S:1

Aşağıdakilerden hangisi bir ses dosyasıdır?

Aşağıdakilerden hangisi bir ses dosyasıdır? sorunun cevabı "Bilisim dersi.mp3" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Macar-Osmanlı devletinin savaşları kaç yılında veya yıllar arasında olmuştur? Toplu iğne + plastik ataş karışımı hangi yöntem ile ayrılır? Güney ile batı arasındaki yön aşağıda verilenlerden hangisidir? Aşağıdaki tarihlerden hangisinin yazılışı yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi elektrikli ev araç gereçlerinden değildir? Yaz fiili, aşğıakilerin hangisinde genişzaman2. çğl kişsine göe çekimlenmişir? –Buraya gel çekinme!–Yok, çekinmiyorum.–O halde gel...–Niçin geleyim? Bu cümlelerde yanlış kullanılan noktalama işareti aşağıdakilerden hangisidir? 75 liralık bir elbiseyi 3 eşit taksitle aldık. Her bir taksit kaç liradır? Çukurova Bölgesinin, Fransızlar ve Ermeniler tarafından işgal edilmesini önlemek amacıyla kurulan cemiyet, aşağıdakilerden hangisidir? My sister - - - - a new car two weeks ago. Aşağıdakilerden hangisi kazalara yol açabilecek davranışlardan değildir? İngiliz Muhipleri Cemiyeti, Osmanlı Devletini İngiliz mandası yani hâkimiyeti altına almayı amaçlamıştır. Tek kurtuluş yolunun İngiliz hükûmetinin isteklerine boyun eğmekle olacağını halka yaymaya çalışmıştır.Cemiyetin kuruluş amacı ve faaliyetleri dikkate alındığında;I. teslimiyetçilikII. milliyetçilikIII. bağımsızlıkIV. mücadelecilikanlayışlarından hangilerine göre hareket ettiği söylenebilir? Aşağıdaki ayetlerin hangisi toplumsal yasala- ra işaret etmektedir? Metresi 16 tl olan kumaştan 50 metre alan bir terzi kaç Türk lirası öder? Kiliselerin Hristiyanlığı, hristiyan olmayan ülkelerde yaymak amacıyla yaptıkları faaliyetlere ne denir?A) SatanizmB) MisyonerlikC) YogizmD) Tenasüh Aşağıdakilerden hangisi doğal dengenin bozulmasına neden olan faktörlerdendir? İtilaf devletlerinin I. İnönü zaferinden sonra Londrada bir konferans toplamak istemelerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir? Rabia :What kind of job are you looking for?Sara :I would like to have a prestigious and - - - - job because money opens all doors. Aşağıdaki hangi cümlede yazım yanlışı vardır? Hasta ziyaretine giden bir kişi, hastaya ne söyler? Dün babam 10 elma getirdi. Bugün kardeşimle birlikte 10 elma yedik.Geriye kaç elma kaldı? Okuduklarını bir daha okudular, bazı parçaları ezberlediler;sonra buldukları bilgiler yetmedi, daha bulmak istedilerfakat artık onları doyuracak çeşitten bilgileri bulamıyorlardı.Bu cümlede yargı bildiren kaç sözcük vardır? Kütlesi 12 ton 758 kg olan bir gemiye 3 ton 456 kg arpa, 5 ton 640 kg buğday ve 8 ton 443 kg fındık yükleniyor. Bunlarla beraber geminin toplam kütlesi ne kadar olur ? Saatin sabah tam 5i gösterdiği zaman 192 saat sonra saat kaçı gösteriri? Aşağıdakilerden hangisi bilinçli tüketiciye uygun bir davranış değildir? Dünyamızın yıllık hareketi sonucunda aşağıdakilerden hangisi oluşmaz? Hangi deyim hareketsiz kalmak anlamına gelir? Her yıl biraz daha tamahkâr olmayı, yani azla yetinmeyi öğrendim. Yeterince para biriktirebilirsem memleketime döneceğim. Bu parçadaki anlatım bozukluğunu gidermek için tamahkâr yerine aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yazılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi ulusal egemenliğin hakim olduğu yönetim şeklidir? 3 kilogram kırmızı biberin 850 gramı satıldı. Geriye kalan biber kaç gramdır? Beşer beşer 5 kere saydığımızda hangi sayıya ulaşırız? Aşağıda bazı hayvancılık faaliyetleri ile bu hayvancılık faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı yerlerin bitki örtüsü özellikleri eşleştirilmiştir.I. Koyun yetiştiriciliği - bozkır bitki örtüsüII. Kıl keçisi yetiştiriciliği - orman bitki örtüsüIII. Büyükbaş hayvancılık - çayır bitki örtüsüBu eşleştirmelerden hangileri yanlıştır? ‘baş- başlık kelimelerinin arasındaki ilişkiye benzer ilişki aşağıdaki hangi ikilide yoktur? I. Divan edebiyatı ürünüdür. II. Beyitlerle oluşturulur.III. Türklerin divan edebiyatına kazandırdığı bir türdür. IV. Aşk ve eğlence gibi konular işlenir.V. Vasıta beyti birimleri birbirine bağlar.Numaralanmış seçeneklerden hangileri şarkı nazım şekli için söylenemez? Aşağıdaki teknolojik araçlardan hangisi hem pil, hem de şehir elektriği ile çalışabilir? I find Kenan İmirzalıoğlu really - - - - thats why I always watch his films. Atatürk nerede hayata gözlerini yumdu? Robert : There is a bicycle race on the weekend. Shall we join it?Alex : - - - -. I like being in races. Herkesin bildiği çok ünlü biri olmak anlamına gelen deyim hangisidir? 2015 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sinema dalında aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir