S:1

Sınıf başkanını seçerken hangi yolu kullanırsak demokratik bir sınıf oluruz?

Sınıf başkanını seçerken hangi yolu kullanırsak demokratik bir sınıf oluruz? sorunun cevabı "Başkanı öğrenciler oylama ile seçerse" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
(–14 )–(–19 )  işleminin sonucu kaçtır? Havada bulunan oksijenin kanda bulunan karbondioksitle yer değiştirmesi işlemi,vücudumuzda hangi sistem sayesinde gerçekleşir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Tekbir getirmek için aşağıdakilerden hangisini söylemek gerekir? Mustafa Kemal’in kurmay yüzbaşı olarak mezun olduğu okul hangisidir?   7 902 317 sayısındaki rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır?     Aşağıdakilerden hangisi Hititlerin Asnadolu Uygarlığı’na katkılarından biri olamaz? Aşağıdakilerden hangisi Recaizade Mahmut TBMM nerede açılmıştır?           12 ■ sayısı 5 ile kalansız  bölünen bir çift sayıdır. Bu sayının asal çarpanlarının toplamı kaçtır? Hürriyet, eşitlik, adalet ve milliyetçilik fikirleri dünyaya yayıldı.İmparatorlukların parçalanma süreci başladı. Demokratik yönetimlerin sayısı artmaya başladı.Verilen gelişmeler aşağıdaki olayların hangisinin bir sonucudur? Susan : Mum, can you help me with myhomework?Mother : Of course, dear. What is it about?Susan : It is about addition problems inmaths.Mother : Oh, I see. Did your teacher explain itin class?Susan : Yes, mum. But I can’t learn whensomeone explains.Mother : What kind of activities are you goodat?Susan : I am really good at drawing.Mother : Hmm. I see, you learn better whenyou see it. Is it right?Susan : Absolutely.Mother : OK. Let’s solve the problem usingthese apples then.“She is good at ............” cümlesinitamamlayan seçenek hangisidir?  Kısa kenarı 3x, uzun kenarı (2x+5) birim olan bir dikdörtgenin çevresi kaç birimdir? Çocuk olarak ailede hangi sorumlulukları alabiliriz? Avrupa devletlerinin Osmanlı Devletinden alacaklarını tahsil  etmek için kurdukları teşkilatın adı aşağıdakilerden hangisidir?   Burhan’ ın 26, ablasının 18 ve kardeşinin ise 30 kalemi vardı.Üçünün kalemleri toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi namazın kılınış şartlarından biri değildir?  Ülkemizde kanunların anayasaya uygunluğunu denetleyen yüksek mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti’nde yapılan ıslahatların önemli bir kısmı da ulaşım alanında yapıldı. 1856 yılında ilk demir yolu hattımız İzmir ile Aydın arasında inşa edilmeye başlandı. Zaman içinde Anadolu ve Rumeli toprak- larında demir yolu ağı genişledi. 1888’de İstanbul’u Avrupa’ya bağlayan demir yolu hattı açıldı.Aşağıdakilerden hangisi ulaşım alanında yapılan bu ıslahatların sağladığı faydalardan biri değildir? Hangi cümlede yazım yanlışı vardır?       Bir yerde demokrasi ve insan haklarından bahsediliyorsa orada neyin olması gerekir?  Aşağıdaki sayılardan hangisi en büyüktür? ‘hızlı’ kelimesinin karşıt anlamlısı olan kelime aşağıdakilerden hangisidir? Maddeler ısı aldıklarında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? “... ben eğer şöhretli bir tarihçi olmuşsam bunu Türk arşivlerine borçluyum. Bu arşivler çok mühim ve çok zengindir. Sosyal bilimlerle uğraşan Türk bilim insanları bu arşivler sayesinde önemli çalışmalar yapabilirler...”Halil İNALCIK’ın bu sözlerine bakarak bir tarihçinin;I- Araştırmacı olmalı,II- Duygusal olmalı,III-Kendi kaynaklarının değerini bilmeliözelliklerinden hangilerini taşıması gerekir? Aşağıdakilerden hangisi "grup" için söylenemez? Excel programı nasıl açılır?  “Yiğit olan yiğit kurt gibi bakar,               Düşmanı görünce ayağa kalkar,               Kapar mızrağını meydana çıkar,              Yiğidin ardında duran olmalı”.                      Yukarıdaki şiir türü ve şiirdeki uyak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?   Hz. Muhammed’in annesi olmamasına rağmen kime “anne” der ve onu annesi gibi görürdü? Aşağıdakilerden hangisi bireysel farklılığa örnektir? Çözünebilen kayaçların yaygın olduğu alanlarda kimyasal çözünme fazladır.Buna göre, aşağıdaki kayaçlardan hangisinin yaygın olduğu yerlerde kimyasal çözünmenin daha hızlı olması beklenir? Aşağıdakilerden hangisi farz bir namazdır? Sabaha karşı Plevne civarından geçiyorduk. Plevne Ovası’nı görmek, arz üzerinde hakir bir mezarı bile kalmayan zavallı babamın ruhunu biraz teneffüs etmek istiyordum. Eyvah! Yüksek ve zengin ekinleri okşayan gece rüzgârı madde ve hakikat gibi insafsız- dedi ki: “Babanın kanını emen bu toprak şimdi babanın cisim ve ruhundan yabancı açıklara sünbüle-i gıda hazırlıyor.” Şimdi ufk-ı şarkî kızarıyor, kızarıyordu. Osmanlı bayrağı gibi al, kan gibi al olmuştu: Bir ruh-ı şehid için bu ufk-ı sabah ne güzel kefendi: Baba, seni bu ağustos ayının son seherinde Plevne ufkunun bu geniş, kanlı mendili içinde kokladım.Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinde kuvvetin farklı bir etkisi görülür? Aşağıdakilerden hangisi gelenek ve göreneklerimizden değildir? Aşağıdaki fiziksel özelliklerden hangisi her insanda farklı olup kimlik yerine geçer? 25 - A  = 10 işleminde çıkan kaçtır? Nefes borusundan gelen hava, ağız boşluğu içerisinde herhangi bir bölgede sese dönüşür. Bu sesin oluşmasına ne ad verilir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansımadan türemiş bir sözcük kullanılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir