S:1

Hz. Muhammedin doğduğu toplumda çocukları süt anneye verme uygulaması vardı. Hz. Muhammedin annesi onu emzirmek için kısa bir süreliğine... adlı Süt anneye daha sonra adlı Süt anneye vermiştir.
Boşluğa sırasıyla aşağıda verilen isimlerden hangi­leri yerleştirilmelidir?

Hz. Muhammedin doğduğu toplumda çocukları süt anneye verme uygulaması vardı. Hz. Muhammedin annesi onu emzirmek için kısa bir süreliğine... adlı Süt anneye daha sonra adlı Süt anneye vermiştir.Boşluğa sırasıyla aşağıda verilen isimlerden hangi­leri yerleştirilmelidir? sorunun cevabı "Hz. Süveybe – Hz. Halime" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
“Uyuşmazlığın taraflarının, olayın özelliklerine göre şekillenecek çeşitli çözüm önerileri sunup; bu çözüm önerilerinden birisinde anlaşmalarını hedefleyen bir "uyuşmazlık çözümü" yöntemidir.”    Yukarıda bahsedilen kavram hangisidir? Peygamberimiz Mekke’yi fethettiğinde müşrikler önceki yaptıklarından dolayı cezalandırılacaklarını düşünüyorlardı. Peygamberimiz onlara: “Ben de size Yusuf’un kardeşlerine söylediği gibi ‘Bugün size geçmişten dolayı azarlama yok’ diyorum. Hadi gidiniz, hepiniz serbestsiniz” dedi.Peygamberimizin bu sözleri onun hangi özelliğini göstermektedir? “Ben cinleri ve insanları, ancak bana ....................etsinler diye yarattım.” (Zariyat 51. ayet)Yukarıdaki ayette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 86 sayısında kaç onluk vardır? Aşağıdakilerden hangisini dedelerimiz kullanmış olamaz? Kısa çizgi ( - ) aşağıdakilerin hangisinde kullanılmaz? Vücudumuzdaki yaralanmaların daha çabuk iyileşmesi için hangi seçenekteki besin türü tüketilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi Batı rüzgârlarının özelliğidir? A=    1,2,3,4,5      B=   1,3,5,7,9Yukarıda verilen A ve B kümelerinin kesişim kümesi hangisidir?  Annem 9 m kurdelenin 3 m 36 cm' sini kullandı.Geriye kaç santimetre kurdele kaldı? Hangi seçenekteki ifade yanlıştır? 985 sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali nedir? Şimdiye kadar cahil kalanlara fikir vermek ihtiyacı vardır. Ve bunun içinde önemli vasıta basındır. Basının önemi inkar edilemez. Memleketin medeniyet derecesi ve kamuoyunun durumu nedir? Bunu içe ve dışa anlatacak olan basındır. Basın mensuplarını korumak lazımdır.Mustafa Kemal Atatürk’ün bu konuşmasında, basın ile ilgili şağıdakilerden hangisi vurgulanmamıştır? ”Ancak iki kişiye gıpta edilir:………”hadisinde belirtilen kişiler kimlerdir? Bu resim daha güzeldir." Bu cümlede ön ad (sıfat) olan kelime hangisidir? Ağırlıkları fazla olan cisimleri belli bir yüksekliğekadar daha kolayca çıkarabilmek için eğik düzlemdenyararlanılır.Buna göre eğik düzlemle ilgili olarak aşağıdakilerdenhangileri doğrudur?I. İşten kazanç sağlanamaz.II. Yoldan her zaman kayıp olur.III. Yükün değerinden daha az kuvvet harcanarakiş yapılır. Kocaeli ve çevresini daha ayrıntılı görmek için hanği haritayı kullanmak daha uygun olur? İlk Cuma namazı nerede kılınmıştır? 1. İşe gidip gelmek için kendisine bir bisiklet aldı. (Sebep-sonuç)2. Motorlu taşıtlar havayı kirlettiğinden onları mümkün olduğu kadar az kullanmalıyız. (Sebep-sonuç)3. Karın yağmasıyla köy yolları kapanmaya başladı. (Amaç-sonuç)4. Evin dış cephesini boyamak için beş kutu boya getirdim. (Amaç-sonuç)Numaralanmış cümlelerin hangilerinde, ayraç içinde verilen anlam ilişkisi vardır?  “Kişinin yaşama uyumda başarılı olması, yaşama isteği duyması, dilek ve isteklerini toplumla uzlaşacak biçimde karşılayabilmesi hali” aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? Araplar arasında şiir ve güzel söz söyleme sanatı (hitabet) oldukça ileri durumdaydı. Kurulan panayırlarda şiir yarışmaları düzenlenir, dereceye giren şiirler Kâbe’nin duvarına asılırdı. Sözlü edebiyat geleneği gelişmişti.Bu durum aşağıdaki olaylardan hangisine katkı sağlamıştır? Birler bölüğü 303, binler bölüğü 707 olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? I. Gelir dağılımının adil olduğu toplumlarda huzur olur.II. Hırsızlığın olduğu yerde insanlar birbirlerine güvenmez.III. Adaletin olmadığı toplumlarda karmaşa başlar.IV. Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesiyle gece ve gündüz oluşur.Evrendeki yasalarla ilgili numaralanmış örneklerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır? Tarımsal üretimin geliştirilmesi için aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Allah’ın isimleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Tuz Gölü hangi ilimizdedir? Yönetici, astlarının faaliyetlerini yönlendirmesi ve onlara ne yapmaları gerektiğini bildirmesi sürecinde emir verirken aşağıda verilenlerden hangisini tercih etmemelidir? Aşağıdakilerden hangisi 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre Bilgi Edinme Başvurusunda Başvuru usullerinden biri değildir? Organ Nakli Haftası ne zaman kutlanır? Türk ordusu, Milli Mücadele’de Batı Cephesi’nde aşağıdakilerden hangisiyle savaştı? Aşağıdakilerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz? "Kardeşimin ateşi çıktığı için………….’’ cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle devam edemez? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde adıl vardır? Bir tek varlığa ait olan, benzeri bulunmayan adlara ne denir? Çevre uzunluğu 36 cm olan karenin bir kenarının uzunluğu kaç santimetredir? 4 onluk + 8 birlik şeklinde çözümlenmiş doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? “Bir gün insan, virgülü kaybetti. O zaman zor cümlelerden korkar oldu ve basit ifadeler kul- lanmaya başladı. Lâkin cümleleri basitleştikçe, düşünceleri de basitleşti.”Bu paragrafa yakın anlam içeren cümle aşağı- daki seçeneklerin hangisinde verilmiştir? “Kursörün sağındak karakterlerii silen tuştur.” Tanımı verilen tuş hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz? Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı’nın ilan edilme nedenlerinden biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir