Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Yeryüzünde ilk cinayeti işleyip kardeşini öldüren Hz. Ademin oğlu aşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Yeryüzünde ilk cinayeti işleyip kardeşini öldüren Hz. Ademin oğlu aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Kabil " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

1. başka2. dilini3. öğrenemez4. kendi5. dil6. bilmeyenNumaralanmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bircümle oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi birden çok(çoğul) varlığı anlatmaktadır?  Ülkemizin millî, manevi ve tarihî değerleri ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin görevleri arasındadır? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili zamirlerden hangisinin türü farklıdır? •Yağmurlar yağmamaya, İrem Bağları kurumaya, ağaçlar sararmaya, çiçekler solmaya başladı.• Dev cüsseli insanlar kuruyup güçsüzleşmişti.• Ve Âd kavmi her şeyi kasıp kavuran bir rüzgârla yok edildi. Yukarıda hangi peygamberden bahsedilmektedir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli fiil kullanılmamıştır?  Yıllarca gezdirdim hoyrat başımıAradım bir ömür arkadaşımıÖlsem dikecek yok mezar taşımıHâlime ben bile hayret ederimBu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 70 L zeytin yağı  750 mL’ lik  şişelere dolduruluyor. Şişeler doldurulurken bir miktar zeytin yağı yere dökülüyor. Yapılan doldurma sonunda 80 şişe tam dolduğuna göre dökülen zeytin yağı ne kadardır? “O; yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel isimler O’nundur.” (Haşr suresi, 24. ayet)Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?  Aşağıdakilerin hangisi temel insan haklarından biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “durumunu düzeltmek” anlamında bir deyim kullanılmıştır?