S:1

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına Dyanlış olanların başına Yharfini koyunuz.
(.....) Yaya kaldırımları aynı zamanda oyun alanlarıdır.
(.....)Duran iki aracın arasından geçmek tehlikeli değildir.
(.....)Yaya ve okul geçitleri, ışıklı işaret cihazı, alt ve üst geçitler güvenli geçiş yerleridir.
(.....)Trafik kazalarında insanın payının azaltılması için insanlar eğitilmeli ve güvenli yaşama kültürü geliştirilmelidir.
(.....)Duran taşıtların önünden ve arkasından karşıya geçebiliriz.

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına Dyanlış olanların başına Yharfini koyunuz.(.....) Yaya kaldırımları aynı zamanda oyun alanlarıdır.(.....)Duran iki aracın arasından geçmek tehlikeli değildir.(.....)Yaya ve okul geçitleri, ışıklı işaret cihazı, alt ve üst geçitler güvenli geçiş yerleridir.(.....)Trafik kazalarında insanın payının azaltılması için insanlar eğitilmeli ve güvenli yaşama kültürü geliştirilmelidir.(.....)Duran taşıtların önünden ve arkasından karşıya geçebiliriz. sorunun cevabı "YYDDY" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim olmadığı halde ismin yerine kullanılan bir adıl (zamir) kullanılmıştır? Osmanlıların;• Cenevizlilerden 1460 yılında Amasra’yı,• 1461 yılında Trabzon İparatorluğ’nu,• 1475 yılında Kırım’daki Ceneviz kolonilerindenKefe, Azak ve Mengü şhirlerinialmaları, Osmanlı Devleti’ne en çok aşağıdakihangi alanda katkı sağlamıştır? 1-İyi niyet ve dostluk ifadesidir2-İletişimin ilk adımıdır3-İnsanlar arasında güvensizlik oluşturmaktadırSelam vermek ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hayal ürünü anlatım vardır? Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır? Metinde bahsedilen doğal afetin zararlarını azaltmak için dere yataklarında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? On iki hayvanlı Türk takvimi, İslamiyet öncesi Türkler tarafından kullanılan güneş yılı esaslı bir takvimdir. Yıllar, hayvan isimleri ile aylar ise sayılarla gösterilmiştir. Bu takvim Türklerden başka Çinliler ve Tibetliler tarafından da kullanılmıştır.Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlığın biçimini belirten bir sözcük kullanılmıştır?  “Yağmur” sözcüğü aşağıdaki eklerden hangisini alırsa yeni bir sözcük türetilmiş olur? Cengiz Han’ın ölümünden sonra oğulları tarafından kurulan devletlerden hangisi, Türkiye Tarihi üzerinde doğrudan etkili olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi bir rosyonel sayı değildir?  Araçları, araçlarda bulundurması gereken belge ve gereçleri, sürücüleri ve sürücülere ait belgeleri denetleyen kurum aşağıdakilerden hangisidir? 2345 TL maaşın 750 TL’si ev kirası olduğuna göre geriye harcayacak kaç TL kalır? Medine’ye hicretten sonra peygamberimizin Ensarla Muhaciri kardeş yapması, Yahudilerle anlaşma metni imzalaması, savaş halindeki iki kabileyi barıştırmasıyla peygamberimiz öncelikle neyi amaçlamıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin eş seslisi yoktur? Aşağıdaki anlatımlardan hangisi yanlıştır? “Şimdi umduklarımdan birisi payına düşen balıktan(1) birini,en küçüğünü adama doğru fırlatacak diye bekledim(2). Reis kahvenin önünde kahvesini(3) öttürüyor, kayığın asıl tayfasına keyifle(4) bakıyordu.” Bu parçada, numaralandırılmış kelimelerden hangisi iyelik eki almıştır?  One day, Deniz was alone at home. He was watching TV when he fell asleep. He had an exciting dream. In his dream, he was flying on a magic carpet. First he flew to a desert. Deniz felt uncomfortable because it was too hot and dry there. Then he flew to the mountains. The mountains were very high and Deniz got scared. After that,he flew to a big forest. There were lots of nice trees and flowers. Deniz loved it there.While he was flying to an island with a lot of butterflies, he suddenly woke up. Deniz thought “Wow, what a great dream!”Why did Deniz love the forest?Because ................................. Geçmiş zamanda yaşamış canlıların yer kabuğu kayaçları içindeki kalıntıları veya izlerine ne denir ? İli kim yönetir? Mustafa Kemal İstanbul Harp Akademisi’ni hangi rütbe ile bitirmiştir? Do good, have goodOne day, a lion was sleeping under a tree in a forest. The wind was blowing. A mouse was walking over his body. The lion woke up and caught the mouse. The lion wanted to kill it. The mouse said : “ Dear King, I am a small animal, don’t kill me. One day I can help you.” The lion said : “OK, you are free.” The mouse thanked the lion and went home.After some time, hunters caught the lion with ropes. He worked hard to cut the ropes but he couldn’t. He shouted: “Help! Help!” The mouse heard the noise. It ran to the lion and cut the ropes with its teeth.Soon the lion was free. He thanked the mouse for its help.What is “the main idea” of the story? Aşağıdakilerden hangisi doğal sestir? Aşağıdakilerden hangisi Şanghay İşbirliği Örgütü’ne üye devletlerden biridir? Meslekleri gereği sürekli ayakta çalışan insanlarda hangi tür hastalığa daha sık rastlanmaktadır?  Müslüman Araplar,  Hazarların başkentini hangi yıl kuşatma altına alarak Hazar hakanını barış istemek zorunda bırakmışlardır? Aşağıdaki hangisi okul kurallarına uyan bir öğrencinin yapacağı bir davranıştır ?  “Karşısında yüce dağlar          Üzüm dolar yeşil bağlar.” dizelerinin kafiye çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?     “Tarih bilimi diğer bilimlerin kullanmış olduğu deney yöntemini kullanmaz” ifadesini;I- Tarihi devirlerin yazı ile başlamasıII- Tarihi olayların tekrarlarının mümkün olmamasıIII- Bilimsel düşünceye sahip tarihçilerin az olmasıyargılarından hangileri en iyi açıklar? Hangi seçenekte hava olaylarıyla ilgili bir kavram kullanılmamıştır? Aşağıdaki hayvanlardan hangisinin hareketi diğerlerinden farklıdır? İngiltere I.Dünya Savaşı’nda İtalya’yı kendi yanına çekmek için Batı Anadolu Bölgesi’ni İzmir civarını İtalya’ya vermiştir.            Yukarıdaki bu olay aşağıdakilerden hangisine sebep olmuştur?   “Birler bölüğündeki sayı 893 , binler bölüğündeki sayı 415 ise bu doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?            Aşağıdakilerden hangisi destek ve hareketi sağlayan yapılardan birisi değildir?  “çilek, çağla, erik, kiraz“ hangi mevsimin meyveleridir? Son muhacir olarak kabul edilen Efendimizin amcası kimdir? Cumhuriyet hangi tarihte ilan edilmiştir ?  Bizanslılarla yapılan ilk savaş hangisidir? Ali’nin babası elektrik faturasını ödemeyi unutmuştu ve bu sebeple Ali’lerin elektrikleri kesilmişti.           Bu durumda Ali’nin babası aşağıdakilerden hangisini yerine getirmemiş olur? Gençliği bir mutluluk dönemi saymak yanılgısına düşenler, ihtiyarlığı da acıklı bir dönem sayıyorlar. “Artık ben ihtiyarladım.” dediğimde “Hayır, sadece yaşlandınız.” di­yorlar. (K) Sanki yaşlanmakla ihtiyarlamak aynı anlama gelmiyormuş gibi. (L) Benden genç olanlar, benimle karşılaşır karşılaş­maz “Sizi çok iyi gördüm.” diyorlar selam yerine. (M) Bunu söylerken, sanırım yaşlılı­ğın beni incittiğini düşünüyorlar. (N) Aslın­da huzurlu ve güzel günlerin bir başlangıcıYukarıdaki paragrafta düşüncenin akışı­nı kesen bir eksiklik bulunmaktadır. Bu eksikliği gidermek için K, L, M, N harfleriyle belirtilen boşlukların hangisine “Oysa yaş­lanmak hiç de üzülecek bir durum değil.” cümlesi getirilmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir