S:1

Ceylin yaz tatilinde Türkiyenin doğa harikalarından olan ve bir çok turistin geldiği bir yere gitmiştir.
Buna göre Ceylin'in gittiği yer aşağıdakilerden hangisidir

Ceylin yaz tatilinde Türkiyenin doğa harikalarından olan ve bir çok turistin geldiği bir yere gitmiştir. Buna göre Ceylin'in gittiği yer aşağıdakilerden hangisidir sorunun cevabı "Pamukkale" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır? Uçak saat kaçta gelecek cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır? Kuran-ı Kerimi baştan sona ezberleyen kimseye ne ad verilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil istek kipiyle çekimlenmiştir? Günde 3 ekmek tüketen bir aile haftada kaç ekmek tüketir? Tracy : I have two tickets for the rock concert tonight. Shall we go together?Susan : Yeah, that would be great. - - - -. What time does it start? 84 213 - 7196 çıkarma işleminin tahmini sonucu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Ahirette Allahı görebilecek miyiz? şeklindeki sorulara cevap veren mezhepler aşağıdakilerden hangisidir? Emel 'in iki düzine silgisi var. Bu silgilerin 4 tanesini kaybetti. Geriye kaç silgisi kaldı? Gelir ve giderin birbirine eşit olduğu büt­çeye ne denir? Mamafih insan kısmı hürriyet hürriyet der de hürriyetin ne olduğunu bilmez. Saadet-i hâl, saadet-i hâl diye arar arar da bulamaz. Biraz tatlıca lokmayı ve beş on kuruş ziyadece akçeyi görünce saadet bu imiş, hürriyet dahi ancak bununla hâsıl olurmuş, diye kapılır gider ve kendini bir kere bu suretle mesut addettikten sonra bu saadeti muhafaza edeyim diye her türlü sefaleti ihtiyar eder de haberi bile olmaz.Tanzimat Döneminden alınan bu parçanın teması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Bireyin kendi düşünme ve öğrenme yollarının farkında olması, kendi öğrenmesini etkili biçimde düzenleyebilmesi aşağıdaki stratejilerden hangisini kullanmasını gerektirir? "acemi" sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir? Hangi atasözü yardımlaşmayı öğütler? Muhammed isminin sözcük anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Kurtuluş Savaşı Atatürkün ..........a çıkması ile başlamış .......... tarihinde de Cumhuriyet ilan edilmiştir.Yukarıdaki boşlukları en uygun tamamlayanlar sırasıyla hangileridir? Merve: ............................................................?Kenan: It is cold and rainy. Allahın sana verdiği ile ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. (Kasas suresi 77. ayet.)Yukarıdaki ayette İslamın hangi özelliği ifade edilmektedir? Yangısal tepki (iltihaplanma) sırasında,I. İltihaplı bölgede damar geçirgenliği azalır.II. İltihaplı bölgede kan akış hızı artar.II. Akyuvarlar yaralı dokudaki hastalık yapıcı faktörleri yok eder.olaylarından hangileri görülür? Ampulu kim bulmuştur Vitaminler ve eksikliğinde görülen hastalıklarla ilgili olarak aşağıda verilen eşleştirmelerin hangisi doğrudur? Aşağıdaki davranışlardan hangisi bizi Allaha yaklaştırır? I.Deniz kaplumbağası yavrularına yönlerini kaybettirir.II. Göçmen kuşları yanıltır.III. Gök cisimlerini gözlemlemeyi engeller.Yukarıda verilenlerden hangileri, ışık kirliliğinin zararlı etkilerindendir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinden virgül kaldırılırsa cümlenin anlamında bozulma olur? 45 den başlayıp, beşer beşer sayarken, baştan 5. sayı hangi onluğa yuvarlanır? Aşağıdakilerden hangisi insanların doğal çevreyi değiştirmelerine örnek olarak gösterilemez? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre engelli bireylerin engel grupları ve dereceleri ile engelinin niteliğine göre eğitim programlarının kapsamı ve eğitim süreleri, hangi Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle yönetmelikle belirlenir? İnsanlar, yaşamlarını sürdürebilmek için sanayi, hizmet sektörü, tarım ve ticaret alanlarında çeşitli ekonomik faaliyetlerde bulunurlar.Aşağıdakilerden hangisi ekonomik faaliyetleri en az etkileyen etmenler arasında yer alır? 120 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi duyum eşiğini doğru olarak tanımlar? Aşağıdakilerden hangisi kendini büyük sıkıntılara sokan bir işe girişmek anlamındadır? Meleklerin, insanlardan ve diğer varlıklardan farklı birtakım özellikleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biri değildir? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi isteğe bağlı öğretim kurumları arasında yer alır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlüyle başlayan bir ek aldığında sözcüğün son harfi yumuşamaz? Maarif müfettişlerinin zorunlu çalışması kaç yıldır? Aşağıdaki maddelerden hangisi doğada üç halde de bulunur? Bakır Çağından itibaren insanlar metalden araç-gereç yapımına başlamışlardır.Maden işlemeciliğinde görülen gelişmelerde aşağıdakilerden hangisi doğrudan etkili olmuştur? Hasan kumbarasına her gün 4 lira atıyor. 13 gün sonra Hasanın kumbarasında kaç lira birikir? Bir yerleşim yerine fabrika yapılmasının insanlara olumlu yada olumsuz yönde etkileri olabilir.Aşağıdakilerden hangisi olumsuz etkilerdendir? Birbirine yakın, aynı oda veya bina içerisinde yer alan bilgisayarların birbirine bağlanmasıyla oluşturulur. Tanımı verilen bilgisayar ağının türü aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir