Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
9,3,0,6 rakamlarını bir kez kullanarak oluşturulan dört basamaklı,
en küçük çift sayı kaçtır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
9,3,0,6 rakamlarını bir kez kullanarak oluşturulan dört basamaklı,en küçük çift sayı kaçtır? sorunun cevabı "3096   " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur? Başladığın bir işte her zaman güçlüklerle karşılaşacağını varsay ki sonunda hayal kırıklığına uğramayasın, iyi sonuçlar aldığında sevinesin.” anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? İnsan vücudunda yapıcı     onarıcı olarak görev yapan besin grubu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda bazı nicelikler ile ölçü aletleri eşleştirilmiştir. Buna göre bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?  652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre “Millî Eğitim Şûrasının sekretarya hizmetlerini yürütmek” aşağıdakilerden hangisinin görevidir? Bir cisme yeterli kuvvet etki ettiğinde aşağıdakilerden hangisi gözlenemez? Hz. Davud’a kutsal kitaplardan hangisi verilmiştir? Bilimsel bir çalışmanın gelişi güzel değil, bir yol izlenerek yapılması bilimsel bilginin hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır? Aşağıdaki yargılardan hangisi kanıtlanabilirlik açısından farklıdır? Besinler yutulduktan sonra ...................ile mideye iletilir.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanır?  18 ÷ 2 = 9 bölme işleminde bölünen sayı ile bölümün toplamı kaç eder? Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?