S:1

Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın kendi etrafında dönmesinin sonuçlarından biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın kendi etrafında dönmesinin sonuçlarından biri değildir? sorunun cevabı "Mevsimlerin oluşması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Peygamberler, küçük-büyük günah  işlemekten  korunmuşlardır. Ancak onların insan olmalarının gereği bazı hataları da  olmuştur.Peygamberlerin söz konusu hataları aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir işin niteliğini, gizli yönlerini anlayamamak” anlamında deyim kullanılmıştır? Aşağıdaki cisimlerden hangisinin üzerine ışık tutulduğunda yansıma olayı gerçekleşir? Sabah erkenden yola çıkmıştık. Yorgunluk ve açlıktan gücümüz tükenmişti. Geç vakit kasabaya vardık.Bu parçadaki sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  Bugün bütün Akdeniz havzasında 350 Akdenizfoku kaldı. Bunlar da daha çok Türkiye-Yunanistankıyı şeridi ile Kuzey Afrika kıyı çizgisininküçük bölümünde varlıklarını sürdürüyor. Akdenizfoklarının korunmasının sağlanabilmesi için yılda5 milyon dolar gerekiyor. Akdeniz fokuna zararveren en büyük tehlikelerin başında balıkçılık veiklim değişikliği geliyor.Bu parçada Akdeniz foklarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Ülkemizde aşağıdaki özel günlerin hangisinde  resmi tatil ilan edilmez? Atatürk, hem fikir hem de hareket adamıdır. Askerlik,hukuk, tarih, felsefe, eğitim, sanat gibi pek çok alanda görüşlerini açıklamış, yol göstermiş ve uygulamıştır.Bu özellikler Atatürk’ün, aşağıdaki hangi yönünü ortaya koymaktadır?  Alınan kararların bilimsel değer taşıması amacıyla basılı materyal hâline dönüştürüldüğü toplantı türü aşağıdakilerden hangisidir?  I- MoraII- TrabzonIII- EflakIV- BoğdanYukarıdakilerden    hangilerinin    alınmasıyla    Bizans’ı diriltme    umudu    sona ermiştir? Anayasa ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Eğitim ve öğretim ile ilgili gerekli görülen konuları tetkik etmek ve tavsiye niteliğinde kararlar olmak hangi birimin görevdir? 3 düzine bardağın 7 tanesi kırıldı. Geriye kırılmayan kaç tane bardak kaldı? Avarlar, Bayan Han’ın başkanlığında, 562 yılında, bugünkü aşağıdaki topraklardan hangisine yerleşerek büyük bir devlet kurmuşlardır? I. Anlatımın samimi ve canlı olmasına dikkat eder.II. Gezi yazısını fotoğraf, resim gibi materyallerle destekler.III. Betimleyici anlatımdan yararlanır.IV. Kültüre, araştırmaya önem verir.V. Anlatımda kapalılığı önemser. Gezi yazısı yazmak isteyen bir yazar, yukarıdaki açıklamalardan hangisini dikkate almaz? Kamil 15 yaşında, annesi 54 yaşındadır. Kamil doğduğunda annesi kaç yaşındaydı? Zeybek hangi yöremize ait bir halk oyunudur?  19’ un 4 eksiği kaçtır? Kars is - - - - than Antalya. Aşağıdakilerden hangisi mıknatıslar hakkında yanlış bir bilgidir? 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre istenecek bilgi veya belgenin niteliğiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? I.TBMM, öncelikle bağımsızlığı sağlamak için faaliyet gösterirken; Ağustos 1923’te çalışmalarına başlayan II. TBMM, Yeni Türk Devleti’nin yapılanması için faaliyet göstermiştir.Bu bilgilere göre II. TBMM ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Özelliklerinden biri değildir? Şiirde veya düz yazıda seslerin ve hecelerin uyumlu bir biçimde yinelenmesine ---- denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakiler- den hangisi getirilmelidir? Soluk borusu ile yemek borusu yan yanadır. Yutulan yiyeceklerin soluk borusuna değil de yemek borusuna gönderilmesini aşağıdakilerden  hangisi sağlar?  4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma için izin vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir? Güneş enerjisi, yenilenebilir ve temiz enerji kaynağıdır.   Aşağıdaki şehirlerden hangisi güneş enerjisinden yararlanmada diğerlerine göre daha uygun bir konuma sahiptir?  Bir torbadan kelimeler çekiliyor. Terim anlamlı kelimeleri çeken öğrenciler, her terim anlamlı kelime için 1 puan kazanıyor.Ali: açı, kalem, simetriMurat: patates, anaokulu, beşSena: ova, zamir, bardakÇekilen kelimeler toplam kaç puan kazandırmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Eski Türkçe Çağı’nda yazılan ürünlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Medine’de Yahudilerle yapılan anlaşma (Medine Sözleşmesi) maddelerinden değildir? Dikdörtgen biçimindeki bir salon zemininin kenar uzunlukları 6 m ve 8 m’dir. Bu zemin, metrekaresi 20 lira olan parke ile döşenecektir. Bir metrekare parke döşemenin işçilik maliyeti 15 lira olduğuna göre bu iş için toplam maliyet kaç lira olur? Aşağıdakilerden hangisi hava kürede görülmektedir? Orta Çağ Avrupa’sında kiliseye bağımlı düşünce sistemine ne ad verilir? Nasrettin Hoca, ceviz ağacının altında uzanmış dinleniyordu. Bir bal kabaklarınabaktı, bir de koca ceviz ağacındaki küçük cevizlere:― “Ey yüce Rabb’im, şu incecik kabak sapında kocaman kabağı, koca cevizağacında ise küçücük cevizi yaratmışsın!” diye söylenirken bir ceviz tanesi hocanın kafasına düştü. Gözünde şimşekler çakan hoca şöyle dedi:― “Tövbe Yüce Rabb’im, bir daha senin işine karışmam. Ya kafama ceviz yerine kabak düşseydi, halim ne olurdu!” Bu fıkrada vurgulanan ana fikir aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti’nin batıda toprak kazandığı son antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir? Topluma hazırı tüketmek yerine, eldeki olanaklarla üretme alışkanlığı kazandırılmalıdır.Bu cümleye anlamca en yakın yargı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaynaştırma harfi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi 2 deste olur? Aile tarihi araştırılırken aşağıdakilerden hangisi yapılabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmaya getirilen ek yanlış yazılmıştır? Aşağıda sesin şiddetini değiştiren cihazlardan hangisi sağlık alanında kullanılmaz?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir