S:1

Adil bir toplumda insanlarda aşağıdaki duygulardan hangisi oluşur?

Adil bir toplumda insanlarda aşağıdaki duygulardan hangisi oluşur? sorunun cevabı "Güven " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi anne babanın çocuklarına karşı olan görevlerinden biri değildir? Aşağıdaki rakamlardan hangisinin okunuşu tek hecelidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde ünsüz sertleşmesi vardır? Bir yerin kuş bakışı görüntüsünün kabataslak çizimine ......... denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Hangi cümlede, büyük ünlü uyumu kuralını bozan eklerden biri kullanılmamıştır? Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre kulüp temsilcisi kimler arasından seçilir? Mark : - - - - ?Megan :He is tall and handsome. İbadetlerde gösteriş yapmaya ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi eşkenar dörtgenin özelliklerinden biri değildir? Yanmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammedin (s.a.v.) adil bir hakim olarak gösterdiği özene uygun bir örnek değildir? Rakamları birbirinden farklı beş basamaklı 125ab sayısı 15 ile tam bölünebildiğine göre anın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Çinliler ile Müslüman Abbasiler arasında yapılmıştır. Bu savaştan sonra Türkler hızlı bir şekilde İslamiyete geçmeye başlamıştır.Yukarıda bilgileri verilen bu savaş aşağıdakilerden hangisidir? 5442 Sayılı İl İdaresi Kanuna göre vali muavini kimlerden tayin edilir? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin sesteşi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi yörelere göre farklılık gösteren kültürel özelliklerden biri değildir? İnternete bağlanmak için aşağıdaki hangi yazılım veya donanıma ihtiyaç yoktur ? Allahın (c.c.) emir ve yasaklarını peygamberlere iletmekle görevli melek hangisidir? Peygamberimiz gençlik yıllarında amcasının yanında ilk önce hangi meslekle uğraşmıştır? Lâ hükme illâ lillah (Allahtan başka hüküm verecek yoktur; hüküm ancak Allaha aittir.) ifadesi hangi itikadî mezhebin görüşlerinin temelini oluşturmuştur? Lügât bir isim ver bana hâlimden.Herkesin bildiği dilden bir isimEski esvaplarım, tutun elimden.Aynalar söyleyin bana, ben kimim.Bu dörtlükte kişileştirilen varlıklar aşağıdakilerden hangileridir? DNA molekülü ile ilgili;I. Kalıtsal bilgiyi depolar.II. Hücre yönetimini sağlar.III. Tüm canlı hücrelerde bulunur.verilenlerden hangileri doğrudur? İnsanlar marketten zeytinyağı satın alıp yemeklerde kullanırsa ................faaliyeti yapar. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? I. N ve S II. (+) ve (-) III. D ve BMıknatısların kutupları yukarıdaki sembol çiftlerinden hangisi veya hangileri ile gösterilir? Aşağıdakilerden hangisinin görev süresi, Hükümetin görev süresi ile sınırlıdır? 1. Dünya Savaşının başlamasına sebep olan olay aşağıdakilerden hangisidir? emriyle Yahudi dilini öğrenen sahabi kimdir? Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmıştır? Geçmişte aylarca süren yolculukları, günümüzde birkaç saate indiren teknolojik ürün hangisidir ? Yurdumuzda lapya adı verilen karstik aşınım şekli aşağıdaki yerlerin hangisinde daha yaygındır? I- Bedir savaşıII- Mute SavaşıIII- Kuba mescidinin yapımıIV- I.Akabe biatiYukarıdaki olayları tarihi sıraya koyarsak sıralama nasıl olur? Aşağıdakilerden hangisi İslama göre doğru bilgiye ulaşma yollarından biri değildir? Helen :How often do you go diving course?Betty :- - - -. Aşağıdakilerden hangisi hüzün yılında vefat etmiştir? ‘Bitkilerin boşaltım organı ................................ dır.Cümlesini doğru tamamlayan sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimiz o vefat edince Bugün annem vefat etti. O, benim annemdi! Kendi çocukları aç dururken o, önce benim karnımı doyurur, saçımı tarardı. Demiştir.Peygamberimiz yukarıdaki sözleri kim için söylemiştir? Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik canlı değildir? Ali Kuşçu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 3 kızı olan bir ailenin 4.çocuklarının kız olma ihtimali% kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir