S:1

Aşağıdakilerden hangisi bir bulut depolama hizmeti veren servistir?

Aşağıdakilerden hangisi bir bulut depolama hizmeti veren servistir? sorunun cevabı "Google Drive  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
İlk Türk devletlerinde, devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı meclise ne ad verilmiştir? Vahiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Kuvvetli bir ışık, yüksek ısı ya da ses, aşırı açlık susuzluk veya ağrı gibi sürekli ve şiddetli uyarıcılara maruz kalma durumudur. Bu durum aşırı üzüntü, kaygı ve öfke gibi kişinin kendi duygu ve düşüncelerinden de kaynaklanabilir. Bu açıklamayla aşağıdaki kavramlardan hangisi tanımlanmıştır? 3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen Tevhid- i Tedrisat Kanununun sağladığı faydalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memurlarının görev ve sorumluluklarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin gelişmesi için sizin üzerinize düşen sorumluluklardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Rusların Basmacı Hareketine son vermesinden sonra SSCBye bağlı kurulan cumhuriyetlerden biridir? Aşağıda verilen yerlerin hangisinde kayaçların kimyasal ayrışması daha hızlı gerçekleşmektedir? Osmanlı Döneminde ; Can güvenliği, namus güvenliği, kişi güvenliği gibi haklar ilk defa yazılı olarak hangi anayasal belgede güvence altına alınmıştır? Aşağıdakilerden hangisi, bir bölgede tarımın gelişmesine daha az katkı sağlar? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir? Direnci 50 olan ısıtıcı prizetakıldığında ısıtıcıdan geçen akım 4 A oluyor.Buna göre prizin gerilimi kaç volttur? Aşağıdakilerden hangisi bir kelime işlemci programı değildir? II.Abdülhamid, 18 Eylül 1894 tarihinde binlerce kilometre uzaklıktaki Amerikada orman yangınlarından zarar görenlere 300 lira yardım gönderdi. Osmanlının bu yardımına karşılık, Washington Sefareti bir yazıyla teşekkürlerini bildirirken, bütün Amerikan gazeteleri de bu yardımdan övgü ile bahsetti. Sultan Abdülmecid, 1847de İrlandada meydana gelen büyük kıtlık nedeniyle bu ülkeye cömert bir yardım yaparak diğer Avrupa devletlerine örnek olurken, II.Abdülhamit 1900 yılında Hindistanda kıtlık çeken halka Bağdat ve Basradan yeterli miktarda zahire satın alınarak gönderilmesi için talimat verdi.Metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Yükseltisi en az ve en fazla bölgelerimiz sırasıyla hangisinde doğru olarak verilmiştir? Çobanın 6 koyunu vardı. Komşusu 8 koyun daha getirdi. Kaç koyunu oldu? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı ifade vardır? İlk Türk devletlerinde ülke meselelerinin görüşüldüğü meclise ne ad verilirdi? Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret sıfatı vardır? Ege uygarlığı içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Aşağıdakilerden hangisinde soru cümlesi vardır? Eski Türklerde ölen kişinin eşyaları ile beraber gömüldüğü mezarlara ne isim verilmektedir? Bir çiftçi kendi imkânlarıyla suladığı bir tarladan elde ettiği üründen ne kadar zekat vermelidir. Tom is a veggie, so he - - - - . She - - - - ten years old. Arkadaşlarınızla bir şeyler oluşturmanın zevki başkadır. Tek başınıza da üretirsiniz ama beraber üretmenin tadı çok farklıdır. ‘‘Biz birlikte şiir yazdık. diyerek yazdıklarını bana okuyan çocuklar oldu. O kadar hoşlarına gitmiş ki beraber şiir yazmak, mutluluklarını görmeniz lazımdı.Bu metinde vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi müzik dinlediğimizde ses çıkışını sağlayan donanımın adı nedir? Aşağıdakilerden hangisi durum hikâyesinin temsilcilerindendir? Aşağıdaki kelimeler zıt anlamlıları ile birlikte verilmiştir.Hangi kelimenin zıt anlamlısı yoktur? (hızlı,hafif,güzel,yavaş,çirkin,dar,usta,geniş,acemi) Bir sınıf mevcudu 38dir. Öğrenciler sınıftaki 4 sıraya ikişerli, diğerlerine üçerli oturuyorlar. Bu sınıfta kaç tane sıra vardır? The letter ........... by the secretary now. Seda, 2000 gram peyniri, darası 350 gram olan kaplara koyarak satıyor. Buna göre peynirin brüt kütlesi ne kadardır? Tundra ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Hinduizm de insanların çeşitli sosyal sınıflara ayrıldığı ......sistemi vardır. ........lar arasında geçiş yoktur. Bir kişi ancak kendi .......ından biri ile evlenebilir. ...........seçilmez, babadan oğla geçer.Yukarıdaki boşluklara uygun olarak hangi kavram gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi sorumluluğa örnek gösterilemez? Müslümanların Hz. Muhammede (sav) olan sevgi ve saygılarını göstermek için kullandıkları dua ifadelerine ne denir? Aşağıdakilerden hangisi bir kelime işlemci dosyasıdır? • Ben yerine biz bilincini oluşturmak• Trafik kültürü ve bilincine sahip kişiler yetiştirmek• Trafik kurallarına uymayı alışkanlık hâline getirmekYukarıda verilen ve bireylere kazandırılmaya çalışılan davranışların eğitimine öncelikle nerede başlanılmalıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir