S:1

Allahın bize vermiş olduğu nimetler karşısında ona teşekkür etmeye ne ad verilir?

Allahın bize vermiş olduğu nimetler karşısında ona teşekkür etmeye ne ad verilir? sorunun cevabı "Şükür " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
I- Osmanlı Devletinin İslam dünyasındaki etkinliği artmıştır.II- Macarlar etkisiz hâle getirilmiştir.III- Bulgar Krallığına son verilmiştir.IV- Anadolu Türk siyasi birliği sağlanmıştır.Yukarıdakilerden hangileri Niğbolu Savaşının sonuçlarındandır? Aşağıdakilerden hangisi İbrahim Suresinin özelliklerinden biri değildir? Kuran-ı Kerimde kaç sure bulunmaktadır? İnsanların barış içinde, ortak kültür ve değerlerle yaşadıkları toprak parçası yurt olarak tanımlanır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi yurt için gerekli değildir? kertenkele kelimesinde kaç hece vardır? Okullardaki kuralların bir an için olmadığını düşünün.O zaman okullarda nasıl bir ortam oluşurdu? Ağzımızın bir hareketiyle çıkan sesler...........denir. cümlesinde, boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? I. İş veya ikametgâh adresinin bulunmasıII. İddiaların ciddi bulgu ve belgelere dayanmasıIII. İhbar veya şikâyetlerde kişi veya olay belirtilmesiIV. Yapılacak ihbar ve şikâyetlerin soyut ve genel nitelikte olmasıV.İhbar veya şikâyet dilekçesinde dilekçe sahibinin doğru ad, soyad ve imzasının bulunması4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre memurlar hakkında yapılacak ihbar ve şikâyetlerin işleme konulma şartları ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi (ünsüz sertleşmesi) yoktur? İki kenarın uzunluğu birbirine eşit üçgenlere ne denir? Büyük tehlikeler oluşturmasınarağmen nüfusun volkanik arazilerde yoğunlaşması bu arazilerin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin sonucudur? Yıldızlara,aya ve güneşe bakarak Allahı arayan; döneminde kavminin putlarını kırarak yaratıcının sadece Allah olduğunu göstermek isteyen;büyük peygamberlerden olan peygamber hangisidir ? Nüfus Müdürlükleri hangi bakanlığa bağlıdır? Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunu değildir? Kasidelerde şairin kendisini övdüğü bölüme - - - - adı verilir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Vahiy meleği hangisidir? Bir çiftlikte 6 keçi, 9 tavuk, 3 inek vardır.Çiftlikteki hayvanların ayak sayıları toplamı kaçtır? Kuran-ı Kerimin ilk ayetleri aşağıdaki verilen yerlerden hangisinde indirilmiştir? Türkiyenin ilk yerli insansız hava aracının adı aşağıdakilerden hangisidir? Scratch programında sahne ne anlama gelmektedir? Dini anlayış ve yorum farklılıklarından dolayı ortaya çıkan oluşumlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisinde ‘ okul ‘ sözcüğünün eş anlamlısı vardır? I. Profaz evresindeki kromozomlaşmaII. Metafaz evresindeki ekvatoral düzlemde sıralanmaIII. Anafaz evresinde homolog kromozomların ayrılmasıYukarıda verilen olaylardan hangileri Mayoz I de kromozom sayısının yarıya inmesine neden olur? I. Ülkede yaşayan tüm azınlıklar Türk vatandaşı kabul edilecekII. Kapitülasyonlar kaldırılacakIII. Boğazların yönetimi uluslararası Boğazlar Komisyonu tarafından düzenlenecekLozan Antlaşmasının yukarıda verilen maddelerinden hangileri Türkiyenin egemenlik haklarına ters düşmektedir? Gökyüzü gözlem evleri niçin şehirlerden uzak yerlere kurulurlar? Aşağıdakilerden hangisi İslam dinindeki inançla ilgili yorumlardan biridir? Aşağıdaki hadislerden hangisi zekât ya da sadakanın toplumsal yönü ile ilgili değildir? Kaza geçirerek yaralanan Sılaya, doktor hangi besin grubunu özellikle tavsiye eder? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hem isim hem de fiil kökü özelliği taşımamaktadır? Peygamberimizi torunlarını sever- ken gören birisi :Benim on çocu- ğum var. Ama onların hiçbirini öp- medim. demiştir. Bunun üzerine Peygamberimiz: Allah kalbinden merhameti almışsa ben ne yapa- bilirim. buyurmuştur.Bu olay Peygamber Efendimizin aşağıdaki yönlerinden hangisini ortaya koymaktadır? Bir yerde nüfusun artmasında aşağıdakilerden hangisi en az etkilidir? Hücrelerin hasar gören DNAları nasıl onardığını ve genetik bilgisinikoruduğunu açıklayan araştırmaları nedeniyle 2015 Nobel Kimya Ödülünü kazanan bilim insanı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? ... O her şeyi yaratmış ve yarattığı şeyleri bir ölçüye göre takdir etmiştir.(Furkân suresi, 2. ayet)Aşağıdaki sözlerden hangisi bu ayet ile çelişmektedir? Cahiliye döneminde Hz. İbrahimin dinine bağlı olan, Allahın birliğine inanan ve putperestliği reddeden kimselere ne ad verilir? Köprü, baraj, büyük santral projeleri için birden fazla işletmenin geçici olarak bir araya gelerek bu projeleri gerçekleştirmeleri, işletmelerin sınıflandırılması bakımından aşağıdakilerden hangisidir? "Allah her türlü eksiklik, kusur ve ayıptan uzaktır. anlamına gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki dizelerin hangisinde intak (konuşturma) sanatına başvurulmuştur? Çantayı yerden kaldırmak için nasıl bir kuvvet uygularız? Çantamıza ders araç-gereçlerini neye göre koyarız? İtfaiyeci elbisesi, jet ve roket yakıtı, cam ve porselen yapımı gibi birçok kullanım alanına sahip olan maden aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir