S:1

Yaşadığım yerde insanlar eskiden beri ulaşım için develeri kullanırlar. Develer çok sıcak
ve kurak hava şartlarında su içmeden uzun mesafe katedebilirler. Yolculuk sırasında yaşanabilen kum fırtınaları yönümüzü bulmamızı zorlaştırır.

Bu kişinin yaşadığı yerde hangi iklim tipi görülmektedir?

Yaşadığım yerde insanlar eskiden beri ulaşım için develeri kullanırlar. Develer çok sıcakve kurak hava şartlarında su içmeden uzun mesafe katedebilirler. Yolculuk sırasında yaşanabilen kum fırtınaları yönümüzü bulmamızı zorlaştırır.Bu kişinin yaşadığı yerde hangi iklim tipi görülmektedir? sorunun cevabı "Çöl" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
20 x 14 -2 x 20 İfadesinin ortak paranteze alınmış hali aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi soyut anlamlıdır?          Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? She was drinking coffee ……..…. she saw an old friend.  Bir tenceredeki çorbadan 8 kişiye çorba verilmiştir. Her kişiye 2 kepçe çorba verildiğine göre tencerede kaç kepçe çorba vardı? Atatürk Dönemi Dış Politika gelişmelerinden I. Musul Sorunu    II. Boğazlar Sorunu III. Yabancı Okullar Sorunuhangisi veya hangileri Türkiye’nin istediği gibi çözümlenmemiştir?  Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sesli harfi daha fazladır?   I)   Ethernet Kartı  II)   Tv Kartı  III)  Kablolar Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bilgisayar arasında ağ bağlantısı kurarken ihtiyacımız olan donanımlardandır? Aşağıdaki cümlelerin hangisi kişinin kendisi için ettiği bir duadır.  “Sınıfımızdaki eşyaları …………….. kullanmalıyız.“ Cümledeki noktalı yere ne yazılmalıdır? Nevruz bayramı ilk Türk devletlerinde kutlanmaktaydı.Günümüzde halen Orta Doğu'da, Orta Asya'daki Türk devletlerinde ve Türkiye'de de kutlamaktadır.Türk kültüründe evlenen kız ve erkeğe düğün töreni yapılır ve düğünlerde davul zurna çalınır.Şölenlerde pilav, et ve helva ikram edilirdi.Ölen kişinin ardından yas tutulur yuğ adı verilen törenlerde ölen kişiler anılırdı.Türk kültürüne ait yukarıdaki olgulardan yola çıkarsak, aşağıdakilerden hangisine ulaşamayız? • Müslümanlara camide namaz kıldırmakla görevi kişidir.• Cami, mescit ve bunun gibi yerlerde genellikle öğütniteliği taşıyan dini konuşmayı yapan kişi.• Ezan okuyan kişiHaklarında bilgiler verilen cami görevlilerin adlarınındoğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? “İyiliğe karşı iyilik her kişinin; kötülüğe karşı iyilik er kişinin işidir.” Sözünden hangi sonuç çıkar? Bir kırtasiyeci tanesini 26 Kr’ den aldığı kalemleri 34 Kr’ den satmıştır. Kırtasiyeci kaç Kr kâr etmiştir? Aşağıdakilerden hangisi bir yerin deniz seviyesinden yüksekliğini ifade eder? "İddianamenin kabulu ile başlayan, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evrede yürütülen iş ve işlemlerdir."Yukarıdaki açıklama aşağıdakilerden hangisine aittir? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  ”Kıbleye karşı yüzükoyun uzanmış yatan bu şehidin büyük yeşil kalpağı henüz bozulmamıştı.” cümlesinin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde sırayla verilmiştir?   Kelime çiftlerinden hangisi zıt anlamlı değildir? Susan : What did you do in the evenings?Peter :   We played hide and seek.Susan : I didn’t understand. ……………....Peter :  We played hide and seek.Susan : Oh, it was amazing.  Tek tanrı inancının İslam dinindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Bir çocuk ilk eğitimini nerede alır? Toplumların kendilerine özgü olan ve gelecek nesillere aktardıkları maddi veya manevi her şeye……….. denir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 84 litre zeytinyağının önce  1/4‘i, sonra kalan kısmının  2/3‘si satılmıştır.Kaç litre zeytinyağı kalmıştır? Kurban ibadeti aşağıdaki peygamberlerden hangileri ile başlamıştır? "5 + 3"Yukarıdaki toplama işlemiyle hangisinin sonucu aynıdır? Sabit bir noktaya göre yer değiştiren cisim,hareketlidir. Aşağıdakilerden hangisi hareketli bir cisimdir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç vurgulanmıştır?   Bud  :Do you know where - - - -?Yusuf  :I’m sorry. I am not from this city. Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili olarak aşagıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, cümlenin anlamına uygun kullanılmamıştır? Sofra tuzunu oluşturan NaCl bileşiği için,I.İyonik bağlı yapıdadır.II.Eşit sayıda Na+ ve Cl– iyonları bulundurur.III.Bir elektronun ortak kullanımı sonucunda oluşur.verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Divan edebiyatı nazım şekillerinden - - - - Arapçada “kadınlarla sevgi üzerine konuşmak” demektir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? “On sekiz” şeklinde okunan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen sınıflandırma yöntemlerinden hangisi ampirik (yapay) ınıflandırma kurallarınca yapılmamıştır? Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğrudur? Aşağıdaki sayılardan hangisi tam kare bir sayı değildir?  “gemi” ile “kaptan” sözcükleri arasında bir ilişki vardır? Benzer ilişki “uçak” sözcüğü ile aşağıdaki sözcüklerden hangisi arasında vardır? Akvaryumda 10 balık vardı. Babam 3 balık daha getirdi. Akvaryumda kaç balık oldu? I have - - - - been to France. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir