S:1

B kümesinin eleman sayısı A kümesinin eleman sayısından 2 fazladır.
B kümesinin alt küme sayısı A kümesinin alt küme sayısından 48 fazla olduğuna göre A kümesinin alt küme sayısı kaçtır?

B kümesinin eleman sayısı A kümesinin eleman sayısından 2 fazladır.B kümesinin alt küme sayısı A kümesinin alt küme sayısından 48 fazla olduğuna göre A kümesinin alt küme sayısı kaçtır? sorunun cevabı "16" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Olgu:Kişiden kişiye değişmeyen ,herkes tarafından kabul  gören kanıtlanabilir          bilgilerdir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi olguya örnek gösterilebilir? Uygur Devleti’nin kurucusu, aşağıdakilerden hangisidir? A: Would you like to come to my birthday party?    B: ……………………but I must finish my homework. Organ bağışı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Yasama organının, Anayasa tara- fından hiçbir şekilde düzenlenmemiş bir konuyu ilk elden düzenleyebilmesi ilkesine ne ad verilir?  Aşağıdakilerden hangisi Millî Eğitim Bakanlığının görevlerinden biri değildir? Çamaşır suyuyla ilgili;I. Ağartıcı etkisi vardır.II. Dezenfektandır.III. Tuz ruhu ile karıştırılmamalıdır.yargılardan hangileri doğrudur? Hz. Peygamber’in aile bireyleriyle iletişimi hakkında aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez? Başlama tekbiri, ayakta durmak, rüku yapmak, secde etmek, oturmak ve selam vermekten oluşan ve akıllı, ergen ve Müslüman kişiye farz olan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?  Hz. Muhammed’in (sav.) Medine’ye hicreti sırasındaki yol arkadaşı aşağıdakilerden hangisidir? I.Balkan Savaşları sonucundan Osmanlı Devleti’nin balkan devletleri ile imzaladığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? I. Tedirginlik duyan her insan, yaşlanmayı önlemek adına her yola başvurmaktadır.II. Öte yandan yaşlılıkta ruh ve bedenen enerjik olabilmenin yollarını aramaktadır.III.Günümüz dünyasında yaşlanma olgusunun tedirgin etmediği bir insana rastlamak mümkün değildir.IV.Bir yandan yaşlılık dönemlerine ekonomik olarak hazırlık yapmaktadır.V. Emekli olan insanların sanatsal ve kültürel faaliyetlere yönelmelerinin nedeni ruhen ve bedenen enerjik olabilme çabasıdır.Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulduğunda baştan üçüncü cümle aşağıdakilerden hangisi olur? Aşağıdakilerden hangisi ,insanı  ayırt edici  yapmayan özelliklerden değildir?  Aşağıdaki hangi sayı çiftinin arasına “>” sembolü konulursa karşılaştırma yanlış olur? “En çok severim yemeğini pırasa.” Cümlesi anlamlı ve kurallı bir cümle yapılmak istense, hangi iki kelime yer değiştirmelidir? Bir sahabi Peygamberimize gelerek “Erdemli davranış nedir?” diye sormuştur.Peygamberimiz bu sahabinin sorusuna hangi cevabı vermiştir? On yaşında olan Leyla evde annesine yardımcı olmak için aşağıdakilerden hangisini yapabilir? 1. Nice güzellere bağlandım kaldım2. Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum3. Her türlü isteğim topraktan aldım4. Benim sadık yârim kara topraktırYukarıda numaralanmış dizelerin hangisinde çekimli fiil kullanılmamıştır?  ”Dereceli kabın içinde 260 mililitrelik su var. Dereceli kabın içine taş atıyoruz. Sıvının seviyesi 399 mililitreye çıktı.”Dereceli kabın içine atılan taşın hacmi kaç mililitredir? 3 yıl 6 hafta kaç gün yapar? Doğruluk, insanın sözü ve özünün bir olmasıdır. Bu, ticaret ve iş yaşamında da önemlidir. Doğruluk, kalpte,sözde ve davranışlarda oluşur. Doğruluktan sapanlartoplumdaki karşılıklı güveni de sarsarlar. Doğru sözlü bireyler güvenilir, saygın ve onurlu kimselerdir.Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?  alo 182 ve MHRS sistemi hangi ihtiyacımızın sağlayan kurumun bize tanıdığı kolaylıklardandır? Yağlarla ilgili olarak  seçeneklerde verilenlerden hangisi yanlıştır? - Şapka Kanununun çıkarılması- Tekke ve Zaviyelerin kapatılması- Soyadı Kanununun çıkarılmasıYapılan bu yenilikler Atatürk ilkelerinden hangisi ile doğrudan ilgilidir? A: - - - - ?B: Hande.  Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının sonuçları için söylenemez? Atatürk, “Bizim dinimiz akla en uygun ve en doğal dindir. Bunun için son din olmuştur. Bir dinin doğal olması için akla, tekniğe, bilime ve mantığa uyması gerekir. Bizim dinimiz bunlara tamamen uygundur.” Atatürk bu sözüyle İslamiyetin hangi özelliğini vurgulamıştır? Kur’an-ı Kerim’de kaç sure vardır?A) 122B) 111C) 114D) 214 Kare ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Yeryüzüne baktığımızda yüksekliklerin aynı olmadığını görürüz. Yükseklikler denize göre hesaplanır. Bu yükseklik farkları, pek çok değişik şekillerin oluşmasına yol açar.Yukarıda anlatılmak istenen nedir? Dinle sana bir nasihat edeyimHatırdan gönülden geçici olmaYiğidin başına bir iş gelinceAnı yâd ellere açıcı olmaBu dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir? This time tomorrow he ……..…. to South Africa.  Kökeni kesin olarak bilinmemekle birlikte sözlü gelenekten derlendiği sanılan ilk Türkçe masal kitabı “Billur Köşk Masalları”dır. “Bir varmış, bir yokmuş” diye başlayıp bizi padişahlar ülkesinden devler diyarına götüren, prenslerle tanıştıran bu masalları Tahir Alangu derleyerek kaleme almıştır.Bu metinde aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır? Hayvanları Koruma Günü ne zaman kutlanır? Meb Görevde Yükselme Sınav  Sonuçları sınavların yapıldığı tarihten itibaren en az kaç gün içinde Bakanlığın internet sitesinde duyurulur? Hz. Muhammed’in “Ey Müslümanlar! İşitin ve itaat edin. Hiç kimse ikindi namazını Kureyza topraklarından başka yerde kılmasın…” sözünü bazı sahabeler, ikindi vaktinde Kureyza topraklarında olun, şeklinde anlamış ve Kureyza yolunda ikindi namazı kılmışlardı. Bazıları ise, ikindi namazının Kureyza topraklarında kılınması olarak anlamış ve Kureyza yurduna gelmeden ikindi namazlarını kılmamışlardı.Burada anlatılan olay mezheplerin ortaya çıkışında etkili olan sebeplerden hangisine örnektir? Aşağıdakilerden hangisi temsili demokrasiyi ,doğrudan demokrasiden ayıran bir özellik değildir?   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlığın adı yerine kullanılan bir sözcük vardır? Aşağıdakilerden hangisi bir metnin giriş bölümüne aittir? Farklılıklara saygılı olmayı geliştirecek en büyük  unsur aşağıdakilerden hangisidir?                     Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir