S:1

Babam alış-veriş merkezinden 1250 TLye çamaşır makinesi, 1789 TLye televizyon ve 1.065 TLye bilgisayar aldı. Mağaza sahibine 4.200 TL verdi. Babam geriye kaç TL almalıdır?

Babam alış-veriş merkezinden 1250 TLye çamaşır makinesi, 1789 TLye televizyon ve 1.065 TLye bilgisayar aldı. Mağaza sahibine 4.200 TL verdi. Babam geriye kaç TL almalıdır? sorunun cevabı "96   " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Güneş sisteminin içinde bulunduğu gök ada hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır? Aşağıdakilerden  hangisi  ile turizm arasında  doğrudan bir  ilişki  yoktur? - - - - your brother go to the cinema at the weekends? "Asker başını çevirdi, işi anladı, yere atladı." cümlesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  Öğrencilerimizi gözleyerek ve denetim altında tutarak kurallara uymalarını sağlamak çağdaş bir yöntem değildir. Öğrencilerin, bir otoritenin varlığı söz konusu olmadığında da kurallara uyması, olumlu öğretmen tutumuyla sağlanabilir. Öğrenciler yanlış davranışlar sergilediğinde onlara kişilik zedeleyici ve fevri tepkiler verilirse bu durum onlara olumsuz model olacak, onları istendikdavranışlardan uzaklaştıracaktır.Bu paragrafa göre olumlu öğretmen tutumunun öğrencilerde aşağıdaki özelliklerin hangisinin gelişimine katkı yaptığı söylenebilir?  "Yaramaz çocuklar mavi uçurtmalarını engin tepelerde uçuyorlardı." cümlesinde aşağıdaki sözcüklerden hangisi sıfat değildir? Aşağıdaki deyimlerden hangisi “bir şeyi çok istemek” anlamındadır? Doğru açının ölçüsü  kaç derecedir? 9 yumurtanın 2 tanesini yedim. Kaç yumurta kaldı? He  -  -  -  -  to  work  in  his  new  office yesterday. Memluuk - Osmanlı ilişkileri ilk hangi Osmanlı hükümdarı döneminde bozulmuştur? Gezegenleri büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda en büyük ve en küçük gezegenler hangileri olur? Ablamdan hediye alınca dünyalar benim oldu.Kardeşim saat üç sularında okuldan dönüyor.Bu akşam İsmailler bize yemeğe geliyorlar. “-ler/-lar” eki, bu cümlelere aşağıdaki anlamlardan hangisini katmamıştır? Türkiye'yi, Türk dilini, tarihini, kültürünü ve sanatını tanıtmak amacıyla 05.05.2007 tarihli ve 5653 sayılı kanunla kurulan kamu vakfımız hangisidir? Ülkemizin kıyılarında en yaygın olarak görülen yer şekilleri falezler ve kumsallardır. Aşagıda verilen şehirlerden hangisinin kıyılarında falez oluşumu diğerlerine göre daha fazladır? Hangi seçenekteki sözcüğün ilk ve son hecesi aynıdır? “İnternet sitelerine girerken adres satırında sadece İngilizce karakterler kullanılır. Türkçe harf kullanılamaz.”Yukarıdaki kurala göre aşağıdaki internet adreslerinden girerken hangisi hatalı yazılmıştır? Osmanlı geleneğinde din ve bayındırlık hizmetleri, eğitim, sağlık ve kültürel faaliyetler devlet bütçesine doğrudan bir yük getirmemiştir. Bu hizmetler, devletinen üst makamında yer alan padişahtan vatandaşa kadar toplumun bütün bireylerinin gönüllü katılımıyla oluşan………….. geleneği sayesinde yürütülmüştür..Yukarıda verilen paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?          I-İkinci sınıfa başladım.      II  -Konuşmaya başladım.    III -Altıncı sınıfı bitirdim.     IV - 10 yaşındayken basketbol kursuna gittim.Yukarıda verilen olayların kronolojik olarak sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi iletişim aracı değildir? Aşağıda verilen halk oyunları ile oynandığı il eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? Herhangi bir bilim  dalında  yapılan tüm etkinliklerin düzenli ve tutarlı hâle gelmesini sağlayan, belirli bir gerçekliğin algılanmasını ve açıklanmasını mümkün kılan “kavramsal çerçeve’’ aşağıdakilerden hangisiyle ifade  edilir? Aşağıdakilerden hangisini yapmamız dinimizce doğru değildir?  Okulumuzda 323 öğrenci var. Yarışma için 4’er kişilik takımlar oluşturulacak.Kaç öğrenci açıkta kalır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime mecaz anlamında kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi daha hafiftir? Aşağıdakilerden hangisinin demokrasi tanımında yer alması gerekmez?  3 Mart 1924 tarihinde;•   Halifelik kaldırılmış•   Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edilmiş•   Erkan-ı Harbiye Vekâleti kaldırılarak Genel Kurmay Başkanlığı kurulmuşturBu bilgilere göre;I.    Eğitim öğretim alanında çalışma yapılmıştırII.   Askeri alanda kurumsal değişiklik yapılmıştırIII.  Dini düşünce ön plana çıkarılmıştıryargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bir öğrenci, bir çay bardağına biraz su koyduktan sonra üzerine birkaç kaşık şeker atıp karıştırıyor. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi yada hangileri gerçekleşir?I. Şeker suda çözünür.II. Şeker suda erir.III. Su buharlaştırılırsa şeker yok olur. akrep – atmaca – ayı – arı  kelimelerini sözlük sırasına göre sıraladığımızda baştan 3. kelime hangisi olur? “Saz, taş, bin, yol, it” sözcüklerinin kaç tanesi eş seslidir? Micheal : Do you know German?Jack : No, but I know English because - - - -. Benim boyum 1m 35 cm dir. Fuat’ ın boyu ise 1m 58 cm dir. Fuat benden kaç cm uzundur? Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında faaliyet gösteren bir meslektir ? Aşağıdakilerden hangisi üretim faaliyeti sonucunda değişikliğe uğrar? Elektrik yangınlarında hangisini yapmak doğru olur? Peygamber Efendimiz (s.a.v) kimin neslindendir? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi“biten bir eylem”i ifade etmektedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir