukarıda özellikleri verilen element aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Dünyamızın gözlenen katmanlarından değidir? Batı yönünün aksi yön hangisidir? Aşağıdaki oyuncaklardan hangisi dönme hareketi yapar? Hz. Peygamberin ailesine karşı tutum ve davranışlarında aşağıdakilerden hangisi görülmezdi? Aşağıdaki eserlerden hangisi İmam Şafiiye aittir? Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) koyunuz. ( . ) Teknolojik ürünler hayatımızı kolaylaştırır.( . ) Cumhuriyetin ilanından sonra Rumi takvim kullanılmaya başlandı.( . ) Miladi takvim güneş yılını esas alır.( . ) Güneş takvimi ile ay takvimi arasında zaman farkı yoktur.( . ) Bir günü eşit aralıklarını takip ettiğimiz alete pusula denir. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir