S:1

Bizi diğer insanlardan eşsiz ve özel yapan şey nedir?

Bizi diğer insanlardan eşsiz ve özel yapan şey nedir? sorunun cevabı "Bireysel farklılıklarımız" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
443 X 2 = ?Yukarıda verilen çarpma işleminin sonucu kaçtır? Hücre ile dokuların yapı ve bileşiminde olan değişimler sonucu, organlardaki işlevlerin yerine getirilmesi açısından belli bir olgunluğa erişilmesine ne ad verilir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kesme işareti kullanımı doğrudur ? Kurtuluş Savaşında en uzun süre savaştığımız ................ile Batı Cephesinde savaştık.Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Medinede Peygamberimize inandığını söylediği halde en büyük düşmanlığı yapan kimdir? Peygamber efendimiz, düzenli olarak Mescidi süpüren zenci bir kadın, öldüğünde mezarına gidip hayır duada bulunmuştur. Bunu hangi amaçla yapmıştır. Aşağıdaki konulardan hangisi klinik psikologun çalışma alanıdır? İslamın temel ilkelerine dayanarak nefsi arındırma, ahlakı güzelleştirme yoluyla Allaha ulaşmayı ve olgunlaşmayı hedeflemek anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapım eki almamıştır? Bilgisayarımıza virüs bulaşmaması için hangisi yapılmamalıdır? 97-18= ? soru işaretinin yerine gelecek sonuç için hangisi doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir, yapım eki alarak sıfat görevinde kullanılmıştır? Aşağıda verilenlerden hangisi 3'e kalansız bölünebilir? Aşağıdakilerden hangisi olumlu bir durumdur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep - sonuç ilişkisi vardır? Mustafa: Öğretmeninin ve arkadaşlarının sözünü keser.Gamze: Okul eşyalarına zarar vermez. Ali Burak: Söz almadan konuşur.Yukarıda bazı öğrencilerin özellikleri verilmiştir. Buna göre hangi öğrenci kurallara uygun davranır? 18 litre ayranın 2/3‘ i sudur. Kaç litresi yoğurttur? Bir spor kulübünde yüzme ve tenis kursları verilmektedir. Yüzme kursuna 35, tenis kursuna 17 ve her iki kursa 8 kişi katıldığına göre bu iki kursa toplam kaç kişi katılmıştır? Peygamberimiz vefatından önce düzenlediği orduya kimi komutan tayin etmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Aşağıdakilerden hangisi kültürümüze ait ögelerden biri değildir? Buluş yapan kişilere ne denir? Yaseminin yaşı 9, babasının yaşı Yaseminin yaşının 5 katıdır.10 yıl sonra Yaseminin ve babasının yaşlarının toplamı kaç olur ? İnsanın özgürlüğü ve sorumluluğuyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımızdan birisi değildir? Nowadays, social networks are very popular. There, people find a lot of old and new friends. They share photos and important events in their lives. All these are good but social networks also have some disadvantages. People start to live in an imaginary / a virtual world and forget to go out. They do not meet with their friends in cafés or parks. Do social networks have more advantages than disadvantages? This is an open question.We can understand from the text that - - - - . Kişilik, üç temel yapıdan oluşur. Bunlar id, ego ve süper egodur. Bu yapılar birbirini etkileyerek ve bütünleyerek insanın kişiliğini oluşturur.Görüşleri verilen psikolog aşağıdakilerden hangisidir? Bir satıcı öğleden önce 140 şişe süt, öğleden sonra ise 2470 şişe süt sattı.Satıcı toplam kaç şişe süt satmıştır? Devletin vatandaşına daha iyi hizmet sunması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? Psikodinamik yaklaşımın temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir? Bir elektrik direğinin 1/8 lik kısmı toprağın altındadır. Toprağın üstündeki kısmı 4,2m olan bir elektrik direğinin yerin arlındaki kısmı kaç cmdir? Aşağıdaki sanat dallarından hangisi, İslam medeniyetinde gelişme imkânı bulamamıştır? Aşağıdakilerden hangisi münafıklığın belirtilerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi problem çözme stratejileri arasında yer almaz? Sanatçı, toplumla yan yana değil, toplumun önünden gitmelidir.Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır? Sosyal Bilimler alanında Atatürk ‘ün gayretleri ile aşağıdaki kurumlardan hangisi kurulmuştur? Temel ihtiyaçları karşılanmayıp ihmal edilen, okula kirli elbiselerle gelen bir çocuk için hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi görgü kuralı değildir? Divan-ı Lügat-it Türk adlı eser kim tarafından yazılmıştır? Şekle göre 1 numaralı araca arkadan çarpan 2 numaralı araç sürücüsü hakkında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir