S:1

•İlk insan ve ilk peygamberdir.
• Allah onu topraktan yaratmış, onu diğer varlıklara üstün kılmıştı
• Şeytan Ona karşı saygı ile eğilmemiş, ona karşı gelmiştir.
Yukarıda hangi peygamberden bahsedilmektedir?

•İlk insan ve ilk peygamberdir.• Allah onu topraktan yaratmış, onu diğer varlıklara üstün kılmıştı• Şeytan Ona karşı saygı ile eğilmemiş, ona karşı gelmiştir.Yukarıda hangi peygamberden bahsedilmektedir? sorunun cevabı "Hz. Adem" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
“Hz. Muhammed danışarak iş yapmaya önem verirdi. Kendi görüşü farklı da olsa çoğunluğun görüşüne göre hareket ederdi.”Böyle yapmakla peygamberimizin aşağıdakilerden hangisini hedeflediği söylenemez? Anadolu da bir çok yerde yapılan kazı ve incelemelerden tarih öncesi devirlerde ileri bir medeniyet kurulduğu ortaya çıkmıştır.Aşağıdakilerden hangisi bu durumu doğrulamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru,nesneyi buldurmaya yöneliktir?   Aşağıdakilerden hangisi Cahiliye Dönemi’nde toplum yapısının özelliklerinden biri değildir? • Petrol ve doğalgaz aramalarında kullanılır.•  Bovling, golf ve tenis toplarının yapımında kullanılır.• Cam ve boya sanayisinde kullanılır.• İzmit, İzmir, Elazığ, Eskişehir ve Antalya illerinde işletmeleri bulunmaktadır.Yukarıda özellikleri verilen maden hangisidir? Hz. Muhammed’e gelen ilk vahiy aşağıdakilerden hangisidir? Bisikletini evlerinin soğuk deposuna koyan Elif, bir kaç gün sonra bisiklet sürmek için bisikletini aldığında teker lastiklerinin inik olduğunu görmüştür. Elif teker lastiklerini kontrol etmiş ve herhangi bir delinme olmadığını fark etmiştir.Buna göre teker lastiklerinin inik olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır? Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı’nda açılan cephelerden değildir? Mary is at work. She is working- - - - . Aşağıdaki deyimlerden hangisi “kızmak, öfkelenmek” anlamında değildir? Aşağıdakilerden hangisi fizibilite etüdünün araştırma aşamalarındandır? Kilogramı 14 TL olan dana etinden 4 kg, kilogramı 3 TL olan tavuk etinden 5 kg aldım. Satıcıya 100 TL verdi. Geri aldığım para kaç liradır? Mehmet’in 19 cevizi vardı. Ahmet’ in cevizi Mehmet’in cevizinden 8 fazladır. İkisinin cevizleri toplamı kaçtır? Bir haksızlığa uğradığımızda hakkımızı aramak için müracaat edeceğimiz yerler vardır. Hangisi bunlardan biri değildir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisine zekat verilebilir? Aşağıdakilerden hangisi Neoklasik mimarlardan değildir? Aşağıdakilerden hangisi 20. yy başlarında Dünyanın siyasi ve ekonomik durumuna yön veren gelişmelerden değildir?   Aşağıdakilerden hangisi Veda Hutbesindeki mesajlardan değildir? Duygu, düşünce ve isteklerin yazı, konuşma ve görsel-işitsel araçlarla iletilmesine ne ad verilir?  Nasreddin Hoca’nın aklına  şaka yapmak gelmiş. Bir gün çarşıda eşeğine ters binmiş giderken görüldü. Bir yandan da hüngür hüngür ağlıyordu.Çarşı esnafı şaşırdı.Nasreddin Hoca’nın etrafına toplandı.“Hoca ne oldu? Ne ağlıyorsun? Başına bir şey mi geldi?”Hoca iki hıçkırık arasında “Görmüyor musunuz? Eşeğimin başını kaybettim, onun için ağlıyorum.”dediNasreddin Hoca niçin ağlıyormuş? Hanefi Mezhebi’nin kurucusu İmam-ı Ȃzam Ebu Hanife hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı sözcükler birlikte kullanılmıştır? Bir fabrika her gün 309 adet çatal ve 175 adet kaşık üretiyor. Bu fabrika 21 günde toplam kaç adet ürün üretir? Aşağıdakilerden hangisi düğünlerde uygulanan gelenklerimizden değildir? 159 ördek , 357 tavuk , 89 hindi , 65 horozun toplam ayak sayısı kaçtır ? Aşağıdaki cümlelerde deyimlerden hangisi“çok korkmak, çok sıkılmak” anlamına gelmektedir? Cumhuriyet ne zaman ilan edilmiştir? 937 146 sayısı için aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? Aşağıda  verilen özelliklerden hangisi sıvı maddelerin özelliği değildir? “İçinde kendinden başka madde bulunmayan maddelere saf madde denir.”Seçeneklerden hangisi tanıma uygun bir maddedir? Aşağıdakilerden hangisi elektriğin doğru kullanımı ile ilgili bir açıklamadır? Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?I) Çocuk haklarının korunmasına gerek yoktur.II) İçinde bulunduğumuz grupta bize ait roller vardırIII) Sorumluluklarımızdan sadece önemli olanları titizlikle yerine getirmeliyizIV) Hak ve sorumluluklar birbirinin tamamlayıcısıdırV) Ailemizden sonra yer aldığımız en önemli kurum, sosyal kulüplerdir. Aşağıdakilerden hangisi sözlükte en önce gelir? Forum başkanının görevleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Gerçek ya da gerçeğe yakın olayların anlatıldığı uzun soluklu anlatım türüdür. Geleneksel bir içeriği olan, kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarılan öykülerdir. Genellikle sevgi ve kahramanlık konularını işler. Kişiler gerçek yaşama uygundur. Bu kişilerin olağanüstü özellikleri oldukça sınırlıdır. Nesir nazım karışımı bir anlatım kullanılır. Yusuf ile Züleyha, Arzu ile Kamber, Ferhat ile Şirin bu türün ünlü örnekleridir. Bu tür meddahlar veya âşıklar tarafından anlatılır. Anlatıcıları okur-yazar, az çok kültürlü kişilerdir.Bu parçada tanıtılan tür aşağıdakilerden hangisidir? “Virgül” aşağıdaki hangi cümlede yanlış yerde kullanılmıştır? İlk yazılı kanunları kullanan anadolu uygarlığı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, yaz mevsimi sebzelerindendir? 100 : [(3 + ( 9 + 2) . 2 ] + 20 : 5 = işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir