S:1

I-Dünya'nın kendi ışığı yoktur.
II-Ay'ın kendi ışığı vardır.
III-Güneş'in kendi ışığı vardır.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I-Dünya'nın kendi ışığı yoktur.II-Ay'ın kendi ışığı vardır.III-Güneş'in kendi ışığı vardır.Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? sorunun cevabı "I-III" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi ünlü tiyatro yazarlarımızdan biridir? Aşağıdaki dua cümlelerinden hangisi“Rabbena” duasında yer almaktadır? Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti resmi sitesidir? Aşağıdaki eser-tür eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Ailemizde gelir ve giderlerimizin dengeli olmadığı durumlar için hangisini söyleyebiliriz?  Aşağıdakilerden hangisi güçlü şifre oluşturma yöntemlerinden biri değildir? Aşağıdaki çokgenlerden hangisinin iç açıları toplamı 360derece değildir? Aşağıdakilerden hangisi iyi bir takım çalışması örneğidir? Aşağıdakilerden hangisi servetifünun edebiyatının genel özelliklerinden biri değildir? Millî Cemiyetler aşağıdakilerden hangisinde bir çatı altında birleştirilmiştir?  Düşünme sanatını öğretmek,uzun süren ve zor bir iştir.Uzun vadede amacımız,”ne düşüneceğini” değil, “nasıl düşüneceğini”; “ne bilmesi gerektiğini” değil, “bilgiye nasıl ulaşması gerektiğini” kazanmış insanlar yetiştirmektir.Bireysel mutluluğun ve üretkenliğin yanında ülkemizin her alanda gelişmesi ve kalkınması da düşünen,yaratan,uygulayan,ihtiyacı olduğunda bilgiye ulaşma süreçlerini kullanabilen insan tipi ile mümkündür.  Paragrafa göre “düşünme” konusunda önemli olan aşağıdakilerden hangisidir?   14250 kg domates  30 kg’ lık torbalara doldurulacaktır. Kaç tane torbaya ihtiyaç vardır? • Fazla alınması damar tıkanıklığı ve damar sertliğine neden olur.• Bitkisel dokularda bulunmaz.• Hücre zarının yapısına katılarak madde geçirgenliğini arttırır.Yukarıda özellikleri verilen yağ hangisidir? Geçmişte bazı insanlar para karşılığı alınıp satılıyordu. Bu insanların hiçbir hakları da yoktu ve çok ağır işlerde çalıştırılıyordu. Bu insanlara ne ad verilirdi? Peygamberimizin Medine’deki Yahudilerle yaptığı anlaşmayı ilk bozan hangi kabile olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi “masal” türünün özelliklerinden değildir? Makalede verilen bilgilerin kaynağı - - - - ile gösterilir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi klavyedeki Capslock tuşunun görevidir? Memeli canlılar ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?  Peygamberlerin aşağıdaki sıfatlarından hangisi onların ilahi mesajı iletme görevlerini ifade etmektedir? İslamiyetten önceki döneme ne denir? “…Kararını verdiğin zaman da artık Allah’a dayanıp güven.Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever.” (Âl-i İmran suresi, 159. ayet)Bu ayet aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilidir? 33 - 23 - 45 - 65Yukarıdaki sayıların en büyüğü 80 sayısından kaç eksiktir? Doğum Yardımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? “Millet” kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ·         Bursa’yı fethederek başkent yaptı.·         İlk kez divan teşkilatını kurdu.·         İznik’te ilk medreseyi açtı.Yukarıdaki gelişmeler hangi Osmanlı yöneticisi zamanında  gerçekleşmiştir? Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılışı sırasında, Türk aydınlarının büyük bir bölümü, ümmetçiliğe bağlı Osmanlıcığın terk edilerek milliyetçiliğin benimsenmesinin, memleketin geleceği için gerekli olduğuna inanıyorlardı. Bu inanç sonucunda Türkçülük ve milliyetçilik akımları doğmuş, her sahada millî kimlik arayışı başlamıştır. Türk vezniyle kültürü ile millî konuları, millî ülküleri işleyen Türk edebiyatı ihtiyacı ve özlemi sonunda 1911-1923 yılları arasında - - - - etkili olmuştur.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Servetifünun romanı, Tanzimat romanına göre daha dar bir çevreyi anlattığı hâlde daha başarılıdır.Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Bir lambayla aydınlanacak bir odada dört lamba kullanılırsa aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Aşağıda bazı meslekler ile bu mesleklerin yaygın olarak yapıldığı yerler verilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?  Aşağıdakilerden hangisi farklıdır? Aşağıda çözümlenmiş sayılardan hangisinin çözümlenmesi yanlıştır? • MÖ 209 yılında Hun tahtına çıktı.• Dünyanın en disiplinli ordusunu kurdu.• İlk askerî seferini Moğol kökenli Tung-hular üzerine yaptı.Hakkında kısa bilgi verilen Hun hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir? DNA eşlenmesi sırasında gen yapısında değişimler olabilir. Trafik levhalarının yapımında kullanılan maden...................Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? I. DayanışmaII. SevgiIII. SaygıIV. KavgaYukarıdakilerden kaç tanesi Peygamberimizin (s.a.v.) ailesinde görülürdü? Milli Mücadele hareketi ilk defa nerede başlamıştır? • Çocukları seviyor ve onlarla iyi iletişim kuruyorum.• Okuyup araştırıyor ve bilgilerimi insanlarla paylaşmayı seviyorum.Yukarıdaki ifadeleri kullanan bir kişinin hangi mesleği seçmesi daha uygun olur? " Can Superman carry the rock?"  sorusunun cevabı hangisidir?  Şahkulu isyanı hangi tarihte olmuştur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir