S:1

Geceyi ve gündüzü, Güneşi ve Ayı yaratan Odur. Her biri bir yörüngede yürür. ( Enbiya suresi,33. Ayet)
Bu ayet, aşağıdakilerin hangisiyle ilgilidir?

Geceyi ve gündüzü, Güneşi ve Ayı yaratan Odur. Her biri bir yörüngede yürür. ( Enbiya suresi,33. Ayet)Bu ayet, aşağıdakilerin hangisiyle ilgilidir? sorunun cevabı "Evrendeki denge ve düzen" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi daha hafiftir? Hangi savaşta İranlı bir sahabe olan selman-ı Farısi”in görüşü doğrultusunda karar alınmıştır?    Emirhan   aşağıdaki cümlelerin hangisini kullanarak  öğretmeninden pencereyi açmak için izin isteyebilir? 925 – 400 = ?Yukarıda verilen çıkarma işlemini zihinden yaparsak sonucu kaç olur? Neşe, bir parça gazete kâğıdını alıp üzerine bir miktar tuz döküyor. Bu kâğıdı hoparlörün üzerine koyarak müziğin sesini arttırıyor. Ses arttıkça tuz taneciklerinin bu gazete kâğıdı üzerinde hareket ettiğini gözlemliyor.Neşe, yalnızca bu gözleminden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir ( adıl ) vardır? Halide Edip Adıvar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi bentlerle kurulan nazım şekillerinden biri değildir?  İslam öncesi Arap Yarımadası’ndaToplum “köleler” ve “hürler” olmak üzere iki gruba ayrılırdı.•   Putperestlik, Hristiyanlık ve Musevilik gibidinler bulunmaktaydı•Kabileler hâlinde yaşayan Araplarda, kabileler arası kan davaları görülürdü.Bu bilgilere göre İslam öncesi Arap toplumundaI.Sosyal dayanışmaII.İnanç farklılıklarıIII.Toplumsal sınıflaşmadurumlarından hangilerinin varlığından söz edilebilir? Aşağıdakilerden hangisi yenilenemez enerji kaynaklarına örnek olarak verilebilir? Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Türk halkı tarafından kurulmuş olmasına rağmen “ Ulusal Mücadeleye” yönelik bir program benimsememiştir?   Moğolların batı istilasının Türk tarihine sağladığı olumlu sonucu için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdaki hareketlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?  "Damlaya damlaya...........olur." atasözünü hangi sözcük anlamlı tamamlar? Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkisi ile gerçekleşmez?  1500gr yoğurtun %30 kaç gr ‘dır? Tehlikeli bir durumu geçiştirmek, o tehlikeden kurtulmak. Yukarıda açıklaması verilen deyim aşağıdakilerden hangisidir?  Yüce Allah tarafından tüm insanlara gönderilen son ve evrensel kitap hangisidir?  Atatürk’ün doğduğu şehir şimdi hangi ülkededir? Peygamberimizin doğum yeri ve yılı , vefat yeri ve yılı  sırasıyla hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? 6 kilogram + 312 gram = ………..…….gram eder? 3500 liralık çamaşır makinesinin 1400 lirasını peşin verdik. Kalanını 12 taksitle ödediğimiz için, her taksit kaç lira olur? Endositoz olayı ile ilgili,I. Hücre içine doğru gerçekleşir.II. Canlı hücrelerde gerçekleşir.III. Bitki ve mantar hücrelerinde görülmez.IV. Hücre zarı yüzeyi küçülür.V. Enerji harcanarak gerçekleşir.verilenlerden hangileri ekzositoz için de söylenebilir? 13, 44, x, 26, 38, 23 veri grubunun açıklığı 41 olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisi olabilir?  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda;• Yaşamak her insanın en doğal hakkıdır.• Hiç kimse zorla çalıştırılamaz.• Herkes kanunlar önünde eşittir. hükümleri yer almaktadır.Anayasa’nın yukarıdaki üç maddesi, aşağıdakilerden hangisiyle daha çok ilgilidir? Aşağıdakilerden hangisi III sayılı cetvel (düzenleyici ve denetleyici kurumlar)' de yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi Nedim için söylenemez? I. Yıllık yağış miktarının fazla olmasıII. Bitki örtüsünün zayıf olmasıIII. Yer şekillerinin eğimli olmasıKolüvyal toprakların yaygın olduğu bölgelerin ortak özelliği olarak yukarıdakilerden hangileri gösterilebilir? • Solunum sisteminde havanın dışarıdan girdiği ilk kısımdır.•  Alınan havayı nemlendirir ve ısıtır.• İçindeki kıllar havadaki toz parçacıklarını tutar.Verilen bu özellikler solunum sistemimizdeki yapılardan hangisine aittir? Paris Barış Konferansı’nda Batı Anadolu’nun Yunanlılar tarafından işgal edilmesine izin verilmesi aşağıdaki devletlerden hangisini olumsuz etkilemiştir?   Hacerü'l Esved'in kelime anlamı nedir? AB4 sayısı üç basamaklıdır. Rakamların toplamı 21, onlar basamağı birler basamağından 4 fazladır. Bu sayı kaçtır? Aslı aklından bir sayı tutuyor. Tuttuğu sayının asal çarpanları 2 ve 3  olduğuna göre bu sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aşağıdaki yazar–eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? "Bu toplum savaşlarda büyük kayıplar vermiştir" ifadesinde "toplum" Sözcüğü ile kimler kastedilmektedir? Alaca karanlık ve gece karanlığında, yaya yolu bulunmayan yollarda yürümek zorunda kalan yayaların, aşağıdakilerden hangisini yapması doğru değildir? Bir dakikada 36 cm giden bir kaplumbağa 38 dk‘ da kaç metre kaç cm yol gider? Ürün kelimesinin eş anlamlısı nedir? 70+40= 110 3+6 = 9 110+9 = 119 Yukarıda zihinden yapılan toplama işleminin işlem basamakları verilmiştir. Bu işlem aşağıdakilerden hangisidir?  '' Oyun kolu bozuk olduğudan beni yenebildin. ''Cümlede sebep sonuç ilişkisini gösteren kelime hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir