S:1

Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik canlı değildir?

Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik canlı değildir? sorunun cevabı "Karınca" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi hicri takvimin ilk ayıdır? Pilot aşağıdakilerden hangisini kullanır? Dinîtemellere bağlı Halk Edebiyatı nazım şekillerinden ilahilerin Alevi-Bektaşî aşıklarınca yazılanlarına denir. Konusu genellikle tasavvuftaki vahdetivücud, AleviBektaşîilkeleri, tarikat kurallarıyla ilgilidir. Dili sade bir Türkçe olan bu nazım biçimi, biçim olarak koşmaya benzer.Parçada özellikleri verilen nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? GELDİ—TEYZEM---AKŞAM—BİZEBu kelimelerle anlamlı bir cümle yaparsam en son kelime hangisi olur? Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların başındaki parantez içine "D",yanlış olanlara ise "Y" harfi yazınız.(....) Fosiller, bilim insanlarının geçmişte yaşamış canlılara ilişkin birçok bilgi edinmesini sağlar.(....) Dünya kendi etrafında dolanma, Güneşin etrafında dönme hareketi yapar.(....) Dünyanın Güneş gören kısmının zaman dilimi gecedir.(....) Dünya Güneş etrafında dolanması ile gece ve gündüz oluşur.(....) Canlıların üzerinde yaşadığı tabakaya yerkabuğu denir. Bir terzi ceket için 3 m 45 cm, pantolon için 2 m 76 cm kumaş kullanıyor.Bu terzi toplam kaç metre kaç santimetre kumaş kullanmıştır? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde hem yapım eki hem çekim eki vardır? Anarşizm başta devlet olmak üzere emir veren tüm baskıcı kurumlara karşıdır. Bireye ve bireysel iradeye önem verir. Bireyin doğuştan getirdiği özgürlük hakkını engelleyen her şey kötüdür. Onlara göre, insanın doğal özgürlüğü yapay kurumlarla kısıtlanamaz.Buna göre anarşist düşünürlerin aşağıdakilerden hangisine karşı çıkması beklenir? Aşağıdakilerden hangisi ile yolcu taşınabilir ? Dünya'dan bakıldığında Ay'ın bazı kısımları karanlık bazı kısımları ise nispeten daha aydınlık görülmesinin nedeni nedir? Aşağıdakilerden hangisinden fosil oluşmaz? Çalışma güçleri eşit olan 6 kişi, bir duvarı 10 günde bitirebildiğine göre aynı duvarı 12 işçi kaç günde bitirir? Türkiyede ovalar tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı yerlerdir. Özellikle kıyı ovalarında bu durum daha belirgindir.Buna göre, aşağıdaki ovalardan hangisi kıyı ovalarından biridir? Gılgamış Destanının günümüze ulaşmış en kapsamlı metni- - - - dilinde yazılmış ve Asur kralı Asurbanipalin kütüphanesinde bulunmuştur.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bankaya gitti ve ........................para çekti. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Atatürkün geçmişten dersler alarak geleceğe yön çizmek istemesi amacıyla kurmuş olduğu dernek aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sıvı yakıtlara örnek olarak verilemez? Aşağıdaki haklardan hangisi güvence altına alınmazsa diğer hakların korunmasının bir anlamı kalmaz? Kurân-ı Kerimde Yüce Allahın kullarından kesinlikle yapmalarını istediği iş ve davranışlara ne denir? Kişilik, üç temel yapıdan oluşur. Bunlar id, ego ve süper egodur. Bu yapılar birbirini etkileyerek ve bütünleyerek insanın kişiliğini oluşturur.Görüşleri verilen psikolog aşağıdakilerden hangisidir? Yazın memleketime gitmek, orada saz kursuna katılmak istiyorum.Cümlesinde eş sesli kelimeler hangileridir? Çocukların korunmasında en büyük sorumluluk aşağıdakilerden hangisindedir? Peygamberlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir? Koşan elbet varır, düşen kalkar;Kara taştan su damla damla akar,Birikir sonra bir gümüş göl olur.Arayan hakkı en sonunda bulur.Yukarıdaki dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Resmen bizimle kafa buldu ya!Cümlesindekikafa buldu deyiminin anlamı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi diğerleriyle aynı anlamı taşımaz? Aşağıdakilerden hangisi sesin şiddetini arttıran cihazlardan biri değildir? ....................... fakültelerinde halkla ilişkiler ve tanıtım mesleğinin eğitimi verilir.Yukarıda cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 400 000+ 1 000+ 90+2 olarak çözümlenmesi verilen sayı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ilahi dinler tarafından hoşgörülen bir davranıştır? Gidilecek yer-yol, takip edilen yöntem, ekol anlamlarına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Anne, baba ve çocuklardan oluşan en küçük topluluğa ne denir? Otobüsteki 82 yolcudan 24 ü birinci durakta, 18 u ikinci durakta indi. Bu duraklarda da hiç binen olmadı.Acaba otobüs üçüncü durağa kaç yolcu ile ulaşmıştır? I. torun sahibi olmakII. yürümeyi öğrenmekIII. çocuk sahibi olmakBir insanın yaşamına ait yu­karıdaki olayların sıraya konmuş hâli aşağıdaki­lerden hangisidir? Yağmur bir haftada 133 sayfa kitap okudu. Günde ortalama kaç sayfa kitap okumuştur? Bir polisakkarit çeşidi olan kitin ile ilgili;I. Eklem bacaklıların dış iskeletinde bulunurII. Mantarların hücre duvarında bulunurIII. Yapsında demir atomu bulunurverilenlerden hangileri doğrudur? Eğer ümmetime zahmet vermeyecek olsaydım her abdestte misvak kullanmalarını emrederdim hadisi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? 37- 74 - 67 - 71 - 87 sayılardan kaç tanesinin birler basamağı 7 ‘dir? Aşağıdakilerden hangisi 4.sınıfa giden bir çocuğa verilebilecek bir sorumluluktur? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde maddenin halleri belirtilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir