S:1

Aşağıdakilerden hangisinin bulunduğu yolun güvenli olduğu söylenemez?

Aşağıdakilerden hangisinin bulunduğu yolun güvenli olduğu söylenemez? sorunun cevabı "İş makinesinin" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi Türkiyenin petrol satın aldığı ülkelerden biri değildir? How old are you? 1- Tekalifimilliye Emirlerinin yayımlanması2- Başkomutanlık yetkisinin verilmesi3- Sakarya Savaşı4- Kütahya-Eskişehir Savaşlarıverilenlerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde güneş sözcüğü terim anlamında kullanılmıştır? İletişimin gerçekleştiği ortama ne denir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi işaret zamiridir? Bir bölme işleminde bölen 34, bölüm 23 ve kalan 18'dir. Bölünen kaçtır? Kapalı bir kap içerisindeki gaz basıncı hangi araç ile ölçülür? Türkiyede ortalama yükseltinin fazla olduğu yerlerde ulaşım ağı pek gelişmemiştir.O halde ortalama yükseltinin azlığından dolayı aşağıdaki coğrafi bölgelerimizden hangisinin ulaşım ağı daha gelişmiştir? A + 5 = 8 işleminde A yerine hangi sayı yazılmalıdır? Bence ahlakın dayandığı temel düşünce şudur: Sana yapılmasını istemediğini sen de başkalarına yapma! Uygulanması kolaygözükür ama kolay değildir bu. Önce kendinizi karşınızdakinin yerine koyacaksınız, bencil olmayacaksınız. Onun da acılar duyabileceğini düşüneceksiniz. Bu kurala uyuyor musunuz? Cevabınız Evet! ise artık korkmayın, ahlaklı bir insansınız ve kimseye kötülük edemezsiniz.Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? 12 cevizin 6 tanesini yiyen Murat, cevizlerin ne kadarını yemiş olur? Aşağıdakilerden hangisi bilinçli bir tüketicinin özelliklerindendir? Evet, ailemden bir haber aldım. Acele etmeliyiz. Onlara yetişmeliyiz. Onlar da beni arıyormuş.Yukarıdaki paragrafta kaç cümle vardır? Aşağıdakilerden hangisi Medinede yaşayan Yahudi kabilelerden biri değildir? Aşağıda verilen bayramlardan hangisi dini bir bayramdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartı vardır? Aşağıdakilerden hangisi Müslümanlığı ilk kabul eden kişi değildir? B >285 - 96 eşitsizliğinde B yerine gelebilecek en küçük doğal sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi insanların sahip olduğu en temel haktır? 7 saat kaç çeyrek saattir? Selim biriktirdiği harçlıkla mağazadan kendine PSP almıştır. Ancak aldığı oyun konsolunun düğmeleri birkaç gün içinde bozulmuştur. Selim mağazaya gitmiş ancak satıcı, satılan malın geri alınmayacağını ve değiştirilemeyeceğini söylemiştir.Bundan sonra Selimin aşağıdakilerden hangisini yapması en uygun olur? Hz. Ali şöyle bir olay anlatır: Hz. Peygamber bize ziyarete gelmişti. O gece bizde kaldı. Hasan ve Hüseyin de uyuyorlardı. Bir ara Hasan uyanıp su istedi. Hz. Peygamber hemen kalktı ve su kabından bir bardak su aldı. Hasana vermek için getirmişti ki Hüseyin de uyandı. Hüseyin bardağa uzandı ve su içmek istedi. Hz. Peygamber ise suyu Hüseyine değil önce Hasana verdi. Bunun üzerine Hz. Fatma ‘Babacığım Hasanı Hüseyinden çok seviyorsunuz herhâlde. dedi. Hz. Peygamber ‘Hayır, suyu önce Hasan istedi. buyurdu.Bu olaydan Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Mario never comes to school on time, - - - - ? Aşağıdakilerden hangisi beşeri faaliyetlere bağlı olarak doğal çevrede meydana gelen olumsuzluklara örnek olarak gösterilemez? Aşağıdakilerden hangisinin inanç sistemi diğerlerinden farklı özellikleresahiptir ? A : - - - -?B : It is leather. I. Vücuttaki tüm kimyasal olayların düzenlenmesini sağlamakII. Korku, coşku, heyecan ve öfke anında metabolizmayı hızlandırmakIII. Bir güçlükle karşılaşıldığı zaman kandaki seviyesi artarak bireyi zor duruma hazırlamakYukarıdakilerden hangileri böbrek üstü bezi tarafından salgılanan adrenalin hormonunun faaliyetlerindendir? Peygamberimizin gençliği ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetiminde halkla ilişkilerin amaçlarından değildir? İlk Türk devletleri, zaman zaman yurtlarından ayrılmak yani göç etmek zorunda kalmışlardır. Uygurlar döneminde yazılan Göç Destanı bunu anlatmaktadır. Göç olayından sonra Türklerin yeniden bir güç hâline gelmesini anlatan Uygurlara ait bir destan daha bulunmaktadır. Buna göre Uygurların yeniden bir güç hâline gelmesini anlatan destan aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yalnızca ince ünlü harfler verilmiştir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yanlış yazılmıştır? Yaz mevsimiyle sonbahar mevsimini karşılaştırırsak hangi cümle doğru olur? Aşağıdaki ayetlerin hangisinde bireysel sorumluluğa değinilmemiştir? Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelike göre, süreli yazışmalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Bilinçli bir tüketici olarak alış veriş yaparken aşağıdakilerden hangisine öncelik vermeliyiz? Vücuttaki zararlı ve atık maddelerin dışarı atılması işlemine ne denir? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizi insani gelişim indeksinde üst sıralara taşıyabilecek bir uygulamadır? II. Abdülhamit aşağıdakilerden hangisine dayanarak Mebusan Meclisini kapatmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir