Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Her bahar güller için bir şeyler karalamak isterim. Ben baharı gülle anıyorum. Herhâlde siz de öylesinizdir. Gülleri isim isim, renk renk, koku koku tanımaktan hoşnutum. Bir gül bah- çesine girdim mi güller biçim biçim beni çağırıyor, içim yaşama sevinciyle doluyor.
Bu metnin dil ve anlatım özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Her bahar güller için bir şeyler karalamak isterim. Ben baharı gülle anıyorum. Herhâlde siz de öylesinizdir. Gülleri isim isim, renk renk, koku koku tanımaktan hoşnutum. Bir gül bah- çesine girdim mi güller biçim biçim beni çağırıyor, içim yaşama sevinciyle doluyor.Bu metnin dil ve anlatım özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? sorunun cevabı "Örneklemeden yararlanılmıştır.
 "
dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler