S:1

Hz.Muhammed (sav)in söz, fiil ve takrirlerine ................denir.
Boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir.

Hz.Muhammed (sav)in söz, fiil ve takrirlerine ................denir.Boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir. sorunun cevabı "Sünnet " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Aşağıdaki kelimelerin hangisine et- fiili getirilirse ünsüz türemesi olur? Altı yüz dört bin sekiz yüz dört sayısının rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Topkapı Sarayı; Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç arasında kalan yarımadanın ucundaki Sarayburnuʼnda yer alır. Fatih Sultan Mehmet tarafından 1478ʼde yaptırılmıştır. Kuruluş yıllarında700.000 m2 lik bir alanda yer alan sarayın bugünkü ala- nı 80.000 m2 dir.Topkapı Sarayı, Sultan Abdülmecitʼin Dolmabahçe Sarayıʼnı yaptırdığı tarihe kadar yani yaklaşık 400 yıl boyunca Osmanlı Devletiʼnin idare merkezi ve padişah- ların konutu olarak kullanılmıştır. Dolmabahçe Sarayı yapıldıktan sonra padişahlar tarafından terk edilen sa- ray, hiçbir zaman önemini kaybetmemiştir.Topkapı Sarayı, Sultan Abdülmecit döneminde bir müze olarak yabancı elçilerin ziyaretine açılmıştır. Sultan Abdülaziz zamanında içine camekânlı vitrinler yaptırılan saray, 9 Ekim 1924ʼte halkın ziyaretine açıl- mıştır. O tarihte ziyarete açılan bölümler; Kubbealtı, Arz Odası, Mecidiye Köşkü, Hekimbaşı Odası, Mustafa Paşa Köşkü ve Bağdat Köşküʼdür. Topkapı Sarayı'nı kim yaptırmıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi olmadan cümle yapılamaz? Aşağıdakilerin hangisinde Yarışmanın en iyi aşçısı seçildiniz. Cümlesindeki gibi bir isim tamlaması vardır? Aşağıdaki kültürel öğelerden hangisi nitelik yönünden diğerlerinden farklıdır? Felix : - - - -?Zehra : I think it is very trendy Aşağıda verilen bileşik isimlerinden hangisi kovalent bağlı bir bileşiğe aittir? Dolunay evresinden 1 hafta sonra hangi evre görülür? Bulaşık süngeri aşağıdaki özelliklerden hangisine sahiptir? Fizik Bilimi ile ilgili:I Madde, enerji ve bunlar arasındaki ilişkiyi inceler.II. Kuvvet, ışık, elektrik, uzay fizik biliminin ilgilendiği konulardan bazılarıdır.III. Fiziğin diğer bilim dalları ile etkileşimi sonucunda biyofizik, jeofizik ve fizikokimya gibi yeni bilim dalları ortaya çıkmıştır.yargılarından hangileri doğrudur? Bakıp imreniyorum akınına Şehrin üstünden geçen bulutların. Altı çizili sözcükteki ses olayının örneği aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? Ali altı yaşında okula başladı. Ali hangi hakkını kullanmaya başlamıştır? Aşağıdakilerden hangisi münazarada uyulması gereken kurallardan biri değildir? Aşağıdaki devletlerden hangisinin resmî dili Farsçadır? Bir toplumda belli bir dönemde iletişim teknolojisi alanında yaşanan gelişmeler aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek olabilir? Aşağıdakilerden hangisi bir hava taşıtıdır? Aşağıdakilerden hangisi soru cümlesidir? Aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde ormancılık en çok gelişmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ve Kurban Bayramının ortak özelliğidir? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin tarihi eserlerinden biri değildir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi özel isimdir? Aşağıdaki eser- yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Şehir, medeniyettir. ‟Medeniyet kavramı ile şehir anlamına gelen ‟medine sözcüğü arasında bir anlam bağlantısı vardır. Her medeniyet kendi şehrini yapar. Şehir de bağlı olduğu medeniyetin aynası olur. Hatta onun gelişmesine katkıda bulunur.Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Hangi çocuk daha çabuk hasta olacaktır? Bir okulda yeni öğretim döneminde okutulacak olan seçmeli ders ile ilgili hangi gruba araştırma yapmak uygundur? Onbeş tam yüzde yirmibeş ondalık kesri aşağıdakilerden hangisidir? Bir düzine kaç varlıktan oluşur? Aşağıda verilenlerden hangisi buharlaşmanın özelliğidir? Aşağıdaki özel isimlerden hangisinin yazılışı doğrudur? Meyve ve sebzelerde en çok bulunan besin içeriği aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi alfabemizin beşinci harfi ile başlayan bir sözcüktür? Geçmişten günümüze hayır kurumlarına verilen genel ad aşağıdakileden hangisidir? Dünya ekonomi ve politikasında küreselleşerek önemli bir merkez haline gelen kentlerin bu güce ulaşmasında aşağıdaki özelliklerinden hangisinin etkisi en azdır? 11 + 7 = 187 + ? = 18Yukarıdaki toplama işlemlerini inceleyelim. Soru işareti olan yere hangi sayı gelmelidir? Osmanlı Devleti hamamlar, çeşmeler, hastaneler, kütüphaneler, kervansaraylar, mektepler, medreseler, vb vakıflar kurularak halkın ihtiyacı karşılanmıştır.Vakıfların aşağıdaki alanlardan hangisinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olduğu söylenemez? İnsan ilişkilerini düzenleyen ve kolaylaştıran yazılı olmayan toplumsal kurallara ne denir? 5 yıl önce 30 yaşında olan Cafer 4 yıl sonra kaç yaşında olur? Aşağıdakilerden hangisi kaynaklarımızı israf etmeden kullanmaya örnek bir davranış değildir? İlkbaharda yeşeren, yaz mevsiminde ise kuruyan ot topluluklarına bozkır adı verilmektedir.Aşağıdaki ülkelerin iklim koşulları düşünüldüğünde bozkır bitki örtsünün hangi ülkede daha yaygın olarak görülmesi beklenir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir