S:1

Yüce Allahın Hz. Âdemden Hz. Muhammede kadar bütün peygamberlerine bildirdiği, peygamberlerin de insanlara açıkladığı dinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

Yüce Allahın Hz. Âdemden Hz. Muhammede kadar bütün peygamberlerine bildirdiği, peygamberlerin de insanlara açıkladığı dinin adı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "İslam" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Katı bir maddenin ısı alarak sıvı hale gelmesine ne ad verilir? I. Kaynama noktası yükselmesiII. Donma noktası düşmesiIII. ÇözünürlükVerilenlerden hangileri çözeltilerin koligatif özelliklerindendir? Sigara en çok neyi etkiler? Aşağıda verilenlerden hangisini yapmak göz sağlığımız için önemlidir? ① Toplumdaki bireylerin benzer özelliklerinin yanında bireysel farklılıkları da vardır.② Düşüncelerimiz, duygularımız bireysel farklılıktır.③ Parmak izimiz de bizi toplumdaki diğer bireylerden farklı kılan özelliklerimizdendir.④ Bireysel farklılıklarımızdan biri de temel ihtiyaçlarımızdır.Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır? Millet olarak bizim; başı dik, huzur içinde ve hür yaşamamızda en büyük dayanağımız Mehmetçiktir. Ona bu anlamlı sözcükle seslenirken uzun cümlelere ihtiyacımız yok. Yeryüzünde başka hangi millet, barışta vatanını ve milletini bekleyen; savaşta bu mukaddes varlıklar uğruna canını seve seve veren oğullarına böyle hitap etmiş veya edebilir? Paragrafta, Mehmetçikle ilgili olarak yazarın hangi duygusundan söz edilemez? Bugün 15 Haziran ise 22 gün sonraki tarih nedir? Aşağıdakilerden hangisi arama motorlarına örnek olarak gösterilemez? Aşağıdakilerden hangisi yok olmaya yüz tutmuş mesleklerden biri olarak gösterilebilir? Çok partili döneme geçişi izleyen yıllarda ve 1950lerde yazarlardaha çok köye yöneldiler. Bu yazarlardan biri de köy notlarını topladığı Bizim Köy adlı eseri kaleme alan (...)dır. cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerdenhangisi getirilmelidir? Kaan 14 yaşındadır. 8 yıl sonra kaç yaşında olacaktır? Dünyamızın 4'te 3'ünü aşağıdakilerden hangisi oluşturur? Aşağıdaki fiillerden hangisinin kipi diğerlerinden farklıdır? Kuran-ı Kerimin ilk ayetleri aşağıdaki verilen yerlerden hangisinde indirilmiştir? Bir tencere 8 kepçe çorba almaktadır. 1 kepçe de 6 kaşık çorba almaktadır. Buna göre tencere kaç kaşık çorba almaktadır? Aşağıdaki ibadetlerden hangisi toplum yapısını güçlendiren, zengin ve fakiri birbirine sevgiyle bağlayan bir köprü görevi yapar? Hangi sözcük çifti anlam bakımından farklıdır? "Bursa'nın her yeri cennetten bir köşedir." cümlesindeki altı çizili öğe aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrası şiirinin özelliklerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığının görevlerindendir? Osmanlı Beyliğinin kurulduğu dönemde Balkanlarda toprakları bulunmayan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatımda yoğunluk ilkesinden söz edilmiştir? 1.Aşağıdakilerden hangisi Suhuf gönderilen peygamberlerden biri değildir? ‘ İnsanları başarıya götüren şey; azmin zaferidir.Cümlesinde altı çizili tamlamanın çeşidi aşağıdakilerden hangisidir;? Şirket başkanı, tüm çalışanlarını toplantı salonuna toplayıp onlara şirketin genel durumu hakkında bilgi verdi.Bu cümlede aşağıdaki iletişim ögelerinden hangisi yoktur? Ormanlarımızın yanması ve tahrip edilmesi sonucu hangi doğal afet daha fazla oluşur? Kurban ibadeti ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Mekkedeki ailesini korumak amacıyla Mekke fethinin hazırlıklarını gizlice müşriklerebildirmek isteyen ve Cebrail (as)ınhaber vermesiyle yakalanan sahabiaşağıdakilerden hangisidir? 08 + 100 + 11001 = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Hücre bölünmesi sırasında gerçekleşen;I. homolog kromozomların ayrılması,II. DNAnın kendini eşlemesi,III. kardeş kromatitlerin ayrılmasıolaylarından hangileri mitoz ve mayoz bölünmede ortaktır? Hadis-i Şerife göre ; münafıklığın alameti üç tanedir .Aşağıdakilerden hangisi bunlardan değildir. Cebimdeki paranın 3 katı 60 TL olduğuna göre, cebimde kaç TL vardır ? Max Weber tarafından geliştirilen örgüt tipi aşağıdakilerden hangisidir? Dünyada milyonlarca çocuk yaşar, bu çocukların hepsi..................Yukarıdaki cümleyi aşağıdakiler­den hangisiyle tamamlayabiliriz? Aşağıdakilerden hangisi aile içi ilişkilere zarar verir? Anıtkabir hangi şehrimizde bulunmaktadır? Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ailemize karşı sorumluluklarımızdan biridir? Mimar Sinan; gerek tekniği gerekse sanatı bakımından yalnız Türk mimarlığında değil,bütün dünya mimarlığında dehası kabul edilen bir sanatçıdır. Bu cümleden Mimar Sinan ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 6∙(x − 1) = −3x + 21 denklemini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir? Farz olan oruç ibadetinin yapılması gereken ay hangi şıkta doğru verilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir