S:1

Aşağıdaki ifadeler doğru ise D yanlış ise Y harfi koyunuz
____ Dünyaya en yakın yıldız Güneştir.
____ Güneş kendi ekseni etrafında dönmez.
____ Ay, Güneş etrafındaki bir dolanımını Dünya ile birlikte 365 gün 6 saatte tamamlar.
____ Güneşin şekli küreye benzer.
____ Ay Güneşten daha büyüktür.

Aşağıdaki ifadeler doğru ise D yanlış ise Y harfi koyunuz____ Dünyaya en yakın yıldız Güneştir.____ Güneş kendi ekseni etrafında dönmez.____ Ay, Güneş etrafındaki bir dolanımını Dünya ile birlikte 365 gün 6 saatte tamamlar.____ Güneşin şekli küreye benzer.____ Ay Güneşten daha büyüktür. sorunun cevabı "DYDDY" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Neden Ayın hep aynı yüzünü görürüz? Aşağıdaki ifadelerden hangisi Hz. Muhammedin (s.a.v.) söz ve davranışlarında dengeli bir insan olduğuna örnektir? 5, 3, 0, 6 sayılarını birer kez kullanarak yazılabilecek dört basamaklı en küçük sayının 400 fazlası kaçtır? Doğruluğu tartışmasız kabul edilen bazı temel varsayımlardan hareket ederek bunların tek olaylara uygulanmasını isteyen bir ekonomist ekonomi biliminde hangi yöntemin uygulanmasını istemektedir? Bilişim Teknolojileri sınıfımızdaki ağ türü aşağıdakilerden hangisidir? Hangi seçenekte yalnızca kök halindeki kelimeler verilmiştir? I. Donma noktasıII. Erime noktasıIII. Kaynama noktasıIV. KütleYukarıdakilerden hangileri maddenin ayırt edici özelliklerindendir? y=3x+6 doğrusal denklemin x eksenini kestiği nokta hangisidir? Hangi boşlukta nokta kullanılmaz? Eric : What is the problem?Robert: I cant listen to music because Im having problems with my - - - - . İslam kültüründe dinin direği ve müminin mi- racı olarak nitelenen ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Yönler, ................... in doğuşuna ve batışına göre belirlenir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri tamamlamak için hangi kavramı yazmalıyız? "sun_las_es"Boş bırakılan yere hangi harfler gelmelidir ? Otuz yıl saatim işlemiş ben durmuşumGökyüzünden habersiz uçurtma uçurmuşum Necip Fazıl KısakürekAşağıdakilerin hangisinde bu dizelerdeki altı çizili fiille yapıca özdeş bir fiil kullanılmıştır? Hz. Muhammedin (sav.) kabrinin de içinde bulunduğu mescit aşağıdakilerden hangisidir? Hangi seçenekte tamamı otçul canlılar vardır? İnsan ilişkileri sorunlarının çözülmesinde hangisi yapılamaz? Kur'an-ı Kerimde ilk vahiy olarak ‘oku ‘ayetiyle başlayan ve insanın bir kan pıhtısından yaratıldığından bahseden sure hangisidir? Damlaya damlaya ............... olur. atasözünde boş bırakılan yere hangi kelime getirilmelidir? I. Anlatımda betimlemeye başvurarak görülen yerlerinokuyucunun gözünde canlandırılması sağlanır.II. Yazarın anlattıkları yoruma açıktır, farklı anlaşılmalara sebebiyet verebilir.III. Bilgi vermek amaçlandığı için dil, göndergesel işlevinde kullanılır.IV. Anlatıcı; ele aldığı konuyu örneklerle, sayısal verilerle destekleyip inandırıcılığını artırabilir.V. Bu tür yazılarda gerçeklik çok da önemli değildir, olayı yazar yeniden kurguladığı için yaratıcılık dikkat çeker.Yukarıdaki numaralanmış özelliklerinin hangileri makale türüne aittir? Aşağıdaki maddelerden hangisinde kuvvetin etkisi ortadan kalktığında madde eski şekiline döner? Melez DNA lı bakteriler normal azotlu 14 N ortamda bir kez çoğaltılacak olursa oluşan bakteriler hakkında verilen seçeneklerden hangisi doğrudur? Her kuşun eti yenmez. cümlesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Demokratik yaşam tarzını benimsemiş olan bireylerden aşa-ğıdaki davranışlardan hangisi beklenmez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde duygusal bir ifadeye yer verilmiştir? Şişmanlığı saptamak için kullanı-lan yöntemlerin en çok tercih edileni beden kitle indeksine (BKİ) göre değerlendirme yöntemidir.Buna göre, beden kitle indeksi 18.5 kg/boyun altında olan kişiler için ne söylenebilir? Avukata söyle nafile beklemesin .aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime ile aynı anlama gelen bir kelime kullanılmıştır? Medine Sözleşmesiyle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğinin sonuçlarından değildir? Meteorolojinin yaptığı uyarının ardından kentin içinden geçen nehrin, kenarlarına setler çekildi. Ev ve iş yerlerinin girişlerine kum çuvalları konuldu. Atık su kanalları temizlendi.Buna göre kentte hangi afete karşı önlem alınmıştır? 222 Sayılı Kanuna Göre Zorunlu Olmayan Kurum? Hangi davranış güvenli olmayan bir davranıştır? ............... Maniheizm dinini kabul etmesi savaşçılık yeteneklerini zaman içinde kaybetmesine sebep oldu.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 15 haziran 2 hafta önceki tarih nedir? Peygamberimiz(sav.) bir gün kızı Hz. Fatımanın evinde kaldı o gece bir ara torunlarından Hz.Hasan Peygamberimizden (sav.) su istedi bunun üzerine yerinden kalkıp su getiren peygamberimizin elinden diğer torunu Hüseyin suyu almak istedi fakat Peygamberimiz (sav.) suyu önce Hz. Hasana verdi Bunun üzerine Babacığım Hasanı daha çok mu seviyorsun diye soran kızı Fatıma annemize suyu önce Hasan istedi buyurdular. Bu hadis Peygamberimizin (sav.) bize en çok hangi özelliği hakkında bir örnek sayılabilir? Erzurum Kongresinin aşağıdaki kararlarından hangisi yabancı etkisinin kabul edilmeyeceğinin göstergesidir? Yaşamımızı sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek için tüm besinlerden vücudumuzun ihtiyaç duyduğu miktarda tüketerek beslenmeye ne ad verilir? 200 doğal sayısının 1/2 sinin yarısı kaçtır? Aşağıda bazı meslekler ile bu mesleklerin yaygın olarak yapıldığı yerler verilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? I. eve II. dersinin III. geldiği IV. başına oturdu V. gibiYukarıdaki sözcük gruplarıyla anlamlı bir cümle oluşturduğumuzda sıralama nasıl olur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir