S:1

Sayı doğrusunda aşağıdakilerden hangisine karşılık gelen nokta, 0a karşılık gelen noktaya en yakındır?

Sayı doğrusunda aşağıdakilerden hangisine karşılık gelen nokta, 0a karşılık gelen noktaya en yakındır? sorunun cevabı "-4" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Rosa : I want to cook something different for dinner tonight. Do you have any special recipe?Susan: Yes, I have. - - - - . Kişinin kendi hayatını anlattığı eserlere otobiyografik eser adı verilmektedir. Türk edebiyatında bu türde yazılmış birçok eser bulunmaktadır.Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen türe örnek gösterilebilir? Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin amaçları arasında yer almaz? Bir belgenin çıktısını almak için hangi komutu kullanırız? Aşağıdaki bitkilerden hangisi su içinde yetişmesine rağmen, başakları olgunlaşıp hasat işlemi bitinceye kadar kurak bir döneme ihtiyaç duyar? Aşağıdaki büyüklüklerden hangisi hem skaler hem de türetilmiş bir büyüklüktür? Aşağıdakileri ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıda verilen açılardan hangisi farklıdır? Saat 15.00de uyuyan Mesude saat 19.00da uyanmış. Mesude kaç saat uyumuştur? Aşağıdakilerden hangisi Kuranda yer alan ana konulardan biri değildir? I. Hizmetli,II. Aşçı,III. Teknisyen yardımcısı,IV. Koruma ve Güvenlik GörevlisiMillî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik kapsamında yukarıdakilerden hangisi / hangileri destek hizmetleri grubunda yer alır? O takva sahipleri ki bollukta ve darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler.Allah iyilik edenleri sever. (Âl-i İmrân suresi, 134. ayet) O müminler ki, emanetlerine ve ahitlerine (verdikleri sözlerine) riayet ederler. (Müminun suresi, 8. ayet) Verilen ayetler aşağıdakilerden hangisini düzenlemeye yöneliktir? • Elleri dirseklere kadar yıkamak• Yüzü yıkamak• Başı mesh etmek• Ayakları topuklarla birlikte yıkamakBunlar aşağıdakilerden hangisinin farzlarıdır? Makale türü ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi kemik dokunun görevlerinden değildir? I. Olandan çok olması istenen anlatılır.İİ. Dil daha çok göndergesel işlevde kullanılır.İİİ. Konu; olağanüstü ve fantastik özelliklere sahip, hayal ürünüdür.Numaralanmış özelliklerle aşağıdaki anlatım türleri eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır? - - - -, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin bu Kanun kapsamına giren suçlarına ilişkin herhangi bir ihbar veya şikâyet aldıklarında veya böyle bir durumu öğrendiklerinde ivedilikle toplanması gerekli ve kaybolma ihtimali bulunan delilleri tespitten başka hiçbir işlem yapmayarak ve hakkında ihbar veya şikâyette bulunulan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesine başvurmaksızın evrakın bir örneğini ilgili makama göndererek soruşturma izni isterler.4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir? Doğruluğu açıkça belli olan ve ispatlanmaya gerek olmayan önermeler aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre Kaymakam, her yıl ilçenin bütün bucaklarıyla köylerinin en az ne kadarını ve ilçe içindeki teşkilatı teftiş eder? Atatürk Döneminde gerçekleştirilen;I. İstanbul Üniversitesinin açılması,II. Türk Tarih Kurumunun kurulması,III. Balıkçılık Enstitüsünün açılmasıgibi çalışmalardan hangileri, Atatürkün bilime verdiği önemi gösterir? DNAyı oluşturan nükleotidi parçaladığımızda aşağıdakilerden hangisi oluşmaz? İki basamaklı en küçük sayı kaçtır? Ekononmik faaliyetler ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi söylenebilir? Gözle görülmeyen ve hastalık bulaştıran canlılara ne denir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammedin (sav.) çocuklarından biri değildir? Ey örtüye bürünen Peygamber! Kalk da uyar, Rabbini yücelt. Elbiseni temiz tut. Kötülükten uzak dur.(Müddessir suresi, 1-5. ayetler)Ey Muhammed! Sana emrolunanı açıkça söyle ve Allaha ortak koşanlara aldırış etme.(Hicr suresi, 94. ayet)Bu ayetlerin ortak mesajı aşağıdakilerden hangisidir? Sivas Kongresinin amacı neydi? Peygamberimizin soyu aşağıda ismi verilen hangi çocuğundan devam etmiştir? Hi! I am Leo. I am a university student who is interested in doing extreme sports such as rafting, caving, hang gliding, kayaking etc. I also organise sports tours for university students every year as a hobby. The previous year we went to Ürgüp. There, we enjoyed a hot air balloon ride. Most of my friends found the scenery fascinating. Last year, we went to Fethiye and we tried rafting. It was really difficult and dangerous. I think I will organise a hang gliding tour to Antalya next year.They went to hot air balloon riding - - - - . Satın aldığımız tüm ürünlerde üretim ve son kullanma tarihine dikkat etmemiz gerekir.Fakat bazı ürünlerde bu tür bilgiler aranmaz.Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisinde SKT aranmaz? Kara yolunun taşıt yolu kenarında kalan ve yalnız yayaların kullanımına ayrılmış olan kısmına ne denir? Vicdanın da sesini dinleyerek aklımızı nerde kullanırsak kötü ve yanlış davranış olur? Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrasında yapılması gereken uygulamalardan biridir? "Holger-Nielsen" (sırttan bastırma) metodu ile suni solunum hangi durumlarda tercihedilmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime mecaz anlamında kullanılmıştır? Aşure hangi aşağıdakilerden gündür? • Asıl adı Celaleddin Muhammeddir.• 1207 yılında Belh şehrinde doğmuştur.• Mesnevi adlı eserini Farsça yazmıştır.Hakkında bilgi verilen İslam âlimi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde hem yapım eki hem çekim eki vardır? Şimdi haset, cimrilik, açgözlülük dünya ile ilgili ihtirasları terk etmekle giderilir. Öfke, gıybet, kahkaha ve alay etmek kendini terbiye etmekle giderilir. Bunların hepsi sabırla hayra dönüşür. Kibir şeytandan, tevazu Rahmandandır. Ne zaman insan kibre kapılsa tevazuu onun üstüne göndermek gerek. Haset şeytandan, ilim Rahmandandır. İnsan ne zaman hasede, kıskanma hastalığına yakalansa ilmi onun üzerine göndermek gerek. Cimrilik şeytandan, cömertlik Rahmandandır. İnsan ne zaman cimri hâle gelse cömertliği onun üstüne göndermek gerekir.Makalattan alınan bu bölümle ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Şoförlerin araç kullanabilmesi için gerekli olan belgeye ne ad verilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir