S:1

Aşağıdakilerden hangisi ramazan ayı ile ilgili kavramlardan biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi ramazan ayı ile ilgili kavramlardan biri değildir? sorunun cevabı "Kurban" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Yumurtanın döl yatağına taşındığı ve döllenmenin gerçekleştiği yapı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Müslümanlığı ilk kabul eden kişi değildir? A: ............ B: Yes, there are. Atatürk, 1919da Samsuna gitmek için hangi yolu kullanmıştır? Aşağıda ergenlik döneminde gerçekleşen bazı değişiklikler verilmiştir.I. Gırtlak gelişerek ses kalınlaşır.II. Yağ bezlerinin faaliyetleri artar ve sivilceler oluşur.III. Vücudun bazı bölgelerinde kıllanmalar görülür.Bu değişimlerden hangileri hem kız hem de erkek bireyler için ortaktır? Avrupada kurulan ilk türk devleti hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? 5 Tanesi 125 lira olan alabalıklardan 118 adet alan bir market balıkçıya ne kadar öder? Hz. Muhammed (s.a.v), annesi vefat ettiğinde kaç yaşındaydı? Bu çayları kime götürüyor?" cümlesindeki altı çizili zamirin çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi fiziksel bir özelliktir Maki bitki toplulukları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Arap toplumunda İslamdan önceki putperestlik, haksızlık, kan davası, içki, kumar gibi kötü davranışların yaygın olduğu döneme ne ad verilir? İşin, anlatılıştan önce yapıldığını gösteren eylem aşağıdakilerden hangisidir? Bu yıl okul erken açıldı.Kara gül çok güzel kokuyor.Sıska bir çocuk oldum.Aşağıdakilerden hangisi altı çizilen sözcüklerin eş anlamlarından biri değildir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? 50 L + 400 ml + 600 ml işleminin sonucu kaç litredir? Mustafa Kemal Sofya ateşemiliterlik görevine atandıktan sonra Bulgaristandaki genel durumu tespit etmek için bir geziye çıkmıştır.Bu gezinin amaçları arasında;I- Bulgaristan Türklerinin morallerini güçlendirmek,II- Türklerin Osmanlı Devletine bağlılıklarını daha da artırmak,III- Bulgar ordusunun durumunu yakından incelemekdurumlarından hangileri yer alır? 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre bir okula alınabilecek yabancı uyruklu öğrenci sayısı, o okulda okuyan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenci sayısının yüzde kaçını aşamaz? Aşağıdakilerden hangisi vahiy meleğidir? Atmosferin etkileri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Doğru davranış hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği aranmaz? Sözlükte güven,barış, emniyette olma ve kurtuluşa erme anlamına gelen kelime nedir? Okulumuzda, renkli resimlerin tanıtımını yapmak için orta boylu bir reklamcı geldi. Cümlesinde hangisi varlığın özelliği değildir? "Kafaterya" kelimesinin ingilizcesi hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi omurga için doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şikâyetlenme anlamı vardır? Dilin en önemli niteliği toplumdaki insanlar arasında anlaşma sağlayan sosyal bir kurum olmasıdır. Kendine göre birtakım yasaları vardır. İhtiyaçlar doğrultusunda yeni sözcükler türetilir. Kullanılan bazı sözcükler anlam kaymasına uğrar, kullanılmayanlar unutulup gider.Bu parçadan dille ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Aşağıdakilerden hangisi iletişim alanında kullanılan bir teknolojik araçtır? Bir öğrenci sınıfta aşağıdaki etkinlikleri yaptı:• İçinde su bulunan bir bardağı terazide tartarak 300 gram olduğunu buldu.• Suyu boşaltıp bardağı tartarak 50 gram olduğunu buldu.Öğrenci elde ettiği bu sonuçlarla aşağı- dakilerden hangisini hesaplayabilir? Hz. Muhammed (s.a.v.) nerede ve ne zaman dünyaya gelmiştir? -Sütten peynir yapılması ......... -Elde edilen peynirin marketlere taşınması........ -İnsanların marketteki peyniri alması .........Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangileri gelmelidir? İkilemelerden hangisi birbiriyle zıt anlamlıdır? Kloroplast organeli ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? "35 543" doğal sayısının onlar basamağına 2 ekler ve binler basamağından 3 çıkartırsak yeni sayı kaç olur? I. Masanın ayağı tamir ediliyII. Oktayın soğuktan burnu kızarmıştı.III. Söylediğim sözlere her zaman bozulurdu. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerdeki altı çizili kelimelerin anlamları sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Bütün ilahi dinlerde savaş, hangi şarta bağlanmıştır? Osmanlı Devleti'nde mülkiyeti Müslümanlara ait topraklara ne ad verilirdi? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir