S:1

Azot döngüsüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Azot döngüsüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Bitkiler azotu havadan yapraklarıyla alır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Doğu Anadolunun ülkemizde ticaretin yeterince gelişemediği yerlerden biri olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi trafiğin en önemli ögesidir? İslam düşüncesinde farklı yorumların ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin doğrudan bir etkisi yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisi hayal ürünü olan bir durumu anlatmaktadır? Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır? Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğinin sonuçlarından değildir? Aşağıdakilerden hangisi yazılı kurallarındandır? Asya Hun Devletinin dağılmasından sonra Asyanın batısında bulunan Hunların Balamir önderliğinde Karadenizin kuzeyinden batıya geçerek kısa sürede Tuna boylarına ulaşması birçok Germen kavminin yerlerinden ayrılmasına neden olmuştur. Böylece yıllarca sürecek bir yer değiştirme olayı yaşanmıştır. Etkileri yüzyıllarca sürecek olan bu olay aşağıdakilerden hangisidir? Unutulan namaz hatırlanınca kılınır. Bu esas namazla ilgili neye dikkat etmemizi istemektedir? Taşıtlara biniş ve inişlerde dikkat etmemiz gereken bazı kurallar vardır. Hangisi bu kurallardan değildir? İlk sözlüğümüz kime aittir? I. Sanayide dışa bağımlılığı artırmakII. Daha fazla ülkeye, daha fazla ihracat yapmakII. İleri teknoloji ürünlerinin üretimini artırmakYukarıdakilerden hangileri Türkiyenin 2023 hedefleri arasında gösterilemez? Celal :- - - - ?Eve : He is really good-looking. Zekatla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Hareket eden bir cisme hangi yönde kuv­vet uygulanırsa cisim hızlanır? Kahvaltısıyla ünlüdür. Çay sütle birlikte içilir.Yukarıda verilen bilgiye göre hangi ülkeden bahsedilmektedir? İç kanamalar, kazazedeyi şok ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden olabilir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç kanama yaşayan bir kazazedede kan kaybına bağlı olarak gelişen genel belirtilerden biri değildir? Aşağıdaki altı çizili hangisinde gerçek anlam vardır? Müdafa-i Hukuk Cemiyetleri Anadolunun işgallere uğraması veya uğramaması ihtimaline karşı kurulmuş olan bölgesel kurtuluş hareketleridir. Aşağıdaki milli cemiyetlerden hangisinin bölgesel olmaktan ziyade ulusal faaliyet gösterdiği söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi sadaka-i cariye değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir