S:1

Herkes düşünce ve kanaatlerini açıklama hakkına sahiptir. Tanımı hangi haklarımız arasında yer alır?

Herkes düşünce ve kanaatlerini açıklama hakkına sahiptir. Tanımı hangi haklarımız arasında yer alır? sorunun cevabı "Düşünce ve ifade özgürlüğü" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır. Örnek: kırk altı, yetmiş iki, yüz on sekiz...Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımında yanlışlık yapılmıştır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır 1. evindeki / 2. gurbette / 3. hasırın / 4. bilmez / 5. kıymetini / 6. taşa / 7. yaslanmayan652)numaralanmış sözcüklerle kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş seslisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi, namazı bozan durumlardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin verdikleri ortak mesajlardan biri değildir? Ayşe--- Sadece sevdiği yiyeceklerle besleniyor.Emel---- Cips ve Coco cops yiyor.Selçuk--- Her çeşit yiyecekten yeteri kadar yiyor.Yukarıdaki öğrencilerden hangisi dengeli beslenmektedir? Yüce Allahın nesne ve olaylara ilişkin ezeli planını gerçekleştirmesi anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Kızılkaya Dağı hangi ilimizdedir? Gelinlik kızlar için hazırlanan el emeği , göz nuru eşyaların tümüne ne ad verilir ? Üretim yöntemi ile millî gelirin hesaplanması için hangi değerler toplanır? (1) Bir ağaç, bir yılda çok az miktarda reçine üretebiliyor. (2) Bundan dolayı sakız yapımında yapay reçine kullanılıyor. (3) Bu sentetik madde de reçine gibi, sakızın ağızda yumuşamasını sağlıyor. (4) İçine sakızın tadını değiştirmek için şeker veya aroma eklenebiliyor.Bu metinde numaralanmış cümlelerin han- gisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır? 410 x 100 = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Vahiy meleği hangisidir? Aşağıda İlkçağ uygarlıkları ve başkentleri birlikte verilmiştir. Yanlış olan eşleştirme hangi seçenektedir? I. Yasalar önünde herkesin eşit olması ve hiçbir sosyal sınıfın diğerlerine karşı üstün tutulmaması II. Egemenliğin millete ait sayılması III. Dinin devlet işlerine ve politikaya alet edilmemesiBu yargılar, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile ilgilidir? I II IIIA) Laiklik Cumhuriyetçilik HalkçılıkB) Halkçılık Lâiklik Cumhuriyetçilik C) Lâiklik Halkçılık Cumhuriyetçilik D) Halkçılık Cumhuriyetçilik Lâiklik Bizim başkalarına karşı yapmamız gerekenler..............., başkalarının bize karşı yapması gerekenler ................ dır.Boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Ayşe günde 2 şişe su içmektedir. Bir şişe 5 bardak su ile dolmaktadır.Buna göre Ayşe, günde kaç bardak su içer? Hıristiyanların Ortaçağ'da Müslümanların üzerine düzenlendiği ve yaklaşık 200 yıl boyunca süren Haçlı Seferlerinin sebeplerini dini, ekonomik, sosyal ve siyasal sebepler olarak ayırabiliriz.Aşağıda belirtilen Haçlı Seferlerinin sebeplerinden hangisi 'Ekonomik Sebepler" arasında yer almaktadır? Dolu kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisin- de bir yerde sayıca çok anlamı taşımaktadır? Hangi kelime kalın ünlülerden oluşmaktadır? Varlıklar alemini incelediğimizde hangisi dışta kalır? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde virgül ( , ) yanlış yerde kullanılmıştır? Güneşin hareket yönü için aşağıdaki verilenlerden hangisi doğrudur? Seni seven âşık neylesin malıYumdukça gözünden döker mercanıBurnu fındık, ağzı kahve fincanıŞeker mi, şerbet mi, bal Acem kızıBu dizelerde aşağıdaki edebî sanatlardan hangileri vardır? Sözcüklerin, söz öbeklerinin anlamı bağlam içinde belirir. Bağlam içinde yan anlam kazanmış sözcük ya da söz öbekleri eş anlamlılık bağıntısı gösterebilir.Buna göre ‘‘Asker ocağında piştiğini söylüyor.cümlesindeki ‘‘pişmeksözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi doğrudan iklimin etkisinde değildir? Mustafa Kemal, ilk askerî başarısını hangi savaşta göstermiştir? • Enerji kaynağı olarak glikoz kullanılır.• Glikoz, sitoplazmada enzimlerle parçalanır.• Üretilen ATP miktarı oldukça düşüktür.• Maya hücrelerinde görülür.Yukarıda verilen özellikler hangi olaya aittir? 4- 6- 7 rakamlarıyla yazılabilecek en küçük ondalık sayı aşağıdakilerden hangisidir? Ülkemizde aşağıda verilen yerlerin hangisinde karstik yer şekillerine diğerlerine göre daha sık rastlanır? m=3 ve n=2 için 5m+3n-20 cebirsel ifadesinin değeri kaçtır? Aşağıdaki anayasa maddelerinden hangileri değiştirilebilir? İbadet, insanı Allaha yaklaştıran en güzel vasıtadır. Allah ile iletişim kur- manın bir yoludur. Bu sayede insanın Allah katındaki değeri yükselir. İbadet kişiyi rahatlatır, huzura sevk eder. Böylece kişi ile Allah arasında güçlü bir bağ oluşur.Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği kapsamında, unvan değişikliğine tabi kadrolar arasında yer alır? Yaşadığımız ildeki belediye ekipleri, zaman zaman gıda üreten yerleri denetleye- rek gıdaların insanlara zarar vermeyecek şekilde üretilmelerini sağlamaktadır.Belediyelerin verdiği bu hizmet aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgilidir? I. MeleklerII. CinlerIII. İnsanIV. ŞeytanYukarıdakilerden kaç tanesi, gayb âlemine ait varlıklardandır? Aşağıdakilerden hangisi bir şifre belirlerken dikkat edilecek hususlardan değildir? 6, A, B, 21, 26, C, ...Yukarıdaki aritmetik diziye göre A + B - C kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir