S:1

Burçak ve Sueada ikiz kardeşlerdir. Buna göre bu iki kardeşin nüfus cüzdanlarındaki hangi özellik farklıdır?

Burçak ve Sueada ikiz kardeşlerdir. Buna göre bu iki kardeşin nüfus cüzdanlarındaki hangi özellik farklıdır? sorunun cevabı "Kimlik Numarası   " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
2795 sayısının yüzler basamağındaki rakamın sayı ve basamak değerleri farkı kaçtır? Bir gün insan, virgülü kaybetti. O zaman zor cümlelerden korkar oldu ve basit ifadeler kul- lanmaya başladı. Lâkin cümleleri basitleştikçe, düşünceleri de basitleşti.Bu paragrafa yakın anlam içeren cümle aşağı- daki seçeneklerin hangisinde verilmiştir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi çekim eki almıştır? Peygamber Efendimiz, Mekkedeki bu evde ashabı ile gizlice toplanırdı. Yanına gelenleri bu evde İslama davet ederdi. Onlara Kuran-ı Kerim okur, öğretir ve topluca namaz kıldırırdı. Yukarıda anlatılan yer aşağıdakilerden hangisidir? Başbakanın veya bir bakanın Yüce Divana sevk edilmesine kim karar verir? O kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi adı yerine kullanılmıştır? Bir zamanlar talihi ile meşhur bir balıkçı varmış. Balığın çok az tutulduğu kıyılarda bile ne zaman balığa çıksa boş dönmez, sepetler dolusu balık getirirmiş. Bu yüzden şansı da dillere destan olmuş. Hatta halk arasında birinin ne kadar şanslı olduğunu anlatmak için bu adam örnek verilirmiş. Günün birinde balıkçı ölmüş. Cenaze için gelenler adamın evinde balık ve su ile ilgili zengin bir kütüphane olduğunu görüp hayret etmişler.Bu hikâyede vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü bünyesinde bulunan Türkiyenin ilk, dünyanın ılıman iklim kuşağındaki en büyük Geofit Bahçesi hangi ilimizde açılmıştır? Kuzey yarım küredeki bazı ağaçların ve büyük kayaların yosun tutan yanları daha serin ve nemli olan hangi yöndedir ? Kimsesiz ve maddi imkanı olmayan başarılı çocuklara her türlü eğitim ve sosyal hizmetleri sunan kurum aşağıdakilerden hangisidir? I- Sübhaneke duası II- Salli-Barik duaları III- Zamm-ı sureYukarıdaki dua ve surelerden hangisi/hangileri cenaze namazında okunmaz? Aşağıdaki elektrikli araçların hangisi soğutma amacıyla kullanılır? Kısa kenarı 12 m, çevresi 80 m olan dikdörtgen şeklindeki bahçemizin uzun kenarı, komşumuzun kare şeklindeki bahçesinin bir kenarına eşittir. Komşumuzun bahçesinin çevresi kaç cm dir? "Duraklarımızda" kelimesindeki eklerden hangisi yapım ekidir? Saguyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? MEB Personelinin Görevde Yükselme,Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğe göre, aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Yağmur ve kar sularının sebep olduğu doğal afet aşağıdakilerden hangisidir? ÇANAKKALE kelimesinin harflerinin yazılı olduğu kağıtlar torbaya atılıyor, hangi harfin gelme olasılığı diğerlerinden fazladır? Aşağıda verilen meyvelerden hangisinin şekli dünyamızın şekline benzememektedir? Vergi Haftası ne zaman kutlanır? Aşağıdakilerden hangisi, kanserde erken tanının önemini artıran sebeplerdendir? Aşağıdakilerden hangisinin sonuna "– cı" eki getirilerek meslek adı oluşturulur? Aşağıda verilen durumlardan hangisi Türkiyenin kuzey yarım kürede yer almasıyla ilgili değildir? 400 mm kaç santimetredir? 6 Nisan 1920 tarihinde kurulan Anadolu Ajansı bir yandan ulusal birliği tehlikeye düşürecek iç ve dış yayınlara karşıTürk Ulusu uyarırken diğer yandan daBüyük Millet Meclisinin kararlarını günü gününe halka ileterek hükümet ile halk arasındaki bağlantıyı sağlamıştır. Parçada verilen bilgilere göre ,Anadolu Ajansı ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verilemez? Varlıkları görebilmemiz için ne gereklidir? Hangi seçenekteki sözcükler anlam bakımından diğerlerinden farklıdır ? Misakımillînin kabulü ile millî ve bölünmez Türk ülkesinin sınırları çizilmiş, her türlü baskı ve kısıtlamalar reddedilmiştir.Buna göre Misakımillî ileI. Ulusal egemenlikII. Tam bağımsızlıkIII. Vatanın bütünlüğüIV. Çağdaşlıkanlayışlarından hangilerinin benimsendiği söylenir? Hangi sayı en yakın onluğa yuvarlanırken hata yapılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir olay, nedeniyle birlikte verilmiştir? Dünyanın Ekvatordan şişkin, kutuplardan basık olan kendine özgü şekline Geoid denir.Dünya geoid şekle sahip olmayıp tam bir küre şeklinde olsaydı aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmezdi? Hemofili kanın pıhtılaşmaması hastalığıdır. X kromozomuüzerinde çekinik olarak taşınır.Hemofili bakımından taşıyıcı bir anne ile sağlıklıbir babanın aşağıdaki çocuklardan hangisine sahipolması beklenemez? ÖĞRETMENİMİZYukarıdaki kelimede kaç tane hece vardır? A house in Bursa is - - - - than a house in Çankırı. Maddelerin sıcaklıklarını..........................ile ölçeriz. Aşağıdaki çarpma işlemlerinden hangisinin sonucu bir tam kare sayı değildir? Ruhunuzu iyileştirmek için çocuklarla vakit geçirin.Yukarıdaki cümlede kaç sözcük vardır? Kuran-ı Kerim, 620 yılında, Rebiulevvel ayının Kadir Gecesinde indirilmeye başlamıştır. ( 1 ) Hz. Muhammede (sav) Allah tarafından gönderilen son ilahi kitaptır. ( 2 ) Öğütleri, ilkeleri ve mesajları kıyamete kadar geçerlidir. ( 3 ) Kuran-ı Kerim sözlerin en güzeli ve en üstünüdür. ( 4 )Yukarıda kaç numaralı cümlede yanlışlık yapılmıştır? (-24) · [(–2) · (+5)] işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Sözcük ikililerinden hangisi karşıt anlamlıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir