S:1

Peygamberimizin doğduğu bölgede hangi inanç grubu yoktur ?

Peygamberimizin doğduğu bölgede hangi inanç grubu yoktur ? sorunun cevabı " Hanefiler" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi bir parlamento kararı değildir? Kişiden kişiye göre değişebilen ve insanların bireysel düşüncelerini yansıtan bilgilere görüş denir.Aşağıdakilerden hangisi görüş cümlesidir ? Aşağıdakilerden hangisi ahlaklı kişilerin özelliklerinden değildir? Aşağıdaki hareketlerden hangisinde hızlanma vardır? Yirmiden geriye ikişer sayarken 14 ten sonra hangi sayı gelir? I - - - - to drink coffee rather than tea. Sindirim sistemine yardımcı organ olan pankreas için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Babasıyla hastaneye gitti. cümlesi kaç heceden oluşmuştur? Türk İdare Sistemi içinde Bakanlık merkez teşkilatında aşağıdaki hiyerarşik kademeler ve birim unvanlarından hangisi bulunmaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti konulmalıdır? Dört basamaklı m614 sayısı 3 ile tam bölünebildiğine göre m'nin alabileceği kaç farklı değer vardır? Hangi kelime yapım eki alarak türemiş bir isim olmuştur? Ruh çağırma, falcılık, sihir ve büyü gibi batıl inançlarlailgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru kabul edilemez? Aşağıdakilerden hangisi orta oyununun asıl kişilerindendir? Kapodokya hangi ilimizdedir? I ............ to a tennis match yesterday. Aşağıdaki isimlerden hangisi birden fazla varlığı belirtir? Aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisinin katsayılar toplamı 4tur? Aşağıdakilerden hangisi Sadabat Paktını imzalayan devletlerden biri değildir? Fransız İhtilalinin toplumlar üzerindeki en belirgin etkisi, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi pil ile çalışmaz? Fuat 42 tane test sorusunun 4/7' ünü çözdü. Fuat kaç tane test sorusu çözmüştür? Aşağıdakilerden hangisi Uhud Savaşı ile ilgili doğru bir bilgidir? II. Kavramı ve kavramdaki terimleri açıklamaIII. Olumlu ve olumsuz örnekleri vermeSunuş yoluyla kavram öğretimi yapılacak olan bir öğrenme ortamında öğretmen, hangi sıralamayı uygulamalıdır? Murat bir işin sabah 1 sa 25 dakikasını, öğleden sonra da 1 sa 18 dakikasını yapmıştır. Murat, bir günde kaç saat çalışmıştır? Bir üniversite öğretim üyesi, öğretmen istihdamı konusuyla ilgili olarak Millî Eğitim Bakanlığından üç uzmanı sınıfa davet edip uzmanlara soruları yöneltmek üzere iki öğrenciyi görevlendirmiştir. Diğer öğrencilerin dinleyici olarak katılımıyla etkinlik gerçekleştirilmiştir.Buna göre gerçekleştirilen etkinlik, aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisine daha uygundur? I. Aktör: Tiyatro oyunundaki kadın oyuncu.II. Jest: Rol gereği yapılan el, kol ve vücut hareketleri.III. Perde: Oyunun bölümleri.IV. Adaptasyon: Dekora yardımcı olan küçük eşyalar.Numaralanmış tiyatro terimlerinden hangileri yanlış açıklanmıştır? Aşağıdaki çiçeklerden hangisinin yaşam alanı toprak değildir? Aşağıdakilerden hangisi insanların haberleşmek için kullandıkları teknolojik araçlardan biri değildir? Aşağıda verilen azınlıklar ve kurdukları cemiyetler eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi yurt dışı gezi yazılarından biridir? 15Aşağıdakilerden hangisi güvenli geçiş yeri değildir? Seçildikleri köy ya da mahallede muhtara çalışmalarında hangi meclis yardımcı olur? Gazne devletinin kurucusu kimdir? Romada patriciler ile plepler arasında uzun süren mücadelelerin yaşanması hukuki düzenlemeler yapılmasını zorunlu kılmıştır. Bu düzenlemeyle pleplere de memur ve asker olma hakkı tanınmıştır. Birçok devlete örnek olan bu hukuki düzenlemeler aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır? ‘al sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil olarak kullanılmıştır? Doğal ve yapay ışık kaynakları ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Mustafa Kemal askeri okuldan hangi rütbeyle mezun olmuştur? 1- 1: 100 0002- 1: 800 0003- 1: 1500 0004- 1: 2000 000Bir bölgenin yukarıda verilen ölçeklerde dört farklı haritası hazırlanıyor.Haritanın hangisinde ayrıntılar daha net görülür? P tipi ve N tipi yarı iletken eklemden oluşan Güneş enerjisine dönüştüren araca ne ad verilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir