S:1

Bulut Depolama nedir?

Bulut Depolama nedir? sorunun cevabı "İnternet üzerinde bize verilen bir alanda dosyalarımızı saklamamıza yarayan sistemdir" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Hikaye sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın başına (D) yanlış olanın başına (Y)yazınız.( )Dünyamızın kendi etrafında dönme süresi 365 gün 6 saattir.( )Kuvvet duran cisimleri hareket ettirebilir.( )AMATEM, sigara bağımlılığı önlemek için kurulmuştur.( )Sigara içen insanların karaciğer kanserine yakalanma riski yüksektir.( )Linyit,uçak yakıtı üretiminde kullanılan bir madendir. Bir deney sırasında K ve L karışımları alınmıştır. K karışımı buharlaştırma, L karışımı ise damıtma yöntemiyle ayrıştırılabilmektedir.Bu deneye göre;I. Her iki karışım da homojendir.II. L karışımındaki maddelerin kaynama sıcaklıkları farklıdır.III. K karışımında ısıtma işlemi yapılarak çözücü madde uzaklaştırılır.ifadelerinden hangileri doğrudur? Para ya da para yerine geçen belgelerin değiştirilmesi işlemine ne denir? Aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olan sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez? Nihal evine yeni perde diktirmek istiyor. Salondaki pencere için 29 metre, iki küçük oda için on ikişer metre kumaş gerekmektedir.Nihal toplam kaç metre kumaş satın almalıdır? Aşağıdakilerden hangisi 7,6dan büyüktür? Peygamberimizin aile içindeki davranışlarıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 3 dakika kaç saniye eder? Egemen dün 7 sayfa, bu gün ise 8 sayfa kitap okumuştur. Egemen iki günde toplam kaç sayfa kitap okumuştur? Aşağıdaki özel isimlerden hangisinin yazılışı doğrudur? Kuranda Bakara suresi 186. ayette şöyle denilmektedir:Kullarım beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki) gerçekten ben (onlara çok) yakınım. Bana dua edenin duasına cevap veririm. O hâlde, doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler.Aşağıdaki bilgilerden hangisi ayette dile getirilmemiştir? Dünyadaki en büyük ve en küçük kıtalar aşağıdaki eşleştirmelerin hangisinde doğru verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi bileşik kesirdir? Etik Günü ne zaman kutlanır? Aşağıdakilerden hangisi Birlik Yılı ile ilgili doğru bir bilgi değildir? Sivas Kongresi ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır ? İçindeki yüküyle beraber ağırlığı 2850 kilogram gelen kamyonetin yükünün ağırlığı 1285 kilogram olduğuna göre kamyonetin ağırlığı kaç kilogramdır? Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarlarda kullanılan işletim sistemlerinden biri değildir ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde uzun süren bir muhabbette bulunmak, çok konuşmak anlamı taşıyan bir deyim vardır? ........ çocuk hızlıca oradan uzaklaştı. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi aldığı ekle geçişli olmuştur? Trafik kazası sonucunda acil yardım merkezi arandığında, arayan kişi hangi bilgileri vermelidir? 15 'ten başlayarak 10 'ar ritmik saydığımızda aşağıdakilerden hangisini söylemeyiz? -At-Papağan-TilkiYukarıdaki hayvanlardan kaç tanesi evcil hayvan değildir? Aşağıdaki cümlelerde doğru olanın sonuna (D) yanlış olanın sonuna (Y) yazınız.(.....) 340 021 sayısı üç yüz kırk bin yirmi bir diye okunur.(.....) Okunuşu sekiz yüz beş bin dokuz olan sayı 850 090 diye yazılır.(.....) 200 340 sayısının çözümlenmiş hali 20 000 + 300 + 40 dır(.....) 516 432 doğal sayısında 6 rakamının basamak değeri 6 000 dir(.....) 9 yüz binlik + 4 binlik + 3 yüzlük + 5 birlik şeklinde çözümlenmiş sayı 904 305 tir. Hangisi Hz. Muhammed (SAV) . . . . . . . . . . . . Yarımadasının Hicaz bölgesinde yer alan Mekkede 571de doğdu. Değişme; hem var olma ve yok olma, hem de zamana ve mekana bağlı olarak içerik ve biçim bakımından farklılaşma anlamına gelir. Gerçekten varolan her şey, kesintisiz bir değişme halindedir. Ve madem ki her şey değişmektedir, öyleyse değişme her şeydir. Bu yaklaşıma göre varlık aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilebilir? İki sayıdan biri diğerinin 2 katından 5 fazladır. Sayıların toplamı 65 ise büyük sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi internette arama yaparken yapılabilecek bir hatadır? Aşağıdakilerden hangisi malzemedir? Aşağıda verilen olaylardan hangisinin nedeni mikroskobik canlılar değildir? Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında yaralandığımız teknolojik ürün değildir? Ozan, kilogramı 6 TL olan kayısıdan 3 kilogram, kilogramı 3 TL olan karpuzdan 5 kilogram aldı. Onur, kaç TL öder? I. HazcılıkII. AnarşizmIII. YararcılıkVerilenlerden hangileri evrensel ahlak yasasının varlığını reddeden yaklaşımlardır? Aşağıdakilerden hangisi, aracın geri manevrası esnasında arkada bulunan diğeraraçların durumdan haberdar edilmesi amacıyla yanar? Aşağıdaki sözcüklerin hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? Kurtuluş Savaşının başarıya ulaşmasıyla Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalanmış, sıra barış görüşmelerine gelmişti. İsviçrenin Lozan şehrinde yapılacak barış görüşmelerine TBMM hükümetinin yanı sıra Osmanlı Hükümeti de davet edildi.İstanbul ile Ankara arasındaki bu ikililiği ortadan kaldırmak ve millet egemenliğini ön plana çıkarmak amacıyla aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır? Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnel yargılı bir cümledir? Aşağıdakilerden hangisi öğretici metne örnektir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir