S:1

240 ile bir A sayısının çarpımı tam kare sayıdır.
Buna göre Anın alabileceği en küçük doğal sayı değeri kaçtır?

240 ile bir A sayısının çarpımı tam kare sayıdır.Buna göre Anın alabileceği en küçük doğal sayı değeri kaçtır? sorunun cevabı "15" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
                                   KORKULUK VE KIRLANGIÇTarlalardaki, bostanlardaki korkuluğu hepiniz bilirsiniz değil mi? Eski bir ceketi, yamalı pantolonu, hele hele yırtık pırtık şapkası ile çok hoştur. İşte bu korkuluklardan bir tanesi, sıcak bir bahar günü, kendi kendine türkü söylüyormuş. “ Hiç korkuluk da türkü söyler mi?” demeyin. Yalnız olunca hava da mis gibi bahar kokunca herkes bir şeyler yapmak ister. Bizim korkuluk da tarlanın üstünden uçup giden leyleklere, kırlangıçlara imrenerek bakıyor,  “Ah ne olur, bir tanesi türkümü duysa da yanıma inse.” diyormuş. Havada dönüp duran kırlangıçlardan bir tanesi aşağıya bir göz atmış. Gözlerine inanamamış. Aşağıda bir korkuluk, neşesi ile yeri göğü birbirine katmıyor mu!  Kırlangıç şöyle aşağıya doğru süzülmüş. Doğrusu ya her zaman görmeye alıştığı asık suratlı korkuluklara bu hiç benzemiyormuş.Korkuluğun imrenerek baktığı kuşlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?  Katı bir maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesine ne denir?  Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kişi zamiri yoktur? Aşağıdakilerden hangisi  hem hece hem kelime değildir? 50'den başlayıp geriye doğru 2'şer ritmik sayarken 7. sırada hangisini söyleriz? Cumhuriyet hangi tarihte ilan edilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi orucu bozan durumlardan biri değildir? Tahminen 930 yılında, Göktürk harfleriyle Mani muhitinde yazılmış önemli bir eserdir. İçinde dine ait unsurlar bulunmakla beraber dinî bir eser değildir, bir fal kitabıdır. Her biri ayrı bir fal olarak yorumlanan 65 paragraftan meydana gelmiştir. Son derece ilgi çekici bir yapısı ve üslubu vardır. Her fal “Şöyle biliniz, iyidir.” veya “Şöyle biliniz, kötüdür.” şeklinde bir hükümle bitmektedir. Bu küçük eserde çeşitli âdetler, inanışlar ve masal unsurları da yer almakta, günlük dilin kelimeleri de bolca kullanılmaktadır.Bu parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi tepkime hızına etki eden faktörlerden değildir? Meltem ocağa koyduğu demlikteki suyun bir süre sonra azaldığını görmüştür. Bu olayın sebebi nedir?  Aşağıdaki kelimelerden hangisi sadece çekim eki almıştır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Anayasa’nın değiştirilme yöntemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?  Osmanlı hakimiyetindeki Azak kalesi 1700 İstanbul Antlaşması ile aşağıdaki devletlerden hangisine bırakılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi sanayi faaliyetlerinin tarımsal faaliyetlere göre üstün olanyönlerinden biri değildir? 75 L zeytinyağı 750 ml’lik şişelere dolduruluyor. Şişeler doldurulurken bir miktar zeytinyağı yere dökülüyor. İşlem sonrası 80 şişe tam dolduğuna göre dökülen zeytinyağı ne kadardır? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’e (sav.) “emin” sıfatı verilmesinin nedenlerinden biri değildir?  ’Peygamber Efendimiz, her zaman doğru konuşur aslan yalan söylemezdi.Bu özelliklerinden dolayı kendisine ……………………………… denmiştir. ‘’ Bu cümledeki boşluğa hangisi gelmelidir? Osmanlı Devleti’nde gelir ve giderlerini düzenleyen kişiye defterdar adı verilir. Osmanlı Devleti’nin hazinesi defterdara emanetti.Osmanlı Devletinde defterdarın görevlerini günümüzde hangi bakan yerine getirmektedir? Aşağıdakilerden hangisi itme kuvvetine örnektir?  Aşağıdakilerden hangisi Haccın toplumsal faydası ile ilgili bir yargıdır?   Aşağıdakilerden hangisi bir donanımdır? Ermeni Sorunu, aşağıdaki hangi antlaşma ile uluslararası bir sorun hâline gelmiştir? I. Kabe putlardan temizlendiII. İslamiyet Hicaz bölgesinin büyük bölümüne yayıldıIII. Gayrimüslimlerden cizye vergisi alınmaya başlandı.Verilenlerden hangileri Mekke’nin fethinin sonuçlarındandır? İçinde 25 kg 400 g elma bulunan bir kasanın darası 1 kg 800 g geliyor. Bir kasa elmanın brüt kütlesi kaç kg’dır? Bilim kelimesinin eş anlamlısı nedir? Yapılması tavsiye edilip övülen fakat yapılmamasında da bir sakınca bulunmayan eylem veya davranışlara ne denir? Kurak ve yarı kurak bölgelerde kayaların alt kısımlarının rüzgarlar tarafından aşındırılması sonucu oluşan yer şekline ne ad verilir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi amir durumda olan devlet memurlarının görev ve sorumluluklarından biri değildir? “Sınıftaki bir arkadaşımızı yapmadığı kötü bir davranıştan dolayı öğretmenimize şikâyet etmemiz” aşağıdaki davranışlardan hangisine girer?  Kişinin farz olan orucu bilerek ve isteyerek bozduğu taktirde ardarda 60 gün tutmakla sorumlu olduğu oruca ne denir? 54 den başlayarak geriye doğru altışar sayarken 7. sırada hangi sayıyı söyleriz? Gücü yeten bütün Müslümanların ramazan ayında vermesi vacip olan sadakaya ne denir? Bakterilerin çoğunda hücre zarının yaptığı kıvrımlar "mezozom" adı verilen yapıyı oluşturur.Bu yapı aşağıdakilerin hangisinde etkilidir? Bir gün Hz. Peygamber pazarı dolaşırken bir buğday yığınına elini daldırdı. Eline ıslaklık deyince:― Nedir bu? diye sordu.Bunun üzerine satıcı:― Yağmur yağmıştı ondan dolayı ıslandı diyerek cevap verdi.Hz. Peygamber de:― Niçin o ıslak tarafı halkın görebileceği şekilde üste çıkarmadın? dedikten sonra:― Bizi aldatan bizden değildir buyurdu. Yukarıdaki olayda Hz. Peygamberin yasakladığı davranış aşağıdakilerden hangisidir? (İnsanların doğuştan sahip oldukları vazgeçilmez ve devredilemez haklarına “İnsan Hakkı” denir.)Aşağıdakilerden hangisi İnsan Haklarından birisi değildir? Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde  “toplumsal anlayışın bozulmasından yakınma” söz konusudur? Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise ‘D’ yanlış ise ‘Y’ yazınız.(.......) Dilekçe hakkı, sorunlara cevap almak için bilgi edinmeyi, şikâyette bulunmak suretiyle denetlemeyi, dilek ve öneride bulunmak suretiyle de demokratik katılımı sağlayan siyasal haklardandır.(.......) Demokratik toplumlarda işbirliği ve iş bölümü önemlidir.(.......) Ülkemizde temel hak ve özgürlükler anayasa ile güvence altına alınmıştır.(.......) Sorunları şiddet ve hukuk dışı yöntemlerle çözmeye çalışmak yeni sorunların ortaya çıkmasına sebep olur.(.......) Demokratik toplumlarda insanlar sorunlarını şiddetle çözer Gece gökyüzüne baktığımızda Ay’ın sadece sol yarısını görüyorsak, ay hangi evresindedir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tatlı” sözcüğü gerçek anlamında kullanılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir