S:1

İzmir İktisat Kongresinde kabul edilen grup raporlarında yer alan önerilerden bazıları şunlardır:
• Çiftçinin eğitimi ve ziraat okullarının açılması
• Çiftçiden alınan aşar vergisinin kaldırılması
Bu önerilerle aşağıdakilerden hangisinin geliştirilmesi amaçlanmıştır?

İzmir İktisat Kongresinde kabul edilen grup raporlarında yer alan önerilerden bazıları şunlardır:• Çiftçinin eğitimi ve ziraat okullarının açılması• Çiftçiden alınan aşar vergisinin kaldırılmasıBu önerilerle aşağıdakilerden hangisinin geliştirilmesi amaçlanmıştır? sorunun cevabı "Tarım" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Allahın aslanı olarak tanınan ve Uhud Savaşında şehid edilen, Peygamber Efendimizin amcası kimdir? Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferlerinin sebeplerinden biri değildir? Mekke döneminde İslamı kabul edenlerin gizlice toplanıp dinlerini öğrendikleri yer olan Dârul- Erkâm, aşağıdakilerden hangisinin Müslüman olması ile toplanma yeri olmaktan çıkmıştır? A: Which is - - - - mountain in the world?B: Mount Everest. Aşağıdakilerin hangisinde‘‘çekmeksözcüğünün kullanımıyla ayraç içinde verilen anlamı birbirine uymamaktadır? Aşağıda verilen sözcük çiftlerinden hangisi eş anlamlı değildir? Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin cisimler üzerinde yaptığı etkilerden biri değildir? Tanzimat Edebiyatına zemin hazırlayan gelişmelerin temelinde aşağıdaki olaylardan hangisi vardır? Aşağıdaki duygulardan hangisinin ailede olması, aile düzeninin bozulmasına neden olur? Balkan Savaşları sonucunda yapılan antlaşmalarla Edirne ve Kırklareli Türkiyeye Kavala Bulgaristana Yanya Selanik ve Girit Adası Yunanistana verilmiştir. Bu durumun yol açtığı ve günümüze kadar süre gelen sorun aşağıdakilerden hangisidir? Cisimlerin hareketlerini ve şeklini değiştiren etkiye ...................... denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki olaylardan hangisi hem Güneş hem de Ay tutulması için ortak bir özelliktir Arnavut Ahmet Paşanın 1524te Mısırda kendi adı-na hutbe okutup para bastırması üzerine sadrazam İbrahim Paşa Mısıra gelerek fakir çocukların eğitimi için bütçe ayırmıştır, dul ve yetimlere maaş bağlatmış, vergileri hafifletmiştir.İbrahim Paşa bu girişimiyle aşağıdakilerden hangisini amaçlamamıştır? Önceden belirlenmiş bir konuda farklı görüşlere sahipkişilerin bir araya gelerek kendi görüşlerini savunurken karşı tarafın zayıf noktalarını aramak için yaptıkları tartışma türüne ne ad verilir? Kare şeklindeki bir tarlanın bir kenar uzunluğu 75 metredir. Bu tarlanın çevresi kaç metredir? Bir deste çerçeve 500 lira, bir düzine resim 180 liradır. Buna göre bir çerçeve ve bir resim toplam kaç lira eder? 65 ten başlayarak geri doğru beşer sayarsak 4. sayı kaç olur? Ben lanetçi olarak gönderilmedim. Ben ancak rahmet olarak gönderildim.Peygamberimizle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi bu hadisten çıkarılacak bir sonuç olamaz? Zihnin, en az iki önermeden zorunlu olarak bir sonuç çıkarması işlemidir.Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir? Benim 7 TL, kardeşimin ise 4 TL 70 Kr parası vardır.Kardeşimin parası benim paramdan Kaç Kr daha azdır? ‘Yat sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır? 19 Mayıs 1919 ‘da Samsunda Mustafa Kemal Atatürkün önderliğinde başlatılan savaşın adı nedir ? Canlıların yaşayabilmesi için ihtiyaç duydukları gaz aşağıdakilerden hangisinde bulunur? Semra nın parası Tarkanın parasının iki katıdır. İkisinin paraları toplamı 360 TL olduğuna göre Tarkanın kaç TLsi vardır ? Hangi özelliğinden dolayı Peygamber Efendimize (s.a.), el-Emin lakabı verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi mizahi anlatıma örnektir? Peygamberimiz, vefatına yakın bir zamanda 632 yılında kalabalık bir Müslüman topluluğuyla birlikte hacca gitti. Mekke yakınlarında bulunan Arafatta, yüz binden fazla Müslümana hitaben bir konuşma yaptı. Bu konuşmaya ............ ................ denir.Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Üzüm yer misin? Sorusunun İngilizcesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi anı türünün özelliklerinden değildir? Sağ kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Kuranda adı geçen peygamber sayısı kaçtır? Tarih, coğrafya, biyografi, tıp, sosyoloji vb. sahalarda kaleme aldığı eserlerinin bir kısmı Arapça bir kısmı Türkçedir. Eserleriyle bilim dünyasına ışık tutmuş sanatçının bazı eserleri şunlardır: Keşfuz- Zunün, Cihannüma, Fezleke...Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? 939,167 sayısındaki 7 rakamı hangi basamaktadır? Aşağıdaki mahkemelerden hangisi yüksek mahkeme değildir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ünsüz yumuşaması kuralına örnek bir kullanım vardır? İnsanlar kendilerini mutlu edecek bir haber, yeni bir ev veya araba aldıklarında Allah için kestikleri kurbana - - - - denir.Verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 4 yarım elma kaç elma eder? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde öznel anlatım vardır? 27 .... 76 sayıları arasına gelecek matematiksel sembol aşağıdakilerden hangisidir? ( 1000+ 1500 ) = ( 25 x .......) işlemlerin sonuçları eşit olduğuna göre noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir