Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Allaha inanmakla birlikte başka varlıkları da tanrı kabul etmeye ne denir ?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Allaha inanmakla birlikte başka varlıkları da tanrı kabul etmeye ne denir ? sorunun cevabı "Şirk " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nokta ( . ) hakkında yanlış bilgi verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Bir mimar bir kenarı 3a metre olan kare şeklindeki arsada, her birinin kenar uzunluğu 2b metre olan belli sayıda karesel bölge belirlemiştir. Arsada geri kalan bölgenin alanı (3a - 4b)(3a + 4b) metrekare olduğuna göre, belirlenen karesel bölgelerin sayısı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‟burun” sözcüğü deyim içinde kullanılmamıştır? Bizlere verdiği nimetlerden dolayı Allah’a teşekkür etmeye ne ad verilir?  Kurtuluş savaşı yıllarında doğu cephesinde Ermenilere karşı kahramanca savaşıldı.Ve Ermeniler işgal ettikleri yerlerden çekildiler. Buna göre doğu cephesinin kapanmasını ve ermeni saldırılarının durmasını sağlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?   725 den küçük en büyük tek sayıyı hangi onluğa yuvarlarız? Aşağıda verilen ifadelerin karşısındaki kutucuğa Doğru ise “D” Yanlış ise “Y” yazınız .(.....) Birden  fazla  ilah  olması  durumunda da  evrendeki  düzen  aynen  devam  ederdi.(.....)  Allah, kimsenin olmadığı yer ve zamanda bile kullarının yaptıklarını işitir ve görür.(.....)  Evrendeki oluşumlar, canlıların dünyaya gelmesi, kendiliğinden ortaya çıkmış olaylardır.(.....)  Başarılı olmak için çalışmadan dua etmek yeterlidir.  (.....)  İhlas Suresi Allah’ın varlığı, birliği ve hiçbir şeye muhtaç olmamasından bahseder. This English exam is - - - - than the last one. İç Anadolu Bölgesi’nde bozkırların geniş alanlar kaplaması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?A) Nüfus dağılışıylaB) Toprak yapısıylaC) İklim özellikleriyleD) Ekonomik faaliyetlerle Aşağıda, Kandil Geceleri ile ilgili özellikleri eşleştirilmiştir. Yanlış olan hangidir?  Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznel yargı bildirir?