S:1

İyonyalılar'da ilk kez güneş tutulması hesaplanmış ve dünyanın yuvarlak olduğu ileri sürülmüştür
Açıklamaya göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

İyonyalılar'da ilk kez güneş tutulması hesaplanmış ve dünyanın yuvarlak olduğu ileri sürülmüştürAçıklamaya göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? sorunun cevabı "Bilimsel çalışmalar yapılmıştır" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Hangi olay I.inönü savaşından sonra gerçekleşmiştir? Hangi seçenekte tanımlanan kişi için okula hazırlıklı gittiği söylenemez ? Peygamber Efendimizin (s.a.v.) doğum tarihi ve yeri hangi seçenekte doğru verilmiştir? Sevgi, sınıfta parmakla gösterilen bir öğrencidir. cümlesinde Sevgi' nin özelliğini anlatan cümle hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Çocuk Haklarına Dair Sözleşmede korunma ile ilgili haklar arasında yer almıştır? Oğuz Kağan Destanı hangi Türk devletine aittir? Ali amca, 27 litre benzine 81 lira ödedi. Benzinin 1 litresi kaç liradır? Yaşlı adam, bastonunu sıkıca tutarak oturuyordu muayene odasının girişindeki koltuklarda. Yanındaki torunu, yaşlı adama kendisini nasıl hissettiğini soruyordu sürekli. Bir ara hemşire odadan çıktı, sırada bekleyen hastalara göz attı. Hastane gittikçe kalabalıklaşıyordu. Tam bu sırada Doktor Bey, hastanız geldi. diye bir ses duydum. Beni çağırıyorlardı.Bu metinde anlatımı yapan kişi aşağıdakilerden hangisidir? Etiket fiyatı 312 lira olan bir ayakkabı indirimli satışlarda 299 liraya satıldığında maliyet fiyatına göre % 5 daha az kâr edilmiştir.Buna göre ayakkabının indirim yapılmadan önceki fiyatı maliyetine göre yüzde kaç kârla belirlenmiş- tir? Tamsayılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Doğrultuları ve yönleri aynı olan 7 N ve 9 N luk iki kuvvetin net kuvveti (bileşke kuvvet) kaç N dur? Ölüm demek,yaşam demektir, ölümü anlatan her ozan yaşamı anlatmak ister. Yetmiş altı yaşında ölen Fransız ozanı şöyle demişti:Dünyada olduğumuz o unutulmaz zamandı.Parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? Karşıt anlamlı kelimeler hangi şıkta yanlış verilmiştir? Ellerim takılırken rüzgârın saçına Asıldı arabamız bir dağın yamacına Yukarıdaki şiirin uyak (kâfiye) türü hangi seçenekte verilmiştir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi su sözcüğünün özelliği olabilir? Birinci İnönü Savaşı sonrası Sovyet Rusya ile aşağıdakilerden hangisi imzalanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi çocuk hakları arasında yer almaz? Soyut kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Aşağıdaki devletlerden hangisi Balkan Antantına üye değildir? Aşağıdakilerden hangisi Kuranın ana konularından biri değildir? I. FotosentezII. SolunumIII. FotolizIV. OksidasyonYukarıda verilen olaylardan hangileri sonucunda oksijen açığa çıkar? Kaldı - Çöplük - Sinirli - Sınav - Ama- İle - SınıfYukarıdaki sözcüklerin kaç tanesi isimdir? 11 – 14 – 17 – 20 – 23 – 26 - ? Bilimsel kuramla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki ürünlerden hangisi Ege Bölgesinde yetişmez? 10.(m − 1) = 5.(m + 1) + 5 denklemini sağlayan m değeri kaçtır? "İkide bir konuyu diline dolaman doğru bir şey değil."Yukarıdaki altı çizili deyimin açıklaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiş­tir? Atatürk İnkılaplarının amaçları arasında;I. Milli egemenliği sağlamakII. Tam bağımsızlığı kuvvetlendirmekIII. Çağdaş bir toplum oluşturmakverilenlerden hangileri gösterilir? Elhamdülillah ne anlama gelmektedir? Onlar basamağındaki rakamın basamak değeri 50 olan en büyük sayının 24 fazlası kaçtır? Şiirin sonsuz tanımı olduğu için bir tanımı yoktur. Cümlesi ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Saz, taş, bin, yol, it sözcüklerinin kaç tanesi eş seslidir? Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine neden olmaz? Aşağıdakilerden hangisi, standardizasyonun üreticiye faydalarından biri değildir? Cebinde 300 TL olan Fatih parasının %60 ile pantolon alıyor. Fatih'in geriye kaç TL'si kalır? Sesin şiddetini artırmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? Hangi kelime hatalı yazılmıştır? • Edebiyatımızda tuyuğ nazım şeklinin kurucusu sayılmaktadır. • Eserlerini Arapça, Farsça ve Türkçe kaleme alan sanatçı Azeri Türkçesini kullanmıştır.• Kadılık ve vezirlik görevinden sonra Sivasta hükümdarlığını ilan edip kendi adına bir devlet kurmuş ve 18 yıl kadar sultanlık yapmıştır.Bu özellikler aşağıdaki sanatçılarımızdan hangisine aittir? Karayolu taşımacılığında bazı taşıtlar insan, bazı taşıtlar da yük taşır. Aşağıdakilerden hangisi yük taşımak amacıyla kullanılır? " Tünaydın" kelimesinin ingilizce karşılığı hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir