S:1

Sorumluluk sahibi bir öğrenciden aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez?

Sorumluluk sahibi bir öğrenciden aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez? sorunun cevabı "Derslere sürekli geç kalmak " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Osmanlı Devletinin kurulduğu 14. yüzyıl Anadolusunda bulunan siyasi güçler, aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öğeleri, özne- dolaylı tümleç-zarf tümleci-yüklem şeklinde sıralanmıştır? Duyarlı bir vatandaş olarak ülkemizin kal­kınması ve kaynaklarımızın doğru kullanıl­ması için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız? Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin sıfatlarından değildir? Ampulü aşağıdakilerden hangisi icat etmiştir? Benzinli motorlarda normal yanma olmamasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? Kişi namaz kılarak Allaha kul olduğunun farkına varır. Bu düşünceyle Rabbinin sınırsız merhametine sığınır. Gönlünü Ona açarak dilekte bulunur.İhtiyaç ve sıkıntılar için Ondan yardım ister.Yukarıdaki açıklama namazın hangi özelliğini vurgulamaktadır? "Yardım etmek" ile "Teşekkür etmek" arasında bir ilişki vardır. "Hata yapmak" ile aşağıdakilerden hangisi benzer bir ilişki vardır? Meleklerin vazifeleri ile ilgili aşağıda-kilerden eşlemelerden hangisi doğru değildir? Anadoluda en eski ( ) en köklü uygarlıkların izleri vardır ( ) Hitit, Roma, Yunan ( ) Yukarıdaki cümlede, parantez işaretiyle gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? 21 kilogramlık zeytin, 300 gramlık kaç kutuya doldurulabilir? ''O, biri diğeriyle tam bir uyum içinde yedi gök yaratmış olandır. Rahman'ın yaratmasında hiçbir çelişki ve uygunsuzluk göremezsin. İşte gözünü çevirip bir bak; herhangi bir bozukluk ve çarpıklık görebiliyor musun?'' (Mülk Sûresi 3.ayet)Yukarıdaki ayette vurgulanmak istenen temel konu hangisidir? 4-7-10-13-16-19 örüntüsü için hangisi söylenemez? Dünyamız kendi çevresinde batıdan doğuya doğru döner. Kendi çevresinde doğudan batıya doğru dönseydi güneş hangi yönde doğardı? Otobüste. 14 yolcu vardı. Durakta 5 yolcu daha bindi. 12 yolcu indi.Otobüste kaç yolcu kaldı? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf vardır? Cam, plastik, mum gibi belli bir kristal yapıya sahip olmayan maddeler aşağıdaki katı türlerinden hangisine örnektir? Aşağıdakilerden hangisi bileşik fiildir? 4 g 101 mg kaç mgdır? Namık Kemalin bu oyununda destansı bir içerik söz konusudur. İslam Bey, savaş çıkınca hemen nişanlısı Zekiye ile vedalaşarak cepheye gider. Onun dışarıda bekleyen gönüllülere Beni seven arkamdan ayrılmaz! dediğini duyan Zekiye gizlice erkek kılığına girerek Adem adıyla gönüllülere katılır. Silistre Kalesi Komutanı Miralay Sıtkı Bey çelimsiz bulduğu Âdemi geri göndermek istese de çocuk kalmakta diretir. Savaş sırasında İslam Bey yaralanmıştır ama Abdullah Çavuş ve Âdemle gidip düşman cephaneliğini havaya uçurur. Düşman, kalenin kuşatmasını kaldırmış, geri çekilmiştir. Âdemin kimliği ortaya çıkmış ve Sıtkı Beyin de Zekiyenin öldüğünü sandığı babası olduğu anlaşılmıştır. Kazanılan zafer sevinci arasında İslamla Zekiyenin düğünleri yapılır.Bu parçada tanıtılan tiyatro eseri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir? İstiklal Marşımızı okurken hangi davranışı yapmalıyız? Saat 13.00 ten 18.00 e kadar okuldayız.Okulda kaç saat kalıyoruz? 2 saat 45 dakika sürecek bir sınava saat 10.00da başlayan bir öğrenci sınavdan saat kaçta çıkar? Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi milli varlığa yararlı cemiyetlerden biri değildir? Belediye başkanları ve muhtarlar ........ ile göreve gelen yöneticilerdir.Boş bırakılan yere ne getirebiliriz? Jane : Mom, - - - - ? Mom : Fifty two. He hates TV programmes. He ............ watches TV. "Bu dillerdeki sözcüklerde çekim eki yoktur. Sözcükte vurgu hâkimdir. Cümle içerisinde sözcükler, bulundukları yere ve başka sözcüklerle yan yana gelme durumuna göre anlam kazanır."Bu özellikler aşağıdakilerin hangisine aittir? Peygamberimiz Taifde işkence gördükten sonra dinlenmek için Utbe ve Şeybe adlı kardeşlerin bahçesinin duvarına yaslanarak dinlendi ve başından geçenleri onlara anlattı. Efendimize üzülen Utbe ve Şeybe kardeşler efendimize köleleri ile bir tabak üzüm gönderdi. Efendimiz ile aralarında geçen sohbetten sonra Müslüman olanan kölenin ismi nedir? Boğazlarda Türk egemenliğini ve kontrolünü esas alan bir düzenleme yapılarak 20 Temmuz 1936da imzalanan sözleşme aşağıdakilerden hangisidir? Yazların sıcak ve kurak, kışların soğuk ve kar yağışlı geçen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir? Atatürk Cumhuriyetinin ilk yıllarında Hayatta gerçek yol gösterici ilimdir. Türk milletinin yürümekte olduğu ilerleme, uygarlık yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale, pozitif bilimdir. sözünü söylemiştir.Bununla aşağıdakilerden hangisine önem vermiştir? Gökleri ve yeryüzünü eşsiz örneksiz yoktan var eden odur (Enam 101)Yukarıdaki ayet Allah-u Tealanın hangi sıfatıyla ilgilidir? Miraçta aşağıdaki ibadetlerden hangisi farz kılınmıştır? Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetin ilk yıllarında sağlık alanında yaşanan gelişmelerden değildir? Ülkemizin merkezi yönetimin kapsamı içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? MS 395 yılında ikiye bölünen imparatorluk, aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı devletinde Çocukların ailenin rızasıyla köyden alınarak Anadoluda bir Türk ailenin yanına yerleştirilmesi, daha sonra başkentte Acemi Ocağında askerlik eğitimi alınıp yetiştirilmesine ne denir? Işık kaynağı olmadığı halde ışık yayıyormuş gibi görünen gök cismi aşağıdakilerden hangisidir? Pil ile ilgili verilen hangi bilgi hatalıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir