S:1

Niçin güneşi aydan daha küçük görürüz?

Niçin güneşi aydan daha küçük görürüz? sorunun cevabı "Ay bize daha yakın olduğu için" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerin hangisinde, zarf-fiil cümleye durumanlamı katmıştır? İnsanların kontrolü dışında gerçekleşen, büyük can ve mal kayıplarına neden olabilen doğa olaylarına .......... adı verilir.Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse parça anlamlı bir şekilde tamamlanmış olur? Bir haftada 350 simit satan bir simitçinin günlük sattığı simit sayısı kaçtır? Arzu sınıfın boyunu ölçerken aşağıdakilerden hangisini kullanarsa kesin sonuç elde eder? Ülkemizde ulaşım yollarının akarsu vadileri ve çöküntü alanlarıyla paralellik göstermesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi İlk Çağda coğrafya bilimin kurulmasına ve gelişmesine katkı yapan bilim insanlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir ? Hz. Peygamberin Hac sırasında Arafatta toplanan yüzbini aşkın Müslümana yaptığı konuşmaya ne denir? Aşağıdakilerden hangisini yaparsak kaynaklarımızı israf etmemiş oluruz? Bir suç soruşturması neticesinde suçun işlendiğine ilişkin yeterli delil olması halinde dava açmaya karar veren Cumhuriyet savcısının ceza mahkemelerine dava açmak için düzenlediği belgeye ne denilmektedir? Aşağıdaki hayvanlardan hangisi sürünerek hareket eder? {26-(15-4.3).(12-5.2)}=? işleminin sonucu kaçtır? Yönetimin beş temel işlevi vardır buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bu işlevler doğru olarak (bir arada ) verilmiştir? 1901de - - - - dergisinin kapatılmasıyla - - - - topluluğu dağılmış; edebiyat dünyasında II. Meşrutiyetʼin ilanına(1908) kadar sürecek bir boşluk doğmuştur. II. Meşrutiyetʼin ilanıyla meydana gelen özgürlük ortamı, - - - - topluluğunun ortaya çıkışını kolaylaştırmıştır. Topluluk uzun ömürlü olamamış ve Millî Edebiyat hareketinin doğuşuyla dağılıp gitmiştir.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? Aşağıda verilen davranışların hangisi doğuştan kazanılan refleks değildir? Servet-i Fünûn dergisinin yazı işleri müdürlüğüne Tevfik Fikreti getirerek yeni bir edebiyat çığırının başlamasını sağlar. Yenilik yanlısı bir şairdir.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Akdeniz ikliminin görüldüğü köylerde konut yapımında daha çok hangi malzeme kullanılmıştır? Allahtan başka ilah olmadığını ve Hz. Muhammedin Allahın elçisi olduğunu ifade eden söz aşağıdakilerden hangisidir? Gazeteye geldiğinde kapıda biriken kalabalığı gördü cümlesinde aşağıdaki hal eklerinden hangisi yoktur? Kara deliklerin oluşumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki kararlardan hangisi hem Erzurum hem de Sivas Kongresinde vardır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde deyim kullanılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi yazılı olmayan kuralların yaptırımlarından değildir? Mehmet Ali Paşa isyanı sonucu aşağıdakilerden hangisi uluslar arası bir sorun haline gelmiştir ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çoğul ad bulunmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi bir girişimci için öncelikli özellik değildir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır? İftitah tekbiri : Namaza Allahu Ekber diyerek başlamakKıyam : Namazda ayakta durmakRüku : Elleri dizlere koyarak eğilmekSecde : Namazda oturmakYukarıda verilen namazın şartlarından hangisinin açıklaması yanlış yapılmıştır? 1) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak,2) Özürsüz olarak (...) bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,3) Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak,4) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre Devlet memurluğundan çıkarma cezası aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir? İslam dininin inanç esasları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Bir bölme işleminde bölen 10 , bölüm 12 ise bölünen EN ÇOK kaç olur ? Aydınlık günler yakındır. cümlesinin ögelerinin dizilişi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 5 X 4 X 0 X 15 = ? işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi sindirimde görevli organ ve yapılardan değildir? Aşağıda bazı canlılarla yaşam alanları eşleştirilmiştir. Hangi eşleştirme yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi 8365 sayısının en yakın yüzlüğüdür? Servetifünun Döneminde dergi türü daha çok gelişme göstermiş, gazete türü gerilemişti. Çünkü dönemin siyasi ortamı gazete için müsait değildi. Dergilerde ise sosyal ve siyasi konular değil, sanatsal konular ele alı- nıyordu. Dergiler toplumun edebiyata bakış açısını de- ğiştirmek istiyordu. Edebiyatı sosyal fayda ilkesine göre değil, estetik bir varlık olarak ele almışlardı. Dergileri, kendilerine yöneltilen eleştirileri yanıtlamak edebiyatla ilgili görüşlerini açıklamak, Batı edebiyatını yorumlamak için kullanmışlardı. Arapça ve Farsça tamlamalarla yüklü bir dil kullanılmıştı.Bu parçadan hareketle Servetifünun dergiciliğindeki öğretici metinlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi belirtili isim tamlamasıdır? Yürütmenin düzenleyici işlemleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Büyük su kütlelerinin tabanında ya da kenarlarında kum tanelerinin doğal bir çimento yardımıyla birleşmesi sonucunda kum taşı oluşmaktadır.Kum taşı oluşum özelliklerine göre aşağıdaki kayaç türlerinden hangisi içerisinde yer alır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir